دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce

دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce دانلود مقاله تجارت الکترونیک pdf دانلود مقاله تجارت الکترونیک با ترجمه دانلود مقاله تجارت الکترونیک ورد دانلود مقالات تجارت الکترونیک دانلود مقاله درباره تجارت الکترونیک دانلود مقاله امنیت تجارت الکترونیک

E-Commerce1

 –

تجارت الکترونیک E-Commerce
فهرست مطالب

تعریف تجارت الکترونیکی (E Business) 1
سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 3
مفاهیم BPR برای تجارت الکترونیکی ۶
زمینه های BPR برای تجارت الکترونیکی ۸
چرا به CRM نیاز است؟ ۱۱
سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی ۱۲
کاربردهای ERP 15
یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری معروف به EAI 16
ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الکترونیکی ۱۹
استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین ۲۰
تبلیغات بازاریابی از طریق اینترنت ۲۱
تشخیص مشتریهای بالقوه ۲۱
تشخیص نیاز مشتریهای بالقوه ۲۳
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از اینترنت ۲۳
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از فروشگاه الکترونیکی ۲۳
اطلاعات رسانی به مشتری های بالقوه ۲۴
فرایند فروش ۲۵
جمع آوری سفارش ۲۶
دریافت پول ۲۷
توزیع محصول ۲۸
مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 28
فرآیند خرید و انبارداری ۳۰
خرید با استفاده از اینترنت ۳۰
تعریف تجارت الکترونیکی (E Business)
یکی از اهداف قابل توجه از فن آوری اطلاعات، بکارگیری آن در توسعه سازمانهای اقتصادی و خدماتی است این هدف اساسا در حوزه تجارت الکترونیکی تعریف و پیگیری می شود. تجارت الکترونیکی تعریف و پیگیری می شود. تجارت الکترونیکی نیز با تعابیر و دیدگاههای متفاوت تعریف شده است. هریک برمبنای یک دیدگاه خاص از تجارت الکترونیکی است. در اینجا به چند مورد از این تعاریف اشاره می شود:
تجارت الکترونیکی اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمانهای اقتصادی، از قبیل طراحی، تایمن مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارائه خدمات از طریق بکارگیری حرفه ای رایانه ها و فن آوری ارتباطات و داده های ذخیره شده در رایانه ها را برعهده دارد.
تجارت الکترونیکی شامل انجام هرکاری با فن اورین ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای اجرای اهداف تجاری بین سازمانها یا سازمان و مصرف کننده است.
تجارت الکترونیکی همان بازگانی الکترونیکی (EC[1]) است. با این تفاوت که فرایندهای داخلی، از قبیل تولید، مدیریت انبار، توسعه محصول، مدیریت ریسک، مدیریت دانش و منابع انسانی هم در تجارت الکترونیکی پوشش داده می شوند.
تجارت الکترونیکی ترکیب پیچیده ای از فرایندها، سیستم های سازمانی و زیرساختهای ضروری سازمانی برای ایجاد یک مدل تجاری سطح بالاست.
تجارت الکترونیکی بسیار فراتر از بازرگانی الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی شامل تغییر در روشهای سنتی اجرای عملیات سازمان، مدیریت فرایندهای فیزیکی و دیجیتال و روش کارکرد پرسنل است.
از دیدگاه IBM، تجارت الکترونیکی یک نظریه امنیتی، تغییرپذیری و یکپارچگی را را برای دستیابی به ارزش اقتصادی بیشتر و بسیار متفاوت، از طریق ترکیب سیستم ها و فرایندهای سازمان است (یا Core business) یا ساده کردن و دسترسی فراگیر از طریق فن آوری اینترنت، اجرا می کند.
تجارت الکترونیکی درباره فن آوری اینترنت برای انتقال و تغییر روشهای اجرای فرایندهای سازمان است. بارزترین فرم آن، خرید از طریق شبکه برای عمده فروشی و خرده فروشی است.
به ساده ترین بیان، تجارت الکترونیکی استفاده از فن آوریهای اینترنت برای توسعه و تحول فرایندهای کلیدی سازمان است. با این دیدگاه، بیشتر شرکتها به این مهم پی برده و درحال انتقال از روشهای سنتی به تجارت الکترونیکی هستند.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات