مقاله تبخیرکننده ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  مقاله تبخیرکننده ها

Paper evaporators

دانلود مقاله تبخیرکننده ها

تبخیر کننده ها

اهمیت تبخیرکننده ها در صنایع گوناگون برای کسانی که با آنها سروکار دارند پوشیده نیست، مخصوصا در پالایشگاه های نفت و گاز برای استفاده از آب های نامرغوب و جلوگیری از ورود آنها به محیط زیست، آنها را بازیافت می کنند و به صورت آب مقطر یا آب های سرویس در می آورند که آب های سرویس برای شستشو استفاده می شود، اما آب مقطر می تواند استفاده های گوناگون داشته باشد که از جمله می تواند در دیگ های بخار برای تهیه بخار استفاده شود، لذا برای تهیه آب مقطر روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها روش تبخیر است که در تبخیرکننده های چند مرحله ای صورت می گیرد. در این جا خواص مایع تبخیر شونده و انواع تبخیرکننده ها و مشکلات حاکم بر آنها شرح داده می شود.

فهرست

تبخیر کننده ها ۱

تبخیر ۱

خواص ویژه ی مایع. ۲

عملیات یک مرحله ای و چند مرحله ای. ۳

انواع تبخیرکننده ها ۴

تبخیرکننده های یک بار گذر و تبخیرکننده های چرخشی. ۴

تبخیرکننده های لوله بلند با جریان صعودی. ۶

تبخیرکننده های نزولی. ۷

تبخیرکننده های با گردش وادار شده) ۸

تبخیرکننده های مغشوش.. ۹

کارایی تبخیرکننده های لوله ای. ۱۰

ظرفیت تبخیرکننده ۱۰

افزایش نقطه ی جوش و قانون. ۱۱

اثر ارتفاع مایع و اصطکاک برروی افت دما ۱۲

ضرایب انتقال حرارت.. ۱۳

ضرایب فیلم- بخار ۱۴

ضرایب جدار مایع. ۱۴

ضرایب کلی. ۱۴

منبع : ۱۶


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات