مقاله زراعت و اصلاح نباتات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله زراعت و اصلاح نباتات

Paper Agronomy and Plant Breeding

دانلود مقاله زراعت و اصلاح نباتات

مقدمه

گیاهان زراعی بسیار متنوع بوده ،به صورت های مختلفی مصرف گشته و در عملیات زراعی نیز تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. با این حال ،گیاهان زراعی مختلف دارای وجوه اشتراک زیادی می باشند. به طور کلی گیاهان زراعی را می توان به صورت های مختلفی از جمله بر اساس خصوصیات گیاهشناسی و تکاملی ، هدف تولید و مورد مصرف ، طول عمر گیاه ، نیازهای محیطی و شرایط مطلوب رشد، عملیات زراعی و غیره گروه بندی نمود. محصولات زراعی به دلیل دارا بودن خصوصیات مختلف و چند هدفی بودن تولید ممکن است در دو یا چند گروه مختلف قرار گیرند.

فهرست

مقدمه ۱

گروه بندی گیاهان زراعی: ۲

طبقه بندی علمی گیاهان. ۲

گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و مورد مصرف: ۳

گروه بندی بر اساس مورد مصرف خاص: ۴

گروه بندی بر اساس عکس العمل به طول روز: ۴

گروه بندی بر اساس طول دوره ی رشد: ۴

گروه بندی بر اساس حرارت مطلوب رشد: ۵

گروه بندی بر اساس طول عمر: ۵

گروه بندی بر اساس عملیات زراعی: ۵

زراعت عمومی  (GENERAL   FARMING) 6

مقدمه: ۶

(طبقه بندی گیاهان زراعی  CROPS  ) ۷

الف) طبقه بندی بر اساس هدف تولید : ۸

۱-    غلات  CEREALS. 8

۲-حبوبات  LEGUMES. 8

۳-گیاهان علوفه أی    FODELER CROPS. 8

۴-گیا هان ریشه أی ROOTY OR RADICAL CROPS. 8

۵-گیا هان فیبری یا لیفی      FIBEROUS CROPS. 9

۶-گیاهان غده أی GLANDIFORM /CROPS. 9

۷-گیاهان داروی:  MEDICINAL  /C.. 9

۸-گیاهان قندی  SUGAR/C.. 9

۹-گیاهان تدخینی  SMOKING.. 9

۱۰- گیاهان روغنی  OIL CROPS. 9

ب-طبقه بندی بر اساس هدف خاص : ۱۰

۱-گیاهان پوششی    COVER CROPS. 10

۲-گیاهان مکمل      COMPLEMENTALY/C.. 10

۳-گیاهان سیلویی  SILAGE /C.. 10

۵- گیاهان همراه   CYNERGIC /C.. 10

۶-    نباتات غله ای  TRAPPING  /C.. 10

جنبه های فیزیولوژیکی غلات : ۱۱

فرایند فتوسنتز : ۱۱

کارایی فتو سنتز : ۱۱

فتوسنتز و عملکرد غلات : ۱۲

اختلاف در کارایی فتوسنتز : ۱۲

نمو گیاه و فتو سنتز : ۱۴

روابط مخزن – منبع : ۱۵

برنج. ۱۵

مقدمه ۱۵

توصیف کلی برنج : ۱۶

سازگاری : ۱۶

آب و هوا : ۱۷

خاک : ۱۷

برنج غرقابی : ۱۷

برنج شناور : ۱۸

برنج آپلند ( کوهی ): ۱۹

تیپ های برنج : ۱۹

بیوتیپ های برنج : ۱۹

خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور : ۲۰

اثرات غرقابی برروی خاک ها : ۲۱

عوامل موثر بر استفاده از کودهای ازته به شرح زیر است : ۲۱

۱ – تغییرات فیزیکی : ۲۱

۲ – تغییرات میکروبی : ۲۲

۳-تغییرات شیمیایی : ۲۲

کود های بیولوژیکی : ۲۲

تولید به روش راتون در برنج ( راتون کراپینگ ) : ۲۴

نکات قابل توجه در عملیات برنج : ۲۵

مقایسه سیستم های کشت برنج : ۲۵

آبکشت یا هایدروپونیک(مقاله ای از کار عملی کشت هیدروپونیک در کانکس) ۲۶

مقدمه : ۲۶

هدفها و امکانات گوناگون کاربرد آبکشت (مزایا): ۲۷

معایب آبکشت: ۲۸

احتیاجات غذایی گیاه: ۲۸

مواد و روشها: ۲۹

بحث و نتیجه گیری: ۲۹

پیشنهادات و انتقادات: ۳۱

بخش سوم: حشرات و اهمیت آنها ۳۱

فصل اول:کلیات.. ۳۱

بعضی از علل پایداری حشرات.. ۳۱

معایب حشرات : ۳۲

محاسن حشرات.. ۳۳

فصل دوم: مورفولوژی ، تشریح و فیزیولوژی. ۳۴

اول – ساختمان خارجی بدن حشرات Morphology: 34

الف – جلد و مشتقات آن : ۳۵

ب – ماهیچه ها : ۳۶

پ – ساختمان سر و ضمائم آن : ۳۶

تیپ زننده (مکنده زننده) Piercing – Sucking. 40

ت – قفسه سینه ( ( Thorax و ضمائم آن : ۴۲

ضمائم قفس سینه ۴۳

ث- شکم : ( Abdomen) 45

پیوستهای شکم: ۴۵

دوم: تشریح و فیزیولوژی: ۴۶

الف – دستگاه گوارش Digestive system.. 46

ب- دستگاه دفع حشرات : ۴۷

پ – دستگاه تنفس:Respiratory system.. 47

ت – دستگاه گردش خون Circulatory system: 49

ث – دستگاه تولید مثل Reproductive system : 51

ح – دستگاه عصبی Nervous system: 54

ج – اعضاء حسی در حشرات : ۵۷

آنتوژنی و بیولوژی : ۶۰

الف – نشو و نمای جنینی : ۶۰

ب- نشو و نمای بعد از دوره جنینی : ۶۱

تقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینی. ۶۳

الف – حشرات با استحاله ناقص یا تدریجی Heterometabola : 63

ب- حشرات با استحاله کامل Holometabola : 64

مراحل نشو و نمای فردی در حشرات Ontogeny : 65

اول) تخم: ۶۵

دوم) لارو Larve. 66

سوم) شفیره : ( pupa) 68

چهارم) حشره کامل Adult: 69

تولید مثل Reproduction : 70

روش های تولید مثل. ۷۱

منابع  فارسی. ۷۳

منابع  انگلیسی. ۷۴


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات