مقاله آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

دانلود مقاله آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

مقدمه

سیستم عامل، یکی از عناصر چهار گانه در یک سیستم کامپیوتری است که دارای نقشی بسیار مهم و حیاتی در نحوه مدیریت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . پرداختن به مقوله  امنیت سیستم های عامل ، همواره از بحث های مهم در رابطه با ایمن سازی اطلاعات در یک سیستم کامپیوتری بوده که امروزه با گسترش اینترنت ، اهمیت آن مضاعف شده است . بررسی و آنالیز امنیت در سیستم های عامل می بایست با ظرافت و در چارچوبی کاملا” علمی و با در نظر گرفتن تمامی واقعیت های موجود ، انجام تا از یک طرف تصمیم گیرندگان مسائل استراتژیک در یک سازمان قادر به انتخاب مستند و منطقی یک سیستم عامل باشند و از طرف دیگر امکان نگهداری و پشتیبانی آن با در نظر گرفتن مجموعه تهدیدات موجود و آتی  ، بسرعت و بسادگی میسر گردد .
اکثر کرم ها و سایر حملات موفقیت آمیز در اینترنت ، بدلیل وجود نقاط آسیب پذیر در تعدادی  اندک  از سرویس های سیستم  های عامل متداول است . مهاجمان ، با فرصت طلبی خاص خود از روش  های متعددی بمنظور سوء استفاده از نقاط ضعف امنیتی شناخته شده ، استفاده نموده  و در این راستا ابزارهای  متنوع ، موثر و گسترده ای را بمنظور نیل به اهداف خود ، بخدمت می گیرند . مهاجمان ، در این رهگذر متمرکز بر سازمان ها و موسساتی می گردند که هنوز مسائل موجود امنیتی ( حفره ها و نقاط آسیب پذیر ) خود را برطرف نکرده و بدون هیچگونه تبعیضی آنان را بعنوان هدف ، انتخاب می نمایند . مهاجمان بسادگی و بصورت مخرب ،  کرم هائی نظیر : بلستر ، اسلامر و Code Red را در شبکه  منتشر می نمایند. آگاهی از مهمترین نقاط آسیب پذیر در سیستم های  عامل ، امری ضروری است . با شناسائی و آنالیز اینگونه نقاط آسیب پذیر توسط کارشناسان امنیت اطلاعات ، سازمان ها و موسسات قادر به استفاده از مستندات علمی تدوین شده بمنظور برخورد منطقی با مشکلات موجود و ایجاد یک لایه حفاظتی مناسب می باشند.
در مجموعه مقالاتی که ارائه خواهد شد ، به بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس خواهیم پرداخت . در این راستا ، پس از معرفی هر یک از نقاط آسیب پذیر ، علت وجود ضعف امنیتی ، سیستم های عامل در معرض تهدید ، روش های  تشخیص آسیب پذیری سیستم و نحوه مقابله و یا پیشگیری در مقابل هر یک از نقاط آسیب پذیر ، بررسی می گردد .همزمان با  ارائه مجموعه مقالات مرتبط با  یونیکس ( پنج مقاله ) ، به بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر در ویندوز  ، طی مقالات جداگانه ای خواهیم پرداخت .
همانگونه که اشاره گردید ، اغلب تهدیدات و حملات ، متاثر از وجود نقاط آسیب پذیر در سیستم های عامل بوده که زمینه تهاجم را برای مهاجمان فراهم می آورد .  شناسائی و آنالیز نقاط آسیب پذیر در هر یک از سیستم های عامل ، ماحصل  تلاش و پردازش دهها کارشناس امنیتی ورزیده در سطح جهان است و می بایست مدیران سیستم و شبکه در یک سازمان بسرعت با آنان آشنا و اقدامات لازم را انجام دهند.
نقاط آسیب پذیر موجود در هر سیستم عامل  که در ادامه به آنان اشاره می گردد ، سندی پویا و شامل دستورالعمل های لازم بمنظور برخورد مناسب با هر یک از نقاط آسیب پذیر و لینک هائی به سایر اطلاعات مفید و تکمیلی مرتبط با ضعف امنیتی است .

فهرست

مقدمه. ۱

مهمترین نقاط آسیب پذیر: ۳

اولین نقطه آسیب پذیر : BIND Domain Name System    ، ۴

سیستم های عامل در معرض تهدید : ۵

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم : ۵

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر: ۶

دومین  نقطه آسیب پذیر :  ( Remote Procedure Calls (RPC  ۸

سیستم های عامل در معرض تهدید :  . ۹

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم : ۹

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر:   ۱۱

سومین نقطه آسیب پذیر :   Windows Authentication.. 12

سیستم های عامل در معرض تهدید : . ۱۷

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم:  ۱۷

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر : ۱۸

چهارمین نقطه آسیب پذیر:  (Internet Explorer (IE   IE ، ۳۱

سیستم های عامل در معرض تهدید: . ۳۲

نحوه تشخیص آسیب پذیر ی سیستم:. ۳۲

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر: ۳۳

پنجمین  نقطه آسیب پذیر : Windows Remote Access Services. 35

عدم حفاظت مناسب از منابع اشتراکی.. ۳۵

دستیابی از راه دور به  ریجستری  ویندوز:   ۳۷

نحوه تشخیص  آسیب پذیری سیستم:  ۳۸

نحوه حفاظت در مقابل نقاط آسیب پذیر  نحوه حفاظت در مقابل حملات مرتبط با NETBIOS . ۴۳

نحوه حفاظت درمقابل مسائل Anonymouse logon  ۴۴

ششمین  نقطه آسیب پذیر : نحوه حفاظت در مقابل دستیابی به ریجستری سیستم  بمنظور برخورد با تهدید فوق. ۴۵

نحوه حفاظت سیستم در مقابل مسائل مرتبط با RPC    ۵۰

rootkit ها ۵۰

هفتمین  نقطه آسیب پذیر : متداولترین پورت های آسیب پذیر. ۵۷

نهمین  نقطه آسیب پذیر :  (Windows Peer to Peer File Sharing (P2P  ۷۰

سیستم های عامل در معرض تهدید: . ۷۲

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم:  ۷۲

منابع: ۷۵


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات