مقاله انرژی خورشیدی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله انرژی خورشیدی

مقدمه:

در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است و هرکس بنابه موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق می باشد. نیروگاههای موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارند، به طوری که در حال حاضر طراحی و ساخت آنها در انحصار چند کشور خاص می باشد. با توجه به اینکه رسیدن به این تکنولوژی در آینده نزدیک برای مان مقدور نیست، این سؤال پیش می آید که برای تأمین انرژی بدون نیاز به تکنولوژی وارداتی چه باید کرد؟ برج نیرو پاسخ مناسبی است به این سؤال چرا که از یک سو بحران انرژی را حل کرده و از سوی دیگر با داشتن تکنولوژی ساده و در عین حال مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان می تواند ما را در تأمین انرژی موردنیاز یاری نماید.

در ابتدا پیش گفتاری در مورد بحران انرژی در جهان آورده شده و در ادامه آن مقایسه ای اجمالی بین انواع انرژیهای موجود و لزوم استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول پس از آشنایی مقدماتی با برج نیرو، مختصری در مورد کیفیت ساختمانی اجزاء برج و عملکرد آنها بیان شده و نهایتاً امکانات بهره برداری اضافی و افزایش راندمان در برجهای نیرو مطرح شده است.

فصل دوم به تئوری تشعشع خورشید اختصاص داده شده. در این قسمت با توجه به نیازی که مشاهده گردید ابتدا مکانیزم پدیده تشعشع و قوانین مربوط به آن به طور خیلی مختصر گفته شده است. در ادامه مطلب، تشعشع خورشید و عواملی که برروی شدت تشعشع آن اثر می گذارند و نهایتاً پوشش ها بررسی شده اند.

فصل سوم شامل محاسبات دودکش است. در این فصل فشار رانش دودکش، دمای هوای خروجی از دودکش، تلفات دودکش و بالاخره راندمان دودکش مطرح شده است.

در فصل چهارم به بررسی تئوریک توربین پرداخته شده است. ابتدا با داشتن افت فشار در دوطرف پروانه قدرت ماکزیمم توربین محاسبه شده و سپس با داشتن قدرت ماکزیمم، فاکتور بتز، برای این نوع توربین خاص بدست آمده است. نهایتاً توان واقعی و نیروی وارد بر پره ها، مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصل پنجم شامل اطلاعات مختصری در مورد کلکتور است. در این فصل به بررسی بالانس انرژی در کلکتور، پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین بالانس انرژی برجهای نیرو و سایر نیروگاههای خورشیدی انجام شده است.

فصل ششم به ارزیابی اقتصادی برجهای نیرو اختصاص داده شده. در این قسمت ابتدا، هزینه مخصوص اجزاء مختلف (دودکش، توربین، کلکتور) و سپس هزینه مخصوص کل پروژه برای دو نوع پوشش شیشه ای و پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از مزیتهای برج نیرو نسبت به سایر نیروگاهها، بیان شده است.

در فصل آخر مشخصات و نتایج حاصل از اولین برج نیروی آزمایشی که در مانزانارس اسپانیا احداث گردیده آورده شده است.

پیش گفتار:

چرا انرژی خورشیدی؟

مصرف انرژی در جهان به طور سرسام آوری رو به ازدیاد است. بالارفتن سطح زندگی مردم که با جانشین شدن انرژی مکانیکی بجای انرژیهای انسانی و حیوانی همراه بوده است از یکسو و ازدیاد جمعیت از سوی دیگر باعث بالارفتن میزان مصرف انرژی شده اند. بشر مترقی امروز برای تولید آب آشامیدنی، برای تولید مواد غذایی و برای کلیه کارهای روزمره خود نیازمند استفاده از انرژی می باشد. بطوریکه بدون انرژی زندگی او کلاً مختل می گردد.

طبق برآوردهایی که دانشمندان نموده اند، از ابتدای خلقت تا سال ۱۸۵۲ میلادی، بشر معادل ۱٫۲×۱۰۱۵کیلووات ساعت و در فاصله ۱۸۵۲ تا ۱۹۵۲ نیز معادل ۱٫۲×۱۰۱۵ کیلووات ساعت انرژی مصرف نموده است. پیش بینی می شود که در فاصله ۱۹۵۲ تا ۲۰۵۲ مصرف انرژی بشر به ۳۰×۱۰۱۵ تا ۱۲۰×۱۰۱۵ کیلووات ساعت برسد.

امروزه بین تقاضای انرژی و انرژیهای در دسترس و قابل مهار هماهنگی وجود ندارد و دنیای امروز با این بحران بزرگ روبروست. آنچه مسلم است منابع شناخته شده انرژی مورد استفاده بشر (نظیر ذغال سنگ، نفت، گاز و غیره) در صورتیکه صددرصد نیزقابل مهار و استخراج باشند نمی توانند پاسخگوی نیازهای آتی بشر باشند و دیری نخواهد پائید که این منابع نیز به اتمام خواهند رسید. در ضمن نگهداری و حفظ بعضی از منابع جهت کاربردهای فوق العاده ویژه نظیر تغذیه و داروسازی ضرورت دارد از سوی دیگر استفاده از اینگونه انرژیها با مشکلاتی توأم می باشد. مثلاً در مورد سوختهای هسته ای، امکان تبدیل آنها محدود بوده و همچنین استفاده از آنها تکنولوژی پیشرفته ای لازم دارد. بعلاوه از بین بردن فضولات آن نیز مشکلاتی ایجاد می کند.

در مورد سوختهای فسیلی نیز استفاده مداوم از هریک از آنها در درازمدت ضمن داشتن مخاطره های محیط زیست هزینه های اقتصادی فزاینده ای را به دنبال دارد.

منابع شناخته شده انرژی عبارتند از:

–        سوختهای فسیلی (شیمیایی) نظیر زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی

–        چوب، فضولات گیاهی، حیوانی و انسانی (بیوماس)

–        مواد غذایی (انرژی مصرفی انسان و حیوان)

–        جریان آبهای سطحی مانند رودخانه ها و آبشارها

–        باد

–        امواج دریا

–        جزر و مد

–        حرارت زیر پوسته زمین (ژئوترمال)

–        حرارت آب سطح دریاها

–        واکنشهای هسته ای

–        انرژی خورشید.

در این قسمت منابع مختلف انرژی بطور مختصر با یکدیگر مقایسه می شوند.

فهرست

مقدمه: ۱

پیش گفتار: ۳

چرا انرژی خورشیدی؟. ۳

الف- واکنش هسته ای فیژن: ۶

ب- واکنش هسته ای فیوژن: ۸

انرژی خورشید: ۹

فصل اول. ۱۲

آشنایی با برج نیرو. ۱۲

مقدمه: ۱۳

اجزاء برج نیرو: ۱۴

۱- دودکش: ۱۴

۲- توربین و ژنراتور: ۱۵

۳- کلکتور: ۱۶

امکانات بهره برداری اضافی: ۱۸

فصل دوم. ۱۹

انتقال انرژی از طریق تشعشع. ۱۹

مقدمه: ۲۰

خواص تشعشعی: ۲۱

قانون پلانک: ۲۲

قانون جابجایی وین: ۲۲

قانون استفان- بولتزمن: ۲۲

قانون کیرشهف: ۲۳

قانون کسینوسی لامبرت: ۲۳

قانون جذب لامبرت: ۲۳

تشعشع خورشید: ۲۴

اثر فاصله زمین از خورشید: ۲۵

تأثیر زاویه میل: ۲۶

صفحات پوششی: ۲۹

اثر صفحات پوششی برروی تشعشع خورشید: ۲۹

قابلیت انعکاس پوشش: ۲۹

قابلیت عبوردهی پوشش: ۳۰

قابلیت جذب پوشش: ۳۰

جنس پوشش: ۳۰

اثر رنگ برروی جذب انرژی تشعشعی: ۳۲

فصل سوم. ۳۳

محاسبات دودکش…. ۳۳

فشار رانش: ۳۴

راندمان دودکش: ۳۷

تلفات اصطکاکی: ۳۸

فصل چهارم. ۳۹

محاسبات توربین.. ۳۹

توان کلی: ۴۰

توان ماکزیمم: ۴۰

توان واقعی: ۴۴

نیروهای وارد بر پره ها: ۴۴

فصل پنجم.. ۴۷

مختصری در مورد کلکتور. ۴۷

بالانس انرژی: ۴۸

فصل ششم.. ۵۱

ارزیابی اقتصادی برجهای نیرو. ۵۱

بررسی هزینه مخصوص: ۵۲

مقایسه برج نیرو با سایر نیروگاهها: ۵۸

۱- تولید برق بدون مصرف سوخت: ۵۸

۲- بدون مصرف آب: ۵۹

۳- بدون آلودگی محیط زیست: ۵۹

۴- عمر زیاد: ۵۹

۵- بهره برداری کم: ۵۹

۶- احتیاج کم به لوازم یدکی : ۵۹

فصل هفتم.. ۶۱

برج آزمایشی مانزانارس… ۶۱

و نتایج حاصل از آن. ۶۱

مقدمه: ۶۲

مشخصات برج آزمایشی: ۶۲

مدهای بهره برداری توربین: ۶۴

مراجع: ۷۰


قیمت : 7500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات