پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

دانلود پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

چکیده:

تحقیق حاضر گزارشی از گردش کار محصولات چاپی به روش افست می‌باشد. روش کار بصورت کتابخانه‌ای بوده که در سه فصل تنظیم گردیده است.

در فصل اول: به روش چاپ پرداخته شده است. پروسه چاپ خود به بخش ۱- پیش از چاپ ۲- چاپ ۳- پس از چاپ دسته‌بندی می‌گردد که هر بخش مراحل فنی و تکنیکی خاصی را دارا می‌باشد که ملزوم و تکمیل کننده بعدی بوده که به هر کدام پرداخته شده است.

در فصل دوم: به تقسیم‌بندی محصولات چاپی و انواع آن ۱- فرم‌های تجاری ۲- بروشور و پوستر ۳- کتاب ۴- دفاتر و دفترچه ۵- سربرگ و پاکت ۶- سررسید و تقویم ۷- جعبه و بسته‌بندی اختصاص یافته است. از آنجائیکه محصولات چاپی دارای تنوع فراوانی می‌باشند با تقسیم‌بندی به چند گروه عمده می‌توان اسلوب مشخصی ارائه نمود که با توجه به اهمیت به آن اشاره گردیده است.

در فصل سوم: به مواد اولیه و مصرفی که برای جریان چاپ و مراحل تکمیلی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد پرداخته شده است در این فصل ابتدا به مواد اولیه و مصرفی در چاپ کاغذ، مرکب و مواد مصرفی صحافی که جزء ملزومات چاپ می‌باشند به تفکیک و درجه اهمیت توضیح و تشریح گردیده است. همچنین در این فصل به گردش محصولات چاپی و ارتباط مراحل پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ با توجه موارد تشریحی آن در فصول گذشته با ارائه توضیح و نمودار، به ارتباط آن با مواد اولیه و مصرفی چارت کلی ترسیم شده است.

در این روش با شناخت اصول و رعایت مسائل مربوط به هر مرحله که مطابق با استانداردهای حاکم و رایج بوده، راهکارهای مناسب از روش گردش محصولات چاپی از شروع تا پایان، مرحله به مرحله ارائه شد، که اجرای صحیح آن تناسب با انجام درست هر بخش با بخش بعدی را دارد. گردش روان و متصل به هم از یک خط کامل تولید محصولات چاپی به روش، افست با ویژگیها و موارد خاص آن تا اتمام کار ارائه گردیده است.

نتیجه بررسی و ارائه این مطالب درخصوص چاپ، آشنایی بیشتر هنرجویان با ملزومات چاپ و نشر می‌گردد.

مقدمه:

ارتباط یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر می‌باشد. انسان از طریق ارتباط با دیگران به قابلیت و نوآوری در زمینه‌های گوناگون دست می‌یابد و زندگی اجتماعی خود را شکل می‌دهد. که در این تبادل از یک سو اندیشه‌های او را پربارتر می‌کند واز سوی دیگر تجربیات و دانش او به سایرین منتقل می‌گردد.

برای جاودانه ماندن خاطرات خود را با علایم و نشانه‌ها ثبت کرد که بتدریج با تبدیل و تکمیل این علایم خط اختراع شد. این اختراع تغییرات زیادی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرد و به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشر ثبت شد و از ارتباط مستقیم و رودررو بی‌نیاز گردید. دست نوشته‌های اولیه بر روی سنگ، چوپ و چرم انجام می‌شد. با افزایش جمعیت و توسعه علوم دست نوشته‌های کارآیی خود را از دست دادند وا نسان درصدد یافتن راهی برآمد که اطلاعات را سریعتر در دسترس همگان قرار دهد. نخستین کوشش انسان در  این راه حکاکی کلمات روی لوحه گلی بود. کوشش بعدی در راه چاپ، حک کلمات روی قطعات چوب و سفال بود که بی‌شک تمدنهای باستانی مشرق زمین تلاش عظیمی در راه تکثیر به کار بستند و تجریبات اندوختند.

پیدایش فنون جدید چاپ در اروپا همزمان با رنسانس اقتصادی و فرهنگی بود. ابتدا چاپ از طریق صفحات حکاکی شده انجام پذیرفت و سرانجام به دلیل مسائل و مشکلاتی که وجود داشت حروف متحرک گوتنبرگ اختراع شد با پیشرفت در دانش و علوم و فنون با تکمیل روش‌های چاپ، چاپ افست که بر پایه روش چاپ لیتو بود کامل گردید و در سال ۱۹۰۴ میلادی ابداع گردید که تا بحال در حال ابداع و کامل شدن تکنیک‌های مختلف در روش چاپ افست می‌باشد.

چاپ به روش افست برای چاپ انواع محصولات تجاری و فرهنگی کاربر دارد (شامل: اوراق، برگ‌های تجاری، کاتالوگ، پوستر، جعبه و بسته‌بندی- کتاب و انواع مجله و روزنامه)

روش چاپ افست وابسته به ملزومات دیگری است که بدون آن قادر به فعالیت نیست به عبارتی با هم لازم و ملزم می‌باشند ملزوماتی از قبیل: کاغذ، مرکب و سایر مواد مصرفی که با توضیح و ارتباط آنها با یکدیگر سعی به ارائه مختصات فنی درهر بخش به اختصار، هماهنگی مابین آنها روشن گردد.

برای تهیه این تحقیق از منابع مختلفی استفاده شده که در آخر این فصل پایان‌نامه آمده است. این تحقیق جمع‌آوری از مطالب کتب و مقالاتی بوده که حاصل تجربیات و فعالیت از گذشته تا حال تمامی افرادی است که برای تجلی این صنعت زحمت و کوشش فراوان کرده‌اند. امید است در این راه توفیقی حاصل شده باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول
روش چاپ ۴
پیش از چاپ ۵
فتولیتوگرافی ۶
پردزاش،‌ تفکیک و تهیه فیلم الکترونیکی ۱۱
پردازش، تفکیک و تهیه فیلم فتومکانیکی ۱۶
چاپ، روش چاپ افست ۱۸
انواع ماشین افست ۲۰
پس از چاپ ۲۴
صحافی ماشینی ۲۵
صحافی سنتی ۳۴
فصل دوم
تقسیم‌بندی محصولات چاپی به روش افست ۳۸
فرم‌های تجاری ۳۹
بروشور و پوستر ۳۹
کتاب ۴۱
دفاتر و دفترچه ۴۶
سربرگ و پاکت ۴۷
سررسید و تقویم ۵۰
جعبه و بسته‌بندی ۵۰

فصل سوم
عنوان صفحه
مواد اولیه مصرفی و گردش مواد و محصولات چاپی ۵۴
کاغذ ۵۵
ویژگی‌های چند نوع کاغذ پر مصرف ۵۸
اندازه و محاسبات کاغذ ۶۴
محاسبه حجم و وزن کاغذ ۷۸
مرکب ۸۶
خواص فیزیکی مرکب ۸۶
سیالیت ۸۷
چسبندگی ۹۲
رابطه فیزیکی آب منبع افست با مرکب چاپ ۹۷
مواد مصرفی در صحافی ۹۸
چسب ۹۸
طبقه‌بندی چسب‌ها ۹۹
چسب‌های گرما سخت ۱۰۰
چسب‌های گرما نرم ۱۰۱
چسب‌های گرما ذوب و واکس‌ها ۱۰۶
مفتول ۱۰۹
نخ ۱۰۹
گردش مواد و محصولات چاپی ۱۰۹
فهرست منابع ۱۱۸


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات