مقاله بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  مقاله بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

دانلود مقاله بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

مقدمه

حمد و سپاس بیکران پروردگاری باشد که به انسان قدرت تفکر و اندیشیدن عطا فرمود و به او اختیار داد تا راهش را برگزیند.

در سالهای اخیر پیشرفت های دانش پزشکی بسیار چشمگیر بوده این پیشرفت های سریع در عصر تکنولوژی موجب تکامل هر چه بیشتر علم پزشکی و تمامی شاخه های آن شده است. از طرفی افراد تیم پزشکی برای آنکه بتوانند نقش خود را به طور موثرتری ایفا کنند باید با این تحولات سریع و نتایج آن ها آشنایی پیدا کنند. بی شک پرستاران عضو کلیدی تیم بهداشتی درمانی هستند. انسان های والایی که همیشه می خواهیم به اندازه هر بیمار درد بکشند به اندازه هر همراه دل بسوزانند و اندازه هر پدر و مادر در اضطراب فرزند بیمار و بستری باشد. موقعیت پرستاران در تیم بهداشتی درمانی مسئولیت آنها چه از نظر فراگیری علوم جدید و چه از نظر آموزش به بیمار و نحوه مراقبت بیمار از خود دو چندان می کند چرا که پرستاران دائما بر بالین بیمار حضور داشته و نحوه اداره و مراقبت و آموزش بیمار در روند بهبود بی تاثیر نیست.

از آنجایی که هر موضوع علمی، تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات و موضوعات خاص خود را دارد ما هم بر آن شدیم تا در مورد بیماران مبتلا به هیپوتیروئید تحقیق و بررسی کنیم. همانطور که می دانیم بحث آموزش به بیمار در این بیماری ها خیلی مهم بوده و بیماران با درک صحیح از مراقبت خود می توانند به نحو موثری از عوارض ناشی از بیماری و بستری شدن مکرر جلوگیری کنند.

فهرست

مقدمه. ۱

آناتومی و هیستولوژی: ۲

تولید و ترشح هورمون تیروئید : ۴

متابولیسم ید : ۴

کمبود هورمون تیروئید : ۷

شیوع : ۷

تظاهرات محیطی کمبود هورمون تیروئید : ۸

پوست و ضمایم پوستی : ۹

سیستم قلبی – عروقی.. ۱۰

سیستم تنفسی.. ۱۴

سیستم تغذیه ای.. ۱۴

سیستم عصبی.. ۱۶

سیستم عضلانی.. ۱۸

سیستم اسکلتی : متابولیسم کلسیم و فسفر. ۱۹

عملکرد دستگاه ادراری: متابولیسم آب و الکترولیت.. ۲۰

سیستم خون سازی.. ۲۱

عملکرد هیپوفیزی و آدرنوکورتیکال.. ۲۲

عملکرد تولید مثلی.. ۲۳

کاتکول آمین ها و سروتونین.. ۲۴

ترکیب تصویر بالینی هیپوتیروئیدیسم. ۲۶

هیپوتیروئیدیسم بالغین.. ۲۶

هیپوتیروئیدیسم دوران نوزادی و کرتینیسم. ۲۸

تست های آزمایشگاهی.. ۳۲

تشخیص افتراقی.. ۳۴

هیپوتیروئیدیسم اولیه ی بدون گواتر. ۳۶

هیپوتیروئیدیسم اولیه. ۳۶

هیپوتیروئیدیسم پس از برداشتن تیروئید. ۳۷

کرتینیسم متفرق(sporadic cretinism): 39

هیپوتیروئیدیسم گواتری: ۴۰

گواتربومی (Endemic coiter). 40

کرتینیسم آندمیک: ۴۳

گواتر و هیپوتیروئیدیسم ایجاد شده به واسطه ی مصرف داروهای مهار کننده ی سنتز هورمون تیروئید: ۴۳

گواتر و هیپوتیروئیدیسم یدید: ۴۴

نقایص ارثی در بیوسنتز هورمون تیروئید یا TSH: 47

نقص در انتقال یدید: ۴۷

نقص تبدیل ید به حالت ارگانیسک: ۴۸

نقص در ممزوج شدن ید و تیروزین: ۴۹

نقص دهالوژناز ید و تیروزین: ۴۹

ترشح غیر طبیعی ید و پروتئین ها : ۵۰

هیپوتیروئیدیسم مادرزادی بدون وجود گواتر: ۵۱

مقاومت نسبت به هورمون تیروئید: ۵۱

هیپوتیروئیدیسم مرکزی: ۵۳

درمان هیپوتیروئیدیسم: ۵۵

ملاحظات فارموکولوژیک: ۵۷

پیگیری درمان جایگزینی.. ۶۳

آثار معکوس درمان بالووتیروکسین.. ۶۶

جنبه های اختصاصی هیپوتیروئیدیسم. ۶۷

هیپوتیروئیدیسم تحت بالینی.. ۶۷

بی کفایتی متابولیک… ۶۸

قطع درمان با هورمون تیروئید. ۶۹

جراحی اضطراری در بیماری هیپوتیروئید. ۷۰

درمان بیمار هیپوتیروئید مبتلا به بیماری شریان کرونر. ۷۱

کومای میکس ادم. ۷۲

تیروئیدیت اتوایمیون و عفونی.. ۷۳

پاتوژنز. ۷۴

حساسیت ژنتیک… ۷۵

آسیب شناسی بافتی (هیستوپاتولوژی). ۷۶

پاتوفیزیولوژی.. ۷۷

تصویر بالینی.. ۷۸

افراط و تفریط در تشخیص؟. ۷۹

آزمایش تیروئید. ۸۰

اثبات قطعی و مسلم؟. ۸۳

تیروئید. ۸۳

عملکرد غده تیروئید (اداره زیست شیمی بالینی). ۸۶

فرآیند پرستاری.. ۹۰

بخش ۴٫٫ ۹۹

فرآیند آموزش به بیمار. ۹۹

بررسی نیازهای یادگیری بیمار: ۹۹

بررسی انگیزش بیمار: ۱۰۰

ارزیابی عقاید بهداشتی: ۱۰۱

جستجوی مراقبت.. ۱۰۲

سازگاری روانی – اجتماعی با بیماری.. ۱۰۲

اصول کلی انگیزش: ۱۰۳

بررسی انگیزش… ۱۰۴

بررسی جامع انگیزش مددجو. ۱۰۵

اهداف آموزش به بیمار. ۱۰۶

تشخیص پرستاری.. ۱۰۶

منابع.. ۱۲۰


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات