پایان نامه اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی بنی حماد در الجزایر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  پایان نامه اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی بنی حماد در الجزایر

دانلود پایان نامه اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی بنی حماد در الجزایر

مقدمه

حکومت حمادی ها بر مغرب از سال ۴۰۵ تا ۵۴۷ و ۱۳۵ م. نزدیک به یک قرن و نیم دوام داشت طی این مدت آنان توانستند به بسط و گسترش مسائل سیاسی و نظامی بپردازند حاکمان این دولت نه نفر بودند اولین آنها حماد بن بلکین الذیری و آخرینشان یحیی بن عزیز بود که عبدالمؤمن بن علی اولین خلیفه موحدین در سال ۵۴۷ هـ. او را سرنگون ساخت .

دولت حمادی اولین دولت بربری مستقلی بودند که توسط مغربی‌های اصیل برالجزایر حاکم شدند قبل از آن مغرب شاهد حکومت بنی رستم اباضی بود که شهر تاهرت رابعنوان پایتخت برگزیدند و توسط فاطمیون سرنگون شدند. این دولت در دوران حکومت مغرب نقشی مهم در گسترش اسلام و زبان عربی داشت حماد توانست در استقلال و ایجاد دولتی واحد بر بادیس بن مغر پیشی گیرد پس از آن سعی و تلاش فراوانی از خود نشان داد تا این دولت را تشکیل داده و آنرا سامان دهی و بر آن حکومت کند.

می توان این دوره را دوره استقلال بر برها یا دوره ملوک الطوایفی نامید در تصور ما بر خلاف حکومت معاصر آن در اندلس این حکومت به مثابه دوره چهارم حیات سیاسی در مغرب است زیرا سه دوره سیاسی قبل از آن وجود داشت که عبارت است از : ۱ـ دوره والیان (فتوح)‌، ۲ـ عصر ممالیک عربی مستقل مانند ادریسی ها ، رستمی ها، آل اغلب ،‌۳ـ دوره وحدت فاطمی ها .

دولت حمادی دولیت قبیله ای بود که تحت امر باقی حکام نبود لیکن از لحاظ پیشرفت علمی و تاریخی به دولت قاهره ،‌بغداد ،‌قرطبه ، پالومو، فاس و غیره که از متمدن ترین شهرهای آن زمان اسلام بودند نمی‌رسید دولت حمادی دولیت بود که عده ای به زور مغرب اسلامی را میان خود قسمت کرده بودند.

حقیقتاً بنی حماد از بهترین حاکمانی بودند که بر سرزمین هایشان در جهان اسلام حکومت کردند و علی رغم اختلافات داخلی همیشه به فکر راحتی و ارتقاء سطح زندگی مردم عادی و مصالح کشور بودند با وجود همه این شورشها و انقلابات که درون خانواده حمادی بود هیچ گاه شکل حکومت که استبداد موروثی بود تغییر نکرد. دوران حکومت حمادی ها به کرات شاهد تغییر پایتخت بود در ابتدا شهر اشیر ، سپس قلعه؛ و در آخر بجا یه شاهد حکومت پنج تن بود که اولین آنها ناصربن علناس و آخرین آنان یحیی بن عزیر بود.

فهرست

مقدمه. ۱

فصل اول. ۲

کلیات… ۲

پرسش های پژوهش…. ۳

هدف و اهمیت تحقیق.. ۳

تحلیل منابع تحقیق.. ۴

فصل دوم. ۶

اوضاع جغرافیایی مغرب اوسط… ۶

به دوران فرمانروایی.. ۶

اوضاع جغرافیایی دوران بنی‌حماد. ۷

مرزهای دولت‌حمادی و گستردگی و تحول آن. ۷

مقدمه. ۷

مرزهای جغرافیایی.. ۷

نمای کلی مرزهای حکومت… ۹

مرحله مرکزیت أشیر. ۱۴

مرحله‌ی قلعه. ۱۶

دوره مرکزیت شهر بجایه. ۲۲

کشاورزی و اقتصاد دوران بنی حماد. ۲۷

زراعت… ۲۸

صناعه. ۳۰

تجارت… ۳۱

فصل سوم. ۳۵

اوضاع سیاسی (تاریخی) ۳۵

پیش آمد. ۳۶

نسب حماد. ۳۷

شخصیت حماد. ۳۹

نقش دنباله روی در زندگی حماد. ۴۲

پیمان سیاسی بین حماد و بادیس…. ۴۴

نقش عملی در تأسیس حکومت… ۴۹

صلح و اعلام بر پایی حکومت… ۵۳

ارزیابی این نقش حمادی ها ۵۵

فرمانروایان بنی حماد. ۵۸

تاریخ حکومت و سیاست های آنان. ۵۸

دوره درگیری و کشمکش در مغرب… ۶۰

حماد و آغاز دوره استقلال (۴۰۸ـ۴۱۹هـ ) ۶۰

قائد بن حماد و آغاز نبرد مغرب… ۶۱

محسن بن قائد. ۶۵

بلکین بن حماد و نیروهای جدید درمغرب… ۶۷

 دوره برقراری آرامش نسبی.. ۷۲

ناصربن علناس و آغاز دوره ثبات و آرامش…. ۷۲

منصور و ادامه سیاست ناصر بن علناس… ۸۳

بادیس بن منصور. ۹۰

عزیز  اوج دوره ثبات… ۹۲

دوره آخر   یحیی بن عزیز و آغازافول. ۹۷

استسلام یحیی (آخر امراء حمادیون) : ۱۰۷

عوامل سقوط دولت : ۱۰۸

سقوط دولت حمادی.. ۱۰۸

موحدون در الجزایر. ۱۰۸

سیاست خارجی دولت… ۱۱۱

حمادیون و فاطمیون. ۱۱۱

حمادیون و بنوزیری.. ۱۱۳

حمادیون و بنو خراسان. ۱۱۵

حمادیون و زناته. ۱۱۷

حمادیون و قبایل عرب… ۱۱۸

حمادیون و مرابطون. ۱۱۹

حمادیون و اندلسون. ۱۲۱

حمادیون و مسیحیون. ۱۲۲

فصل چهارم. ۱۲۵

اوضاع اجتماعی دوران بنی حماد. ۱۲۵

طبقات و اجناس… ۱۲۶

عادات اجتماعی.. ۱۲۸

نظام سیاسی.. ۱۳۰

نظام اداری.. ۱۳۱

نظام مالی.. ۱۳۴

فصل پنجم.. ۱۳۷

اوضاع فرهنگی بنی حماد. ۱۳۷

روش تعلیمی.. ۱۴۱

عقاید و مذاهب… ۱۴۲

علوم نقلی.. ۱۴۳

علوم دینی.. ۱۴۶

تاریخ و جغرافیا ۱۴۸

علوم تجربی.. ۱۴۹

فنون و عمارت… ۱۵۰

منابع. ۱۵۶


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات