پروژه طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی

دانلود پروژه طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی

چکیده

هدف از طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان عبارت است از

تقسیم موارد امتیاز دهی تا حداقل ۳ سطح جهت بررسی موشکافانه موارد فنی ، تولیدکنندگان تجهیزات ، آموزش ، برنامه زمان بندی پیشنهادی و … در مدارک پیشنهاد شده توسط  مناقصه کنندگان

گزارش گیری آسان با فرمول دلخواه که بر اساس سیاست تعیین شده توسط کارفرما و مشاور است (در صد وزنی موارد تعیین شده در هر سطح)

داشتن سند معتبر جهت پاسخ به شکایات

جلوگیری از اعمال سلیقه و تقلب در امتیاز دهی توسط کارشناس

یکسان سازی موارد مورد مقایسه در امتیاز دهی

امکان بررسی تک تک مراحل تولید امتیاز نهایی

نگهداری کلیه مشخصات ارائه شده از مناقصه کنندگان

بدین جهت در این مدرک به ترتیب ذیل توضیحاتی آورده شده است:

در فصل اول ارائه تعاریف کلی و فنی جهت جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه مشکل در توضیح روند کار آورده شده است.

در فصل دوم به توضیح سیاست کلی و روند برنامه و چگونگی عمل امتیاز دهی شده است

فصل سوم شامل موارد طراحی از جمله ER,DFD0,DFD1 است

فصل چهارم شامل کد ها و توضیحات مربوط به برنامه و گزارشات می باشد.

مقدمه

در سیستم امتیازدهی یک سری اصطلاحات فنی به شرح زیر موجود است که در ذیل توضیح مختصری جهت هر یک ارائه می گردد:

Tender

در ابتدای کار شرکت برگزار کننده مناقصه یک مدرک شامل حداقل نیاز های مربوط به طرح مورد مناقصه را با ذکر یک سری استانداردهای موجود یا طرح های انجام شده قبلی جمع آوری می کند. این مدرک هم چنین شامل اطلاعاتی است که از نظر کارشناسان فنی شرکت برگزارکننده مناقصه باید توسط مناقصه کنندگان پر شود.

مناقصه کننده (Bidder)

کنسرسیومی که پس از احراز صلاحیت خود موظف است Tender را خریداری نموده و مطابق مطالب خواسته شده مشخصات طرح را تعریف کند.

Proposal

مدرک ارائه شده توسط مناقصه کننده که شامل معرفی خود ، تجربیات و طرح های گذشته و کلیه مشخصات پیشنهادی جهت طرح فعلی است.

Proposal Evaluation

عملی که طی آن مدارک ارائه شده بررسی و امتیاز دهی می شود و در نهایت در پاکت فنی مربوط به مناقصه مورد نظر به ترتیب امتیاز هریک از کنسرسیوم های مورد بررسی به مرجع اعلام نتایج ارائه می گردد.

Selection of Main Contractor

پس از بازشدن پاکت مالی ارائه شده توسط کنسرسیوم ها و پاکت فنی ارائه شده توسط برگزار دهنده و امتیاز دهنده مناقصه، برنده مناقصه اعلام می گردد

Criteria

موضوعاتی که مورد ارزیابی قرار می گیرند و خود به موضوعات ریزتر نیز تقسیم بندی می شوند و بدین ترتیب سطوح (Level) های ارزیابی را می سازند.

Vendor

اصطلاحا به کارخانه فروشنده و صاحب تکنولوژی تجهیزات کلی طرح گفته می شود که نقش مهمی در ارزش طرح کلی بازی می کند.

فهرست

چکیده ۳
پیشگفتار ۶
تعاریف ۷
مقدمه ۸
TENDER 8
مناقصه کننده (BIDDER) 8
PROPOSAL 8
PROPOSAL EVALUATION 8
SELECTION OF MAIN CONTRACTOR 8
CRITERIA 8
VENDOR 8
تحلیل برنامه ارزیابی ۹
مقدمه ۱۰
تعریف سیستم ۱۰
اهداف ۱۰
مخاطبین ۱۰
سرویس های اصلی ۱۱
امتیاز دهی ۱۱
گزارش گیری ۱۱
معماری سایت ۱۲
واسط کاربر ۱۲
پایگاه داده ۱۲
پردازش ها ۱۲
طراحی ۱۳
مقدمه ۱۴
DFD سطح صفر ۱۴
DFD سطح یک ۱۴
پیاده سازی ۱۷
دیاگرام ۱۸
کد ایجاد STORED PROCEDURE 18
کد ایجاد TRIGGER 20
نقشه سایت ۲۴
فرم های واسط کاربر ۲۴
گزارش نهایی ۴۱


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات