مقاله بزهکاری و علل و انگیزه های آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بزهکاری و علل و انگیزه های آن

دانلود مقاله بزهکاری و علل و انگیزه های آن

مقدمه

بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال ۱۹۸۴ در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.

بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،

سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.

کانگر (۱۹۸۳) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.

تحقیقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهکاری نوجوانان در اکثر جوامع می باشد. طبق گزارش موسسه تحقیق جرم و جنایت آمریکا(۱۹۸۷)، ۹۰ درصد از نوجوانان آمریکایی حداقل یکبار مرتکب بزهکاری شده اند. همچنین آمار منتشره در سال ۱۹۸۴ در ایالت متحده آمریکا نشان می دهد که ۵۰۰۰۰ نوجوان به جرم ارتکاب بزهکاری در کانون اصلاح و تربیتی نگهداری می شده اند (پاپالیا و الدز، ۱۹۸۵ ، صفحه ۶۱۷ ).

گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که خشونت و تبهکاری در جامعه آمریکا به طرز روزافزونی رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۰ میزان جنایت در حدود ۱۴۸ درصد و شامل بیشتر از ۱۱ تا ۱۳ درصد کل جمعیت آمریکا بوده است، گزارش دیگری از موسسه تحقیق جرم و جنایت در آمریکا نشانگر این مهم بوده است که بین سالهای ۱۹۸۹ـ۱۹۸۰ میزان جنایت ۶۹% ، تجاوزات جنسی ۱۱۶ درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت ۱۰۲ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. این آمار بخصوص در مورد بزهکاری نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است که بین سالهای ۱۹۶۷ـ۱۹۵۸ در حدود ۳۰۰ درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق باید ۴۰% تبهکاری و بزهکاریهای گزارش نشده را نیز اضافه کرد . بطور نسبی بغیر از اتحاد جماهیر شوروی ، سایر کشورهای اروپای غربی آمار مشابهی در این زمینه داشته اند . از کشورهای اروپای شرقی آمار دقیقی در زمینه بزهکاری نوجوانان در دست نیست و به نظر می رسد بزهکاری نوجوانان یا بسیار محدود بوده، و یا با معانی دیگری تعبیر شده است(دی فلوئر و دیگران، ۱۹۸۷ ،صفحه ۷۸).

فهرست

۱ـ مقدمه. ۱

۲ـ بیان مساله : ۴

سوالات پروژه حاضر عبارتند از : ۷

۳ـ اهمیت مسأله : ۸

هدفهای مطالعه : ۱۲

تعریف بزهکاری: ۱۵

تعریف بزه قبل از شروع تحقیقات علمی : ۱۷

آغاز تحقیقات علمی : ۱۸

طبقه بندی بزهکاران از نظر تیپ بدنی و قیافه : ۱۹

انواع جرمهای ارتکابی: ۲۰

تفاوتهای جنسیتی درآسیب پذیری در برابر فشار : ۲۰

تاریخچه بزهکاری : ۲۱

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری : ۲۴

عوامل ذاتی غیر ارثی: ۲۹

الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: ۲۹

۱ـ سن مادر: ۳۰

۲ـ سوء تغذیه: ۳۰

۳ـ تأثیر داروهای شیمیایی: ۳۰

۴ـ تأثیر الکل و مواد مخدر: ۳۰

۵ـ بیماریهای مادر در دوران بارداری: ۳۱

۶ ـ حالت هیجانی ـ عاطفی مادر: ۳۲

۷ـ تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو: ۳۲

ب ) عوامل مربوط به دوران زایمان: ۳۳

اختلالات روانی: ۳۳

عوامل درونی: ۳۳

۱ـ اهمیت خانواده: ۳۶

الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: ۳۷

ب ـ اثرات احساس حقارت  در  ایجاد اعمال بزهکارانه: ۳۹

ج ـ محبت والدین: ۴۰

جو عاطفی خانواده : ۴۱

۲- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی : ۴۲

۳- تاُثیر عامل اقتصادی در بوجود آمدن بزهکاران : ۴۳

الف ) رابطه جنگ و جرم : ۴۴

ب)رابطه فقر و جرم : ۴۵

۳ـ رابطه سینما و مطبوعات با جرم: ۴۶

۴ـ بیکاری و بی ثمر بودن: ۴۶

۵ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری: ۴۷

۶ ـ  تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی: ۴۹

۷ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب: ۴۹

۸ـ عوامل مربوط به سازمانهای کیفری و زندانها: ۴۹

۹ ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تکنولوژی: ۵۰

۱۰ـ شهر نشینی: ۵۰

۱۰ـ  تراکم و افزایش جمعیت: ۵۰

۱۱ـ نقش تربیت در بزهکاری کودک: ۵۰

عوامل زیستی: ۵۲

۱- تعریف وراثت: ۵۲

الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی: ۵۲

ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری: ۵۳

۲- جنس و نژاد: ۵۳

۳-سرنوشت و اغتشاشات روانی: ۵۳

۴-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری: ۵۴

۵-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: ۵۴

۶- کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه: ۵۶

۷- آثار حمل و ولادت: ۵۷

۸- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری: ۵۷

۹- تأثیر روان پزشکی: ۵۸

نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزهکاری: ۶۵

عقب ماندگی: ۶۵

روان پریشی: ۶۶

اسکیزوفرنیا: ۶۷

پارانویا: ۶۷

مانی: ۶۷

صرع: ۶۸

پسیکوپاتیک(روان و تجورها): ۶۸

نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران: ۶۸

روان کاوان: ۷۰

شیوه های تبیین روانی: ۷۲

نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: ۷۳

اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان: ۸۰

بزه های گروهی: ۸۱

بزه های پنهان: ۸۲

نظریاتی چند راجع به بزهکاری: ۸۴

موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی): ۸۴

۲- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: ۸۵

۳- احساس گناه: ۸۵

۴- نیاز به محبت: ۸۵

۵-جستجو برای هویت: ۸۷

۶-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: ۸۸

۷-یاد گیری اجتماعی: ۸۸

۸-جامعه شناسی: ۸۹

۹-اضطرابهای بلوغ: ۸۹

۱۰-عوامل مربوط به شخصیت و منش: ۹۱

۱۱-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: ۹۱

۱۲-روابط مادر و فرزند: ۹۱

۱۳-چند عاملی بودن: ۹۲

۱۴-دنیای بیرون: ۹۲

۱۵-الگوی قدرت مردانگی: ۹۲

۱۶-وراثت: ۹۳

۱۷-مادران شاغل: ۹۴

۱۸-متارکه: ۹۴

پیشینه های تحقیق : ۹۶

نقش مدارس : ۱۱۲

نقش خانواده : ۱۱۵

نقش کار : ۱۱۸

نقش پلیس : ۱۱۹

۱ – روش تحقیق : ۱۲۳

۲- منابع داده ها : ۱۲۴

۳-روشهای جمع آوری داده ها : ۱۲۵

۴- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : ۱۲۵

ارائه داده ها و تحلیل آنها ۱۲۶

۱ـ بیان مجدد مسئله : ۱۴۸

۲ ـ توضیح روشهای بکار برده شده : ۱۵۰

۳- یافته های اصلی نتیجه ها: ۱۵۱

فهرست منابع. ۱۶۱


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات