مقاله اکوتکنولوژی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  مقاله اکوتکنولوژی

دانلود مقاله اکوتکنولوژی

اکوتکنولوژی

مقدمه

توسعه وترویج علم وتکنولوژی که با انقلاب صنعتی در قرن ۱۹ آغاز گردید. از طرفی نعمت های بزرگی را برای بشریت به ارمغان آورد مانند افزایش تولید غذا و بوجود آوردن محیط هایی زندگی دلپذیر و خوشایند در حالیکه آنها ازطرف دیگر موجب تخریب عوامل محیطی به وسیله مصرف سوخت های فسیلی و ذخایر طبیعی گردید.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتکنولوژی می شود. اما دور نماهای بعدی مهم هستند اینکه چه نوع از تکنولوژی های جدیدی را برای موفقیت بیشریت نیازمندیم ؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به نکات زیر توجه نمود.

۱-اولین نکته مورد توجه این است که نسل های آینده را مقروض نسل حاضر نسازیم.

۲-دومین نکته مورد توجه این است که اجازه ندهیم فعالیت های صنعتی کشورهای توسعه یافته باعث آسیب رساندن به محیط زیست کشورهای در حال توسعه گردد. یا فشارهای وارده بر محیط های شهری را بر مناطق دورافتاده تحمیل نکنیم.

۳-سومین نکته مورد توجه همزیستی است. برای آسایش بشریت یک همزیستی متنوعی را با گونه های دیگر فراهم سازیم در حالیکه تعادل بین انسان ها و دیگر قسمت های اکوسیستم جهانی را حفظ میکنیم.

نکته دیگری که سوای از موضوع فشار روی محیط زیست جهانی بایستی به آن توجه کنیم فرسایش انرژی وذخایری است که می خواهیم در قرن ۲۱ بهبود یابد.

اگر چه افزایش فشار روی محیط زیست جهانی وفرسایش انرژی و ذخایر به خودی خود مشکلاتی را ابعاد مختلف می باشند لیکن به شدت به هم وابسته اند. زیرا هر دوی آنها باعث شده اند که مصرف ذخایر وانرژی به شدت توسعه یابد.

فهرست:

فصل اول.. ۱

مقدمه. ۱

اکوتکنولوژی.. ۲

مقدمه. ۲

۱-۱-مفهوم اکوتکنولوژی.. ۳

۱-۲-مسیرهای اصلی و مسیرهای تخصصی اکوتکنولوژی.. ۷

مسیرهای تخصصی شامل.. ۷

۱-۳-برنامه های اکوتکنولوژی وتوسعه پایدار. ۸

۱-۴-اکوتکنولوژی ونقش های اجتماعی آن از NIRE: 8

۵-۱-اهداف اکوتکنولوژی.. ۱۰

فصل دوم. ۱۱

۲-۱-رتیور سیستم.. ۱۲

۲-۱-۱-مقدمه ای برای سیستم وتیور. ۱۲

۲-۱-۲- Vetiver چیست؟. ۱۲

۲-۱-۳-اکوتکنولوژی ورتیور سیستم وموارد مصرف آن: ۱۶

۲-۳-اصلاح زیستی جداسازی نمک… ۲۳

۲-۴-کرمهایی برای کمپوست سازی(ورمی کمپوست) ۲۴

۲-۴-۱-مواد غذایی مورد استفاده کرمها ۲۶

۲-۴-۲-روشهای ورمی کمپوست سازی.. ۲۷

۲-۴-۳-مکمل ارگانیک… ۲۷

۲-۴-۴-آزمایش شرکت خاک ارگون.. ۲۸

میزان تولید وسودآوری بستگی به دو عامل زیر دارد. ۲۹

۲-۴-۵- مزایای ورمی کمپوست… ۲۹

۲-۴-۶- فواید اقتصادی ورمی کمپوست… ۳۰

-پروژه زراعت متراکم مخلوط.. ۳۲

-کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی ارگانیک… ۳۳

ورمی کمپوست سازی به روش windrow.. 33

پروژه پرورش آبزیان.. ۳۴

منابع.. ۳۶


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات