مقاله تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  مقاله تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

دانلود مقاله تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

رشد اجتماعی نوجوان ۱

در دوره نوجوانی به خصوص در اواخر این دوره، احساس عدالت مقایسه ای شکل می گیرد و فرد علاقمند رفتار عادلانه افراد نسبت به خود می باشد. نوجوانان معمولا در این رابطه، والدین دوستان خود را برای پدر و مادرشان مثال می زنند و در این زمینه با آنها به بحث و گفتگو می پردازند. مثلا رفتار آنها، وضعیت شغلی، اقتصادی آنها، وضعیت ظاهری آنها را به رخ والدین خود می کشانند. یا رفتار والدین خود را با خواهر و برادران و خود وی مقایسه می کنند و خواهان عدالت و رفتار درست والدین و اطرافیان می باشند.

به این ترتیب شکل گیری مفهوم عدالت در محیط خانواده شروع شده و در زمینه های دیگر اجتماع رشد می یابد.

در مرحله سوم نوجوانی) ورود مجدد به اجتماع( نوجوان سعی بر کاهش روابط شدید گذشته با گروه همسالان را دارد و این موجب ایجاد ارتباطات دیگری در زمینه های مختلف اجتماعی می گردد و چنانچه این روند به خوبی پیش برود شاهد هویت منسجمی در پایان نوجوانی خواهیم بود و پس از طی مراحل نوجوانی، تمرینات زیادی انجام داده، کسب تجربه نموده، مهارتهای لازم برای برقراری ارتباطات اجتماعی را بدست آورده و می تواند نقش های مختلف اجتماعی از قبیل همسر، دانشجو، سرباز، شاغل و … را ایفا نماید.

مفاهیم ارتباط اجتماعی

نکته مهمی که در شکل گیری هویت اجتماعی، انسجام هویت و فردیت اجتماعی مطرح است یادگیری می باشد. همه رفتارها یاد گرفته می شوند و از طریق تمرین تجربه مهارتهای بسیاری را به دست می آورد. این یادگیری در تعامل با شخصیت و خلق و خوی فرد قرار می گیرد و موجب روابط اجتماعی بسیاری می گردد. مثلا چنانچه نوجوان دارای رفتار شادی باشد دیگران نیز وی را مورد پذرش قرار می دهند. نوجوانان هنگام برقراری روابط اجتماعی، به طرز تفکر و اندیشه دیگران در مورد خود اهمیت بسیاری می دهند، به همین علت خود را طوری آماده می کنند تا دیگران بپذیرند.

مفاهیمی که در ارتباطات اجتماعی تشکیل می شود عبارتند از:

مفهوم نقش خود، ترکیب اجزا خود انگاره، دوستی با همسالان، چگونگی برخورد با جنس مخالف، ایفای نقش در ارتباط با والدین، مدرسه و سایر بزرگسالان و فعالیت های گروهی.

این مفاهیم تاثیر بسزایی بر تصورات نوجوان از پذیرش خود توسط دیگران به جای می گذارد. بنابراین در پایان دوره نوجوانی، رشد اجتماعی کامل می شود و نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع می شود در صورتی که این مفاهیم خوب در ذهن نوجوان شکل بگیرد هویت اجتماعی مناسبی پیدا می کند. چنانچه هر یک از مفاهیمی که ذکر شد دچار مشکل باشند. و در نوجوان به درستی شکل نگیرند موجب ایجاد ناهنجاریها و انحرافاتی در نوجوانان می گردند. مثلا عضویت در گروه های ضد اجتماعی می تواند به عنوان رفتار ناهنجاری مطرح گردد که یکی از آثار آن ایجاد فاصله زیاد بین والدین و نوجوان است. زیرا عضویت در گروه مستلزم فراموشی خود و جایگزینی خود در گروهی به جای خود   واقعی است.

یا به طور مثال نوجوانی که در پایان نوجوانی که می باید روابط شدید قبلی با گروه همسالان کاهش یابد، سعی بر فاصله گرفتن از والدین و ارتباط شدید با دوستان دارد و نمی تواند با افراد دیگر و والدین ارتباط مناسبی برقرار نماید، دچار مشکلاتی از جمله مشکلات اجتماعی خواهد شد و نیاز به استفاده از روشهای درمانی و ارائه راهکارهای مناسب به وی جهت فاصله گیری از دوستان است.

یا در مورد افرادی که دچار نقص عضو هستند نیز ممکن است مشکلاتی در این دوره پدید آیند. زیرا همانطور که گفته شد دوره نوجوانی دوره ای است که فرد به نظرات و گرایشهای اطرافیان و جامعه در مورد پذیرش خود اهمیت بسیاری می دهد و حساسیت بسیاری نسبت به رفتارها و برخوردهای جامعه نسبت به نقص خود پیدا می کند.

در این زمینه باید افراد را تشویق نمود که نواقص خود را با یکسری توانای های دیگر جبران کنند تا احساس عزت نفس و اعتماد به نفس کافی را بدست آورده، جامعه بتواند آنها را بپذیرد و به هویت اجتماعی دست یابند. نگرش، دیدگاه و فرهنگ مردم نیز نسبت به نقایص باید تغییر کند و مردم باید همه را به یک دید بنگرند و به تواناییهای افراد توجه کنند نه به نقایص آنها. زیرا در صورت عدم نگرش مثبت اجتماع نسبت به معلولیت فرد قادر نخواهد بود در جامعه ابراز وجود کند و در نتیجه هویت اجتماعی وی با مشکل مواجه می شود.

مثلا نوجوانان معلول جسمی می توانند با تقویت تواناییهای فکری و ذهنی خود، نگرش مثبتی در خود نسبت به توانمندیهایش ایجاد کنند، به خود باوری برسند و بدون حساسیت بی مورد به نگرش جامعه سهی بر برقراری روابط با جامعه و رسیدن به اهداف خود داشته باشند.

فهرست

چکیده. ۱

«فصل اول». ۳

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۵

اهمیت وضرورت پژوهش… ۶

اهداف پژوهش… ۶

پرسشهای پژوهش… ۷

فرضیه های پژوهش… ۷

تعاریف نظری پژوهش… ۷

تعاریف عملیاتی پژوهش… ۸

«فصل دوم ». ۹

رشد اجتماعی نوجوان ۱٫ ۱۰

مفاهیم ارتباط اجتماعی.. ۱۰

رشد اجتماعی نوجوان۲٫ ۱۲

رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی.. ۱۴

رشد اجتماعی.. ۱۶

تصمیم دشوار برای ماهواره. ۱۶

تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک… ۱۹

رشد بدنی تند. ۱۹

رفتارهای ناهنجار نوجوان.. ۲۱

الف) نادیده گرفتن ترس: ۲۱

ب) اجبار تماس با موقعیت ترسناک: ۲۱

ج) دور نگه داشتن از موقعیت ترسناک: ۲۲

راه حل مثبت.. ۲۲

راه های تشخیص حقارت.. ۲۳

رشد اجتماعی.. ۲۳

چرا رشد اجتماعی ضروری است؟. ۲۳

چرا رشد اجتماعی اهمیت دارد؟. ۲۴

رشد و تکامل اجتماعی.. ۲۴

نخستین علایم رشد اجتماعی.. ۲۶

معیارهای سازش اجتماعی را می توان چنین خلاصه کرد: ۲۶

مظاهر اساسی رشد اجتماعی در نوجوانی.. ۲۷

تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی.. ۲۸

الف- دگرگونی رفتار اجتماعی پسران نوجوان: ۲۸

ب ـ دگرونی رفتار اجتماعی در دختران نوجوان: ۲۸

دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی.. ۲۹

دیدگاه پیاژه. ۲۹

دیدگاه کولبرگ… ۲۹

۱)اخلاق پیش عرفی: ۳۰

۲) اخلاق عرفی: ۳۰

۳) سطح پس عرفی: ۳۰

دیدگاه هاویگرست و تابا ۳۰

تعریف برنامه. ۳۱

تعریف ارتباط.. ۳۱

کارکردهای وسایل ارتباط جمعی.. ۳۲

کمک به ایجاد ارزشهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نقشهای اجتماعی.. ۳۳

وضعیت تلویزیون ایران.. ۳۵

جهت گیری به حرکت جامعه یا تغییرات اجتماعی.. ۳۷

اثرات و و سایل ارتباط جمعی.. ۳۹

نقش آموزشی و آگاهی بخشی.. ۴۰

نقشهای تفریحی و پر کردن اوقات فراغت.. ۴۱

رسالت و وظایف ارتباط جمعی.. ۴۳

عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشارکت مردم. ۴۴

نقش رسانه های ارتباط جمعی در روابط بین الملل.. ۴۵

نقش رسانه ها در شکل گیری افکار عمومی.. ۴۶

ارتباط: عالی ترین دستاورد بشری.. ۴۷

موثر نبودن بیشتر ارتباط ها ۴۷

درد تنهایی.. ۴۹

موانع ارتباطی رایج.. ۴۹

موانع، به عنوان پاسخ های دارای احتمال خطر بالا تلقی می شوند؟. ۵۲

قضاوت.. ۵۳

ارائه راه حل.. ۵۳

اجتناب از نگرانی های طرف مقابل.. ۵۴

قضاوت: مانع مهم. ۵۴

انتقاد. ۵۶

نام گذاری و برچسب زدن.. ۵۶

تشخیص گذاری.. ۵۷

ستایش همراه با ارزیابی.. ۵۸

ارائه راه حل می تواند یک مشکل باشد! ۵۹

دستور دادن.. ۶۰

تهدید. ۶۰

اخلاقی سازی.. ۶۰

سوال های زیاد و نا مناسب.. ۶۱

نصیحت کردن.. ۶۲

منحرف سازی.. ۶۳

بحث منطقی.. ۶۴

اطمینان آفرینی.. ۶۵

احساس گناه، پشیمانی، تاسف.. ۶۶

«فصل سوم ». ۶۷

جامعه آماری مورد مطالعه. ۶۸

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۹

ابزار سنجش… ۶۹

مقیاس رشد اجتماعی و اینلند. ۶۹

شیوه ارزیابی.. ۷۰

روش اجرای پژوهش… ۷۳

روش های آماری پژوهش… ۷۳

«فصل چهارم ». ۷۴

مقدمه. ۷۵

یافته ها ۷۵

«فصل پنجم». ۷۹

بحث و نتیجه گیری.. ۸۰

محدودیت های پژوهش… ۸۲

پیشنهادات پژوهش… ۸۳

فهرست منابع.. ۸۴


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات