مقاله جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی پروژه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی

دانلود مقاله جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی
چکیده
کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از ۲ تا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند.
این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده خود دارا می باشد. هر کامپوزیت عموماً ۲ ناحیه متمایز یعنی فاز پیوسته و فاز ناپیوسته وجود دارند. روش های اتصال کامپوزیت ها به ۳ صورت پروسه ذوبی، پروسه حالت جامد و دیگر انواع است. یکی از این روش ها جوشکاری اصطکاکی چرخشی می باشد.
این روش، روشی نسبتاً جدید و مناسب برای اتصال کامپوزیت های زمینه فلزی است . در این روش ۲ قطعه نسبت به یکدیگر ثابت بوده و به یک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص این روش، اتصال بین ۲ کامپوزیت صورت می گیرد.
در این روش، ناحیه اتصال بسیاری از عیوب میکروساختاری موجود در روش های معمول اتصال مانند قوس الکتریکی ندارند.

فصل اول
کامپوزیت های زمینه فلزی
 مقدمه
کامپوزیت ها (مواد چند سازه ای یا کاهگل های عصر جدید )رده ای از مواد پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب موادساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است.اجزای تشکیل دهنده ویژگی خود را حفظ کرده در یکدیگر حل نشده و با هم ممزوج نمی شوند.استفاده از این مواد در طول تاریخ نیز مرسوم بوده است .از اولین کامپوزیت‌ها یا همان چندسازه‌های ساخت بشر می‌توان به کاه گل وآجرهای گلی که در ساخت آنها از تقویت کننده کاه استفاده می شده است اشاره کرد..هنگامی که این دو باهم مخلوط بشوند در نهایت آجرپخته بدست می آید که بسیار ماندگار تر و مقاوم تر از هر دو ماده اولیه یعنی گل و کاه است.قایق‌هایی که سرخ‌پوست‌ها با قیر و بامبو می‌ساختند و تنورهایی که از گل، پودر شیشه و پشم بز ساخته می‌شدند و در نواحی مختلف کشورمان یافت شده است،نیز از کامپوزیت‌های نخستین هستند. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی ، راکتورسازی، الکترونیکی و غیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتی از آن نیازها، می‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها یا کامپوزیت‌ها برآورده گردد.

فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول. ۲
کامپوزیت های زمینه فلزی.. ۲
مقدمه. ۳
تعریف کامپوزیت.. ۴
نقاط قوت کامپوزیتها ۴
مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت.. ۵
مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور ۶
کامپوزیت های زمینه فلزی.. ۶
۲-۱-ترکیب مواد برای دستیابی به مواد کامپوزیتی با زمینه فلزی سبک… ۸
۱-۲-۱-تقویت و استحکام بخشی.. ۸
۲-۲-۱- سیستم های آلیاژ زمینه. ۱۱
۳-۲-۱-تولید و فراورش کامپوزیت های شبکه فلزی.. ۱۲
فصل دوم. ۱۹
جوشکاری اصطکاکی.. ۱۹
دسته بندی روش های اتصال: ۲۰
جوشکاری قوسی گاز- تنگستن و گاز- فلز: ۲۱
جوشکاری پرتو لیزری: ۲۲
جوشکاری پرتو الکترونی: ۲۳
جوشکاری تخلیه بار دستگاه الکترونی: ۲۳
پروسه های حالت جامد: ۲۴
باند نفوذی: ۲۴
جوشکاری اصطکاکی ایستایی: ۲۴
جوشکاری اصطکاکی چرخشی: ۲۵
دیگر انواع پروسه ها: ۲۵
باند فاز مایع گذرا ( (TLP: 25
لحیم سخت (BZ): 26
لحیم نرم(SD): 26
باند چسبنده (AB): 27
الیاژهای منیزیوم: ۲۸
الیاژهای تیتانیوم: ۲۸
بی نقصی اتصال، ترمیم خواص مکانیکی: ۲۹
جوشکاری اصطکاکی: ۳۱
اتصالات لب به لب: ۳۲
اتصالات رویهم: ۳۶
دیگر انواع اتصالات: ۳۸
قرار دادها و اصطلاحات: ۳۸
مقدمه. ۴۷
نتایج و بحث.. ۵۲
مشخصات میکروساختاری.. ۵۲
اندازه گیری های میکرو سختی.. ۵۷
آزمایش های ابزاری ضربه شارپی.. ۵۹
سطوح شکست.. ۶۲
فصل سوم. ۶۶
نتایج. ۶۶
منابع: ۶۹


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]




برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,




تبلیغات