مقاله میان افزودها، بدل یا معترضه؟

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  مقاله میان افزودها، بدل یا معترضه؟

دانلود مقاله میان افزودها، بدل یا معترضه؟

مقدمه

این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است . پس از مقدمه ، در بخش دوم ، دو اصطلاح میان افزایی و میان افزود معرفی می شوند ؛ میان افزایی پدیده ای است که در آن میان افزود ها (بدلها و معترضه ها ) با ایجاد وقفه ای کوتاه ، در جمله جا خوش کرده و سخنگو برای لحظه ای در دنیای دیگر سیر می کند . در این بخش ، این سؤال مطرح می شود که آیا به گفته برخی دستور نویسان صفت می تواند بدل باشد یا خیر . در بخش سوم ، معناشناسی انتساب و شالوده های آن معرفی خواهند شد یعنی : قاعده خلق دنیا ، قائده استمرار دنیا ، قائده تخصیص دنیای اشاره ای و قائده تفسیر اشاره ای . در بخش چهارم ، شیوه های تلویجی خلق دنیای زبانی و تغیر زاویه دید معرفی می شوند ، یعنی ، زمان گردانی ، سبک گردانی ، میان افزایی ، آیرونی و تعامل های کاربرد شناختی . در بخش پنجم ، خواهیم دید می توان معیاری از درون مباحث مربوط به معنا شناسی انتساب به دست آورد تا بر اساس آن بتوان دو نوع ساخت میان افزایی ، یعنی بدل و معترضه ، را از هم تمیز داد ؛ اعمال این معیار مارا سرانجام به این نتیجه خواهند رساند که صفتی که برخی دستور نویسان نام بدل بر آن می نهند ، در واقع لفظی است معترضه .

فهرست

مقدمه ۱

میان افزودها ۱

معنا شناسی انتساب.. ۴

بافت غیابی : ۸

دنیای زبانی : ۹

خلق دنیا ۱۱

استمرار دنیا ۱۳

تخصیص دنیای اشاره ای. ۱۴

تفسیر اشاره ای. ۱۷

شیوه های تلویحی خلق دنیای زبانی و تغییر زوایه دید. ۱۸

۴-۱ زمان گردانی. ۲۰

۴-۲ سبک گردانی. ۲۲

۴-۳ میان افزایی. ۲۵

۴-۴ آیرونی و تعامل های کاربرد شناختی. ۳۹

بدل یا معترضه ۴۲

منابع. ۴۷


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات