مقاله بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران

دانلود مقاله بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران

مقدمه

آدمی موجودی شگفت انگیز است. می تواند رویدادها را ادراک کند، به قضاوت های پیچیده دست بزند، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائل را حل کند و نقشه ها را عملی سازد. این ماشین پیچیده ممکن است برای مقاصد مختلف به کار افتد؟ مثلا” نقشه جنگ را طرح کند یا به اکتشافات فضایی پردازد انسان دیگر را تحقیر کند یا بیماری را نوازش کند و بالاخره خواهان محبوبیت، برتری جویییا دوستی باشد. اینکه آدمی استعدادهای خود را صرف چه هدفهایی خواهد کرد منوط به انگیزش او است، یعنی به نوعی امیال، آرزوها، خواسته ها، نیازها، هوسها، گرسنگی ها، عشقها، تفریحها و ترسهای او بستگی دارد. (براهنی، ۱۳۶۶ )

یکی از هدفهای روان شناسی به عنوان یک علم، تبیین رفتار است. از این رو هر موضوعی که در این مورد به ما کمک کند باید مورد توجه قرار گیرد. تبیین رفتار یعنی اینکه چرا رفتار اتفاق می افتد. روانشناسی انگیزش بخشی از پاسخ به این چرا را ارائه می دهد. چرا یک موش به جستجوی غذا می پردازد؟ چرا یک دانشجوی دانشکده سخت تلاش می کند تا مهندس شود؟ در حالی که آن دیگری یا کمتر کار می کند یا کاری انجام نمی دهد؟ جواب سؤال اول این است که موش گرسنه است، لکن پاسخ سؤال دوم چندان روشن نیست زیرا انگیزش هر دانشجو به عوامل متعدد بستگی دارد. (شکرکن ، ۱۳۷۳)

هدف روانشناسی انگیزش، یافتن علل رفتارهای ساده و پیچیده است. در حقیقت علم انگیزش در جستجوی علت همه رفتارها است و در نتیجه روانسناسی را در تبیین رفتار یاری می دهد.

در طول قرنها عده زیادی از متفکران اجتماعی و فلاسفه پیرامون طبیعت انسان به بحث پرداخته اند و در این بین مطالب نظری خاصی پیرامون انگیزش بیان داشته اند. مثلا” در قرن یازدهم توماس هابز فیلسوف انگلیسی معتقد بود که انسان ذاتا” خودخواه، مخرب و سفاک است و نتیجه گرفت انسانها برای جلوگیری از هرج و مرج باید خود تسلیم قدرت سلطان خودکامه بنمایند.

بعد از هابز، جان لاک انگلیسی که از طرفداران حکومت پارلمانی بود ادعا کرد که انسان ذاتا” صلح جو، پاک طینت و سرشار از حس همکاری است.   (به نقل از غفوری ، ۱۳۷۶)

قبل از اینکه به بیان نظریه های انگیزش بپردازیم لازم است که ابتدا تعاریفی از انگیزش عنوان گردد.

فهرست

فصل اول. ۱

انگیزش… ۱

چکیده: ۲

مقدمه. ۳

تعریف انگیزش : ۵

فصل دوم. ۱۷

ساختار نظریه اتکینسون. ۱۷

کارایی نظریه اتکینسون : ۲۳

نتیجه : ۲۴

نظریه مک کلند پیرامون انگیزه پیشرفت.. ۲۵

رفتار و انگیزه پیشرفت.. ۲۷

نظریه مورای.. ۲۹

ویژگی های افراد پیشرفت گرا ۳۲

بررسی پژوهشهای انجام یافته. ۳۳

تلفیق و نتیجه گیری از تحقیقات پیشین.. ۳۸

فصل سوم. ۴۰

ابزار و روش تحقیق.. ۴۰

مقدمه. ۴۲

روش تحقیق: ۴۲

جامعه آماری : ۴۳

نمونه آماری و روش نمونه گیری : ۴۳

مشخصات ابزار اندازه گیری.. ۴۴

الف- پرسش نامه شیوه فزند پروری بامریند. ۴۴

ب – پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس… ۴۷

پایایی و روایی آزمون. ۴۸

متغیر مستقل و وابسته: ۴۹

روشهای آماری.. ۵۰

فصل چهارم. ۵۱

بررسی فرضیه ها ۵۱

مقدمه. ۵۳

فصل پنجم. ۶۸

بحث ونتیجه گیری.. ۶۸

نتیجه گیری از آزمایش فرضیه ها ۷۰

بحث درمورد نتایج.. ۷۱

پیشنهادات کاربردی.. ۷۷

پیشنهادهایی برای پژوهش… ۷۸

منابع. ۸۰

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری.. ۸۳

پرسشنامه انگیزش پیشرفت.. ۸۸


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات