تحقیق بی مهره گان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Invertebrate survey respondents

دانلود تحقیق بی مهره گان – مقاله

جانوران موجودات زنده‌ای هستند که با خوردن موجودات زنده‌ی دیگر تغذیه می‌کنند. جانوران قادر نیستند غذاسازی کنندو به جز تعداد معدودی، آنها قادر به جابه‌جایی هستند و بدن آنها از تعداد زیادی سلول ساخته شده است.

 

فهرست مطالب
مقدمه
۱-۱ مهره داران
۲-۱ بی‌مهره‌گان
فصل دوم
۲- انواع بی‌مهره‌گان
۱-۲ بی‌مهره‌گان ساده
۱-۱-۲ اسفنج
۲-۱-۲ کیسه تنان
۳-۱-۲ کرم‌ها
۲-۲ بی‌مهره‌گان پیشرفته
۱-۲-۲ بندپایان
۲-۲-۲ خارتنان
۳-۲-۲ نرم تنان
فصل سوم
۳- نرم تنان
۳-۱ قسمت‌های مختلف بدن نرم تنان
۲-۳ ساختمان و ترکیب صدف در نرم تنان
۳-۳ انواع نرم تنان
۱-۳-۳ تک لاکه‌ای‌ها
۲-۳-۳ چند لاکه‌ای‌ها
۳-۳-۳ شکم پایان
۴-۳-۳ ناوپایان
۵-۳-۳ دو کفه‌ای‌ها
۶-۳-۳ سرپایان
– اختاپوس‌ها
– اسکویید‌ها
منابع


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات