مقاله شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن

دانلود مقاله شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن

مقدمه

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .

کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان)  را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

فهرست

مقدمه: ۱

چکیده: ۲

بیان مسئله  : ۳

فصل اول. ۵

معرفی تحقیق. ۵

معرفی تحقیق: ۶

تعریف موضوع تحقیق. ۷

ضرورت موضوع تحقیق. ۸

فایده تحقیق. ۱۰

روش نمونه گیری : ۱۰

محدودیت های تحقیق: ۱۲

تعریف اصلاحات و واژه ها : ۱۳

فصل دوم. ۱۶

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۶

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۷

الف- فقر و محرومیت اقتصادی : ۱۷

ب- نامناسب بودن مکان زندگی: ۱۸

ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی : ۱۹

د- کارکردن : ۱۹

الف)فرهنگ و رابطه آن با آمورش و پرورش: ۲۰

ب) تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان فرهنگ عمومی جامعه: ۲۱

ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنان. ۲۲

تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق: ۲۶

فصل سوم. ۲۹

روش و مراحل اجرایی تحقیق. ۲۹

روش و مراحل اجرایی تحقیق. ۳۰

– روش تحقیق: ۳۱

– جامعه آماری.. ۳۲

نمونه آماری : ۳۳

شیوه جمع آوری اطلاعات : ۳۴

فصل چهارم. ۳۶

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۳۶

فصل پنجم. ۶۳

نتیجه گیری و پیشنهادات : ۶۴

پیشنهادات.. ۶۵

۱- علل اقتصادی.. ۶۵

۲- عامل فرهنگی و اقتصادی.. ۶۵

۳- اوقات فراغت.. ۶۵

۴-  دوستان. ۶۶

فهرست  منابع. ۶۷


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات