مقاله بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

دانلود مقاله بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

دیباچه

افزایش رقابت و پیشرفت­های فن­آوری تحولات زیادی را در عرصه فعالیت­های اقتصادی ایجاد نموده است. شرکت­ها برای بقاء و رقابت با یکدیگر و حفظ سهم بازار و توسعه فعالیت‌های خود بایدروش­های سازماندهی و مدیریت، روش کار و تولید محصولات و یا ارائه خدمات، مدیریت ریسک و رابطه با دیگر سازمانها (رقبا ـ همکاران تجاری ـ تهیه‌کنندگان مواد اولیه) را تغییر دهند. شرکت­هایی در رقابت موفق هستند که بتوانند به مشتریان خود (داخل و خارج سازمان) توجه بیشتری داشته باشند و همچنین از ویژگی­ تصمیم­گیرهای غیرمتمرکز برخوردار بوده و زمان و هزینه اجرای فعالیت­های کلیدی خود را کاهش دهند.

امروزه شرکت­های موفق اقتصادی برای پاسخگویی سریع به تغییرات تجاری، سامانه های اطلاعاتی و اطلاعات مورد نیاز مدیریت را به نحوی تغییر داده‌اند تا بتوانند با تعریف مناسب از مزیت­های نسبی سازمان، قدرت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و همچنین کاهش هزینه­های تولید و افزایش سهم بازار را با حفظ کمیت محصول در سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند. از این رو ،در ارزیابی معیارهای اندازه­گیری عملکرد و گزارش­های مالی و غیرمالی تغییرات چشمگیری در سازمان بوجود آمده است.

درواقع ، امروزه گزارشگری باید با تغییر نیازهای استفاده‌کنندگان حرکت نماید، و در غیر این صورت کارآمدی و اثر بخشی را ازدست می­دهد. بدون شک این موضوع زمانی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود که بقاء حرفه حسابداری را در گرو پذیرش تغییرات اصولی در راستای تغییرات انجام شده در بنگاه­ه‌های اقتصادی و فضای تجارت جهانی بدانیم(کزازی، ۱۳۸۲،ص ۲۵)

رشد فزاینده فعالیتهای اقتصادی در دنیای امروز بخصوص برای سازمان‌هایی که در دنیای پرشتاب رقابت حضوری فعال دارند، موجب بروز مسائل پیچیده مالی گردیده است. برای پاسخگویی به این مسئله و ارائه راه‌حل­ها و تصمیم­گیریهای صحیح ضرورت گزارش‌های مالی بهنگام و جامع از جمله نگرانی‌های مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی شده است.

امروزه، نظامهای اطلاع‌ رسانی سبب هموار شدن ارتباطات و توانایی تجزیه و تحلیل اقتصادی و مدیریت در سطح جهان برای شرکت‌ها شده است. بنابراین، مهیا ساختن اطلاعات صحیح برای تمام سطوح سازمان، از اهم دل‌مشغولی‌های مدیریت سازمانهای امروز و فردا است. امروزه مشتریان به آسانی و با شتاب می‌توانند از قیمتها و کیفیت فرآورده ها در بازار آگاه شوند. این امر حلقه رقابت را تنگتر  ساخته و سازمان‌ها را وادار کرده به نظام اطلاع‌رسانی و گزارشگری مالی توجهی ویژه معطوف دارند. فن‌آوری اطلاعات، سازمان را بصورت شبکه­ای از تیم‌های کاری درآورده است که برای انجام کارهای ویژه­ای، چهره به چهره و یا به گونه الکترونیکی گرد هم می‌آیند تا بصورت مشترک اهداف سازمان را محقق سازند.

در این میان شاخص های اقتصادی از جایگاه ویژه برخوردارند و همانطور که مدیران و سیاستگذاران اقتصادی در سطح ملی روند تحولات متغیرهای کلان راهبردی و سیاستهای اتحاذ شده را مورد ارزیابی قرار می دهند، مدیران سطح محلی نیز باید روند تحولات این متغیرها و اثرات سیاست های کلان بر جامعه را بررسی نمایند تا ارزیابی دقیقی از برآیندهای سیاست های ملی و سیاست های محلی بر شهر و اقتصاد شهر داشته باشند.(سازمان شهرداریهای کشور،۱۳۸۳، ص۸۰ )

امروزه از اطلاعات بعنوان عامل اصلی کسب قدرت یاد می­شود، و سازمانی را در عرصه اقتصادی موفق قلمداد می­کنند که بتواند تسلط واقعی بر اطلاعات داشته و از آنها بعنوان دستمایه اتخاذ راهبردی اصولی برای تصمیم­گیری صحیح بهره گیرد. این روند که از دهه ۱۹۵۰ شروع شده هم اکنون جلوه و شتاب دیگری بخود گرفته است به طوری که تمامی ابعاد سازمان در گستره کاربرد نظام‌های اطلاعات و گزارشگری از اهمیت ویژه برخوردار شده است. (کزازی، ۱۳۸۲، ص ۲۹)

فهرست مطالب

ـ چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
۱ـ۱ـ دیباچه      ۳
۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش                                ۴
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                         ۵
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش                                                     ۶
۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش                                                  ۷
۱ـ۶ـ روش پزوهش                                                      ۷
۱ـ۷ـروش جمع آوری اطلاعات                                              ۸
۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش                                                      ۸
۱ـ۹ـ متغیر های پژوهش                                                 ۱۰
۱ـ۱۰ـ محدودیت های پژوهش                                             ۱۰
۱ـ۱۱ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی                                      ۱۰
۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش                                                   ۱۳
فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی
۲ـ۱ـ۱ـ دیباچه                                                        ۱۵
۲ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی                                   ۱۷
۲ـ۱ـ۳ـ تعریف گزارشگری مالی                                            ۱۹
۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگری مالی                                             ۱۹
۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگری مالی در ایران                                            ۲۱
۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک                              ۲۳
۲ـ۱ـ۷ـ استفاده کنندگان از گزارشگری مالی                                    ۲۴
۲ـ۱ـ۸ـ امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران                                    ۲۵
۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسی در گزارشگری                                        ۲۷
۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگری مالی                                             ۲۹
۲ـ۱ـ۱۱ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل                                         ۳۰
۲ـ۱ـ۱۲ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی                                     ۳۱
۲ـ۱ـ۱۳ـ محدودیت های گزارشگری مالی                                      ۳۲
۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگری مالی دولتی                                            ۳۴
۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی                                       ۳۶
۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی                                         ۳۶
۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی                               ۳۹
۲ـ۱ـ۱۸ـ مبانی حسابداری دولتی                                            ۳۹
۲ـ۱ـ۱۹ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی                                     ۳۹
۲ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداری حساب مستقل                                      ۴۱
۲ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهای مستقل                                             ۴۲
۲ـ۱ـ۲۲ـ ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی             ۴۴
گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها
۲ـ۲ـ۱ـ شهرداری ها بحث نظری                                            ۴۶
۲ـ۲ـ۲ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران                                 ۴۸
۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی  ۵۱
۲ـ۲ـ۴ـ استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها                     ۵۲
۲ـ۲ـ۵ـ خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها                      ۵۴
۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری                                  ۵۶
۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه                           ۵۹
۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها                         ۶۶
۲ـ۲ـ۹ـ حسابداری بودجه                                                 ۶۸
گفتار سوم : پیشینه پژوهش
۲ـ۳ـ۱ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری های استان کردستان و آذربایجان غربی                                                       ۶۹
۲ـ۳ـ۲ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران                ۷۰
۲ـ۳ـ۳ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی         ۷۱
۲ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی آن در ایران۷۲
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳ـ۱ـ دیباچه    ۷۵
۳ـ۲ـ جامعه آماری                                                      ۷۵
۳ـ۳ـ تعیین حجم نمونه                                                  ۷۷
۳ـ۴ـ متغیرهای پژوهش                                                   ۸۰
۳ـ۵ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه                            ۸۰
۳ـ۶ـ روش پژوهش                                                    ۸۱
۳ـ۷ـ روش گردآوری اطلاعات                                              ۸۳
۳ـ۸ ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات                                            ۸۴
۳ـ۹ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش                                           ۸۴
۳ـ۹ـ۱ـ روایی پرسشنامه                                                  ۸۴
۳ـ۹ـ۲ـ پایایی ابزار پژوهش                                                ۸۶
۳ـ۱۰ـ آماره آزمون                                                      ۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ دیباچه   ۹۰
۴ـ۲ـ توصیف نمونه آماری                                                ۹۱
۴ـ۲ـ۱ـ جنسیت                                                       ۹۲
۴ـ۲ـ۲ـ میزان تحصیلات                                                  ۹۳
۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصیلی                                                   ۹۳
۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت                                                    ۹۴
۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازمانی                                                   ۹۴
۴ـ۳ـ آزمون فرضیه ها                                                    ۹۵
۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیه اول                                                 ۹۵
۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیه دوم                                                 ۹۸
۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضیه سوم                                               ۱۰۱
۴ـ۴ـ فرضیه اصلی                                                     ۱۰۴
۴ـ۵ـ نتیجه گیری                                                      ۱۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵ـ۱ـ دیباچه   ۱۰۸
۵ـ۲ـ نتیجه گیری                                                      ۱۰۹
۵ـ۳ـ پیشنهادها                                                        ۱۱۱
۵ـ۳ـ۱ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش                                   ۱۱۱
۵ـ۳ـ۲ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی                                    ۱۱۳
منابع         ۱۱۴


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات