مقاله بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵-۱۸ سال

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵-۱۸ سال

دانلود مقاله بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵-۱۸ سال

مرور ادبیات

تعریف خانواده

هرچند تمامی جامعه شناسان بر اهمیت خانواده در جهات اجتماعی تاکید دارند لیک این مفهوم هنوز هم یکی از پر ابهام ترین مفاهیم این مهم است.

برگس و لاک در اثرشان خانواده به سال ۱۹۵۳ می‌نویسند: «خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی، همخونی، و یا پذیرش (به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می‌کنند»[۲]

راجرز (به نقل از سیف ۱۳۷۸) خانواده را این طور تعریف کرده است: «خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می‌کند، و دارای اعضایی است که وضعیتها و مقامهای مختلفی را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای نقش وضعیتها، افکار، و ارتباطات خویشاوندی که مورد تأیید جامعه‌ای است که خانواده جزء لاینفک آن است، ایفای نقش می‌کند تعاریف محتوای نقش، در طول تاریخ خانواده بر حسب و قسمتهای مختلف تغییر پذیر است و در این تعریف خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می‌کند، این مربوط به اثرات متعامل پویاییهای خانواده است.

لوی می‌نویسد : «خانواده واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می‌آید.»[۳] و در اثر گیری باز همین نویسنده در تعریف خانواده می‌نویسد : «خانواده پیوندی است که با نهاد ازدواج ازدواج یعنی صورتی از روابط جنسی که مورد تصویب جامعه قرار گرفته است، مرتبط است»[۴]

خانواده در زمر‌ه عمومی ترین سازمانهای اجتماعی است و بر اساس ازدواج بین دست کم دو جنس مخالف تشکیل می‌گیرد. و در آن مناسبات خونی واقعی یا اسناد یافته به چشم می‌خوذد.

صافی (۱۳۷۴) خانواده را یک واحد اجتماعی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می‌آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می‌کند، می‌داند.

شفائی (۱۳۶۴) موضوع خانواده را عبارت از چگونگی تشکیل خانواده و چگونگی حالات و عوارض حاصله در آن و شرایط تشکیل آن از عناصر مادی و معنوی و تکلیف و عوارض وظایف افراد خانواده می‌داند قائده خانواده را پدید آوردن یک کانون آسایش و خوشبختی و نشاط طبیعی می‌داند.

خانواده از دیدگاه دیگر معیار شناخت و سنجش آسیبهای اجتماعی است. به درستی آنگاه که طلاق رو به فزونی می‌رود، کشمکشهای درونی خانواده اوج می‌یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلای چون اعتیاد، بزهکاری و … گرفتاری آینده باید دانشمندان و همه مسئولان جامعه در جستجوی علل عمیق اجتماعی آن به اعماق جامعه رسوخ کنند.

وقتی می‌گوئیم خانواده یکی از عوامل موثر در رشد نوجوان است مقصود ما تنها والدین و اثر رفتا آنها نیست بلکه مقصود محله و همسایگان، آب و هوا و طرز تغذیه در خانواده، موقعیت قرار گرفتن و گنجایش خانه، وضع اقتصادی، رفتار اقوام و حتی آمد و رفت مهمانان نیز می‌باشد که همگی در رشد و رفتار نوجوان موثر خواهد بود. خانواده اولین واحد یک اجتماع است که کودک در آن شکل می‌گیرد. شکل جسمی، عاطفی، شخصیتی و قدیمی ترین موسسه تعلیم و تربیت بشری است. بقول برسارد استاد دانشگاه پنسیلوانیا در خانواده مقتدرترین عامل ساختمان شخصیت اجتماعی نوجوان است» (لورا استافورد- چری به یر – مترجمان محمد دهگان پور – مهرداد فرازچی- ۱۳۷۷)

فهرست

فصل اول. ۱

چکیده : ۲

فصل اول. ۳

مقدمه (بررسی عملکرد خانواده  در کنترل خشم نوجوانان) ۳

بیان مسئله. ۶

اهداف اختصاصی پژوهش : ۸

فرضیات پژوهش… ۹

متغیرها ۹

تعریف علمی و عملیاتی متغیرها ۹

منابع فصل اول. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

مرور ادبیات.. ۱۴

تعریف خانواده ۱۴

تعریف نوجوانی.. ۱۶

انواع خانواده ۱۷

اهمیت خانواده ۱۹

کارکرد خانواده ۲۱

نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت… ۲۲

مدیریت خانواده ۲۳

الف- قدردانی کردن. ۲۳

ب – انتقاد کردن. ۲۴

ج – بحث کردن. ۲۵

جو عاطفی خانواده ۲۵

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان. ۲۸

اثرهای روانی بلوغ جنسی.. ۳۲

رشد هویت… ۳۴

نقش خانواده ۳۵

مناسبات نوجوان و خانواده ۳۶

اثبات وجود. ۳۷

منفی گرایی.. ۳۸

رابطه افقی به جای رابطه عمومی.. ۳۸

پذیرش و مقبولیت… ۳۹

کنترل و آزادی.. ۳۹

واقع بینی به جای بدبینی.. ۴۰

تعریف خشم. ۴۱

کنترل خشم ۴۴

روشهای زیان آور کنترل خشم. ۴۵

واپس رانی ۴۵

ابراز ۴۶

نوجوانی و خشم. ۴۶

دیدگاههای مختلف درباره خشم. ۴۷

دیدگاه رشدی : ۴۷

دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری.. ۵۰

دیدگاه روان تحلیلگری.. ۵۱

دیدگاه رفتاری و یادگیری اجتماعی.. ۵۳

دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی.. ۵۴

دیدگاه شناختی.. ۵۵

دیدگاه فرهنگی ۵۷

دیدگاه اقتصادی ۵۸

دیدگاههای مختلف در مورد کنترل خشم. ۵۹

دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری.. ۵۹

دیدگاه یادگیری اجتماعی ۶۰

استدلال. ۶۰

تنبیه فرد پرخاشگر. ۶۱

تنبیه الگوهای پرخاشگر. ۶۱

تقویت رفتارهای مغایر. ۶۱

دیدگاه انگیزشی.. ۶۲

دیدگاه شناختی.. ۶۳

دیدگاه انسان گرا ۶۳

رفتار درمانی شناختی ۶۳

رویکرد عقلانی – رفتاری – عاطفی.. ۶۵

رویکرد رفتاری شناخت ۶۶

رویکرد درمانی نواکو. ۶۶

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۶۹

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. ۷۱

منابع فصل دوم. ۷۵

فصل سوم. ۷۹

جامعه: ۸۰

نمونه و روش نمونه گیری: ۸۰

ابزار تحقیق: ۸۰

الف) ابزار سنجش عملکرد خانواده(FAD) 81

ب) پرسش نامه خشم اشپیلبرگر(staxl-2) 84

شیوه اجرا: ۸۷

نمره گذاری STAX2: 88

پایای پرسشنامهSTAX I-2. 89

روایی پرسشنامه STAX 1-2. 91

طرح و شیوه اجرای تحقیق. ۹۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۲

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری: ۹۴

پیشنهادات کاربردی: ۹۸

محدودیت ها پژوهش: ۹۸

پیشنهادات تحقیقی: ۹۹

منابع : ۱۰۰


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات