مقاله مدیریت کیفیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت کیفیت

دانلود مقاله مدیریت کیفیت

چکیده

مطالعات و پژوهشهای انجام شده در ارتباط با علل موفقیت بسیاری از شرکتها در صحنه رقابت نشان دهنده این نکته می باشد که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت این سازمانها است. با توجه به نتایج این تحقیقات شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانی شرکتها گاهی مهم ضروری در ارزیابی توان رقابتی آنان در صحنه رقابت اقتصادی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی و تعیین نقاط ضعف و قوت و ارتباط آن با توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر می باشد.

با توجه به اهمیت و شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکتها و توجه سازمانها به کیفیت، تحقیق حاضر به منظور پاسخ گویی به نوع فرهنگ سازمانی و همچنین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم و توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر صورت گرفته است.

مقدمه

در شرایط کنونی ایران اگرچه هنوز به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه و ضعف سیستم تولید، شرایط رقابتی سازنده ای بر بازار داخلی حاکم نشده و مشتری هنوز قادر به ایفا نقش تعیین کننده خود در بازار رقابت نمی باشد لیکن صنایع جوان و روبه رشد ما با نگرانی آمیخته به هوشیاری قابل ملاحظه ای به آینده خود می نگرد. نگرانی از این جهت که در صورت برداشتن موانع گمرکی و ورود کالاهای خارجی، بعلت تکنولوژی ضعیف، بالابودن هزینه های تولید و پایین بودن کیفیت محصولات قادر به رقابت با محصولات خارجی نبوده و با خطر تعطیل شدن و اضمحلال مواجه می باشند و هوشیاری بدین لحاظ که در پرتو افزایش دانش مدیریتی و آینده نگری مبتنی بر تجزیه و تحلیل علمی، ورود به بازارهای برون مرزی را در برنامه های خود قرار داده و از هم اکنون خود را مجهز می سازند.

بنابر شرایط کنونی بازار داخلی که در آن مشتری به دلیل نداشتن قدرت انتخاب ناچار به عدول از استانداردهای مورد علاقه خود است، دل بسته و با خاطری آسوده در برجهای خود پادشاهی می کنند اما آنها می توانند پیش بینی کنند که دوران پادشاهی مشتری نزدیک است. لذا تغییر در سطوح مدیریتی به منظور افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات و هزینه های بی مورد بیش از پیش احساس می شود.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO و لاجرم رقابت با انبوه کالاهای خارجی با کیفیت خوب و ارزان قیمت در پیش است. در آینده ای که خیلی هم دور نیست تنها شرکتهایی موفق و سربلند از این رقابت تنگاتنگ بیرون می آیند که از هم اکنون زمینه های بهبود کیفیت را در سازمانهای خود پی ریزی کنند.

گرایش و تمایلی که هم اکنون در شرکتهای ایرانی جهت اخذ گواهی نامه های نظام تضمین کیفیت(ایزو)بوجود آمده است دلالت بر این آگاهی تلاش مدیریتی به منظور تغییر در روندهای پیشین دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ بیان موضوع و اهمیت آن
مقدمه
بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر
۱-۱-۲ مفهوم کیفیت
۲-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش خصوصی
۳-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش دولتی
۴-۱-۲ هماهنگی ساختاری
۵-۱-۲ مفهوم فراگیر
۶-۱-۲ مدیریت کیفیت فراگیر
۷-۱-۲ ویژگی های مدیریت کیفیت فراگیر
۸-۱-۲ پیشینه TQM
۹-۱-۲ تعاریف TQM
۱۰-۱-۲ اصول اساسی درمدیریت TQM
۱۱-۱-۲ ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر
۱۲-۱-۲ مفروضات TQM
۱۳-۱-۲ اصول تغییر سازمانی در TQM
۱۴-۱-۲ انواع مداخلات سازمانی موردنظر در TQM
۱۵-۱-۲ فرآیند های رفتاری در TQM
۲-۲- بخش دوم: فرهنگ سازمانی
۱-۲-۲ فرهنگ
۲-۲-۲ ویژگی ها و کارکرد های اصلی فرهنگ
۳-۲-۲ فرهنگ سازمانی
تعریف فرهنگ
۴-۲-۲ اهمیت تأثیر فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمانها
۵-۲-۲ فرهنگ قوی
۶-۲-۲ نقش مدیران درایجاد تغییر و تحکیم فرهنگ سازمانی
۷-۲-۲ لایه ها و سطوح فرهنگ سازمانی
۸-۲-۲ نظریه دوبعدی فرهنگ سازمانی( استانلی دیویس)
۹-۲-۲ انواع فرهنگ سازمانی
۱۰-۲-۲ مدیریت فرهنگ سازمانی
۱۱-۲-۲ تغییر فرهنگ سازمانی
۱۲-۲-۲ فرآیند تغییر
۱۳-۲-۲ شرایط مساعد برای تغییر فرهنگ
۱۴-۲-۲ نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر
بخش سوم: فرهنگ سازمانی، TQM
۳-۲- فرهنگ سازمانی و TQM
۱-۳-۲ ابعاد TQM
۲-۳-۲ ابعاد فرهنگ
۳-۳-۲ فرهنگ کیفیت
۴-۳-۲ جمع بندی بحث نظری
منابع


قیمت : 8500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات