مقاله نحوه تشکیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف کردن آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  مقاله نحوه تشکیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف کردن آن

دانلود مقاله نحوه تشکیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف کردن آن

مقدمه

امروزه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی، بعنوان یکی از مهمترین تکنولوژی‌های که در آن از گاز طبیعی استفاده می‌شود، مطرح است. گاز سنتز کاربردهای فراوانی از قبیل استفاده به عنوان خوراک در کارخانه تولید آمونیاک، تولید اسید استیک و اسید فرمیک، خوراک فرآیندهای هیدروکراکتیگ و هیدروتریتینگ در پالایشگاه‌ها، تولید متانول و بسیاری موارد دیگر دارد.

اما تولید گاز سنتز با استفاده از روش‌های متعددی انجام می‌شود.  این روش‌ها به دو بخش عمده، حرارتی  و کاتالیستی تقسیم می شوند. یکی از مهمترین این روشها، فرآیند رفرمینگ با بخار آب کاتالیستی است که عمدتاً از فلز نیکل بعنوان کاتالیست در آن استفاده می‌شود.

در این پروژه ابتدا در فصل اول به شرح کلی از وضعیت گاز طبیعی در جهان و ایران و تکنولوژی‌های گاز طبیعی پرداخته می‌شود. در فصل دوم شرح کلی پیرامون روشهای تولید گاز سنتز ارائه می‌گردد. در فصل سوم به شرح فرآیند رفرمینگ بخار برای تولید متانول از گاز سنتز به طور مفصل شرح داده می شود و سپس در فصل چهارم به طراحی یک واحد رفرمینگ بخار یا SRI می‌پردازیم. در انتها جمع بندی از مطالب فوق بیان می‌گردد.

فهرست

مقدمه. ۱

فصل اول: ۲

وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- گاز طبیعی در جهان. ۳

۱-۳- ذخایر و منابع. ۱۱

۱-۴- چرا از گاز طبیعی استفاده می کنیم؟. ۱۴

۱-۵- تکنولوژی های استاندارد گاز طبیعی.. ۱۴

۱-۶- سیمای صنعت گاز ایران. ۱۵

۱- ۷- پالایش گاز طبیعی در ایران: ۱۶

۱- ۸- سیستم انتقال گاز طبیعی: ۱۷

روشهای تولید گاز سنتز. ۱۸

۲-۱- مقدمه. ۱۹

۲-۱-۱- اهمیت گاز سنتز. ۱۹

۲-۲- عمده مصارف گاز سنتز: ۲۰

۲-۳- روشهای تولید گاز سنتز. ۲۲

۲-۳-۱- گازی شکل کردن زغال سنگ (Coal Gasification) 22

۲-۳-۲- رفرمینگ بخار (steam reforming) 25

۲-۳-۳- رفرمینگ حرارتی خود به خود (ATR) 31

۲-۳-۴- اکسیداسیون جزئی (POX) 32

۲-۳-۵-  اکسیداسیون جزئی کاتالیستی (cpo) 33

۲-۳-۶- رفرمینگ دو مرحله ای.. ۳۵

۲-۳-۷- رفرمینگ تبدیل حرارتی (heatexchanger reforming) 36

۲-۳-۸- روش  های ترکیبی ریفرمینگ…. ۳۶

فصل سوم: ۴۷

تولید گاز سنتز بطریق SMR. 47

۳-۱- شرح کلی.. ۴۹

۳-۲- مقدمه: ۵۱

۳-۳- تکنولوژی.. ۵۲

۳-۴- تولید گاز سنتز. ۵۴

۳-۴-۱- سولفور زدایی: ۵۴

۳-۴-۲- هیدروکربن های رفرمینگ بخار. ۵۵

۳-۴-۳- توصیف فرآیند و تجهیزات… ۵۷

۳-۴-۳-۱- رفرمر Lurgi 57

۳-۴-۴- آرایش جای گزین فرآیند. ۶۱

۳-۴-۳-۱- پیش رفرمینگ (Prereforming) 61

۳-۴-۴-۲- Co2 به عنوان خوراک اضافی.. ۶۲

۳-۴-۵- بازیابی گرمای بازمانده ۶۴

۳-۴-۶- قسمت سرمایش گاز دودکش… ۶۴

۳-۴-۷- قسمت سرمایش گاز رفرم شده ۶۵

۳-۵- سنتز متانول. ۶۶

۳-۵-۱- چکیده ۶۶

۳-۵-۲- شرح فرآیند و تجهیزات… ۶۶

۳-۵-۲-۱- راکتور متانول. ۶۶

۳-۵-۲-۲- چرخه سنتز متانول. ۷۲

۳-۶- واحد تقطیر متانول. ۷۳

۳-۶-۱- چکیده ۷۳

۳-۶-۲- شرح فرآیند و تجهیزات… ۷۶

۳-۶-۲-۱- تقطیر با صرفه جویی در هزینه. ۷۶

۳-۶-۲-۲- تقطیر با صرفه جویی در انرژی.. ۷۹

۳-۶-۲-۳- روشهای دیگر. ۸۰

۳-۸- خدمات و واحدهای خارج از شبکه. ۸۴

۳-۸-۱- سیستم آب سرد. ۸۴

۳-۸-۲- سیستم گاز بی اثر, دستگاهها و منبع هوای پلنت… ۸۵

۳-۸-۳- سیستم مشعل.. ۸۶

۳-۸-۴- دیگ بخار راه انداز. ۸۶

۳-۸-۵- واحد تصفیه آب… ۸۶

۳-۸-۶- ژنراتور نیرو. ۸۷

فصل چهارم: ۸۸

طراحی یک  واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز. ۸۸

۴-۱- مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی به روش SMR. 89

۴-۲- شرح عملیات… ۹۲

سیستم تفکیک دی اکسید کربن: ۹۵

۴-۲-۱: رفرمینگ بخار و بازیافت حرارتی ( قسمت ۱۰۰) ۹۵

۴-۲-۲- تفکیک دی اکسید کربن ( قسمت ۲۰۰) : ۹۹

۴-۲-۳- جداسازی هیدروژن ( قسمت ۳۰۰ ) ۱۰۰

۴-۳- شرح عملیات… ۱۱۰

۴-۴- برآورد هزینه (Cost Estimate) 114

نتیجه گیری و جمع بندی: ۱۳۵

منابع و مآخذ: ۱۳۷


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات