مقاله آشنایی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه  »  مقاله آشنایی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

دانلود مقاله آشنایی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

مقدمه :

ایران کشور ما دارای منابع سرشار نفت و گاز می‌باشد  و چنانکه بر همه روشن است مقادیر عظیم  گازهای طبیعی حاصل از استخراج  نفت  تا همین چند سال بیش بدون  هیچگونه استفاده  سوزانده شده و از بین میرفت.  بنابراین با وجود گاز طبیعی  فراوان  در ایران  و در نتیجه  در دسترس بودن و ارزانی آن و سوختن تمیز با ارزش حرارتی  قابل ملاحظه آن همه اینها و خیلی خواص دیگر میتواند انسان را بر آن دارد که از گاز نیز مثل سایر مواد سوختنی حاصل از نفت درسوخت ماشین‌ها و دستگاه‌های  سوختی استفاده کنند بطورکلی در دنیا  امروزه  مهمترین سوخت مورد استفاده در انواع موتورهای درون  سوز شامل : بنزین ، گازوئیل، گاز و گاز مایع می‌باشند که همه  از ترکیبات هیدرکربورها می‌باشند.که میزان استفاده از هر کدام  از مواد  سوختنی فوق در هر منطقه در درجه اول به فراوانی و ارزانی بستگی  دارد.

چکیده :

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز  می‌باشد. و چنانکه  خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است.  ولی نظر به سوخت ویژه‌ای که در این موتورها بکار می‌رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب   مورد بحث در این مجموعه صرفا یک بررسی مقدماتی  جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه کارآنها می‌باشد .

که در ادامه این بحث به بررسی کامل انواع سوخت ‌های گازی مورد  استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه کار موتورهای بنزینی و گازی می‌پردازیم که همچنین  به بررسی  انواع آلاینده‌های موجود  در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان  آلاینده‌ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز کردن موتورهای  بنزینی از نظر عملکرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملکرد می‌پردازیم که به صورت یک سری نمودار‌ها و داده‌های آماری به دست  آمده از یک سری منابع ، آورده شده و در کل به نتیجه گاز سوز کردن موتور می‌پردازیم و در  پایان یادآور  می‌شویم که در صورت  گاز سوز شدن صحیح اتومیبل‌ها کارکرد  آنها تفاوت چشم گیری نکرده و  قدرت و کشش ماشین حدود ۵ درصد نسبت به بهترین حالت کار با بنزین ( که معمولا  ماشین‌ها هیچ وقت در این حالت نمی‌باشد) پائین می‌آید که به هیچ وجه محسوس  نمی‌باشد.

فهرست مطالب

مقدمه     ۱
چکیده     ۲
فهرست اختصارات بکاربرده شده و علائم     ۳
فصل اول : سوخت و انواع آن
۱-۱- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت     ۵
۱-۲- احتراق سوخت هیدروکربنه    ۵
۱-۳- انواع سوخت موتورهای  درون  سوز     ۶
۱-۴- انتخاب صحیح مخلوط سوخت    ۶
۱-۵ – سوخت  گاز مایع  و استفاده از آن در موتور    ۸
۱-۶- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی    ۱۰
۱-۶-۱- تعریف (LNG)    ۱۰
۱-۶-۲- ترکیبات     ۱۰
۱-۶-۳- چگونگی ذخیره آن    ۱۱
۱-۶-۴- چگونگی سرد نگه داشتن آن    ۱۱
۱-۶-۵- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه    ۱۱
۱-۷- تعریف ( CNG )    ۱۲
۱-۸- تعریفLPG     ۱۲
۱-۹- مزیت استفاده از LNG  بجای CNG به عنوان سوخت    ۱۳
۱-۱۰- عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها    ۱۵
فصل دوم : موتورهای گاز مایع  سوز
۲-۱- چگونگی کار     ۱۷
۲-۱-۱- سیستم‌های نسل اول    ۱۸
۲-۱-۲- سیستم تبدیل نسل دوم    ۱۸
۲-۱-۳- سیستم ‌های تبدیل نسل سوم    ۱۹
۲-۲- موتورهای مخصوص سوخت گازی    ۲۲
۲-۲-۱- موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه به سه دسته تقسیم می‌شوند    ۲۱
۲-۲-۲- امتیازات سیستم استوگیومتری    ۲۱
۲-۲-۳- معایب سیستم استوگیومتری    ۲۲
۲-۲-۴- محاسن سیستم کم مصرف    ۲۲
۲-۲-۵- معایب سیستم کم مصرف    ۲۲
۲-۳- سیستم سوخت رسانی    ۲۳
۲-۳-۱- سیستم سوخت رسان نسل اول    ۲۴
۲-۳-۲- سیستم رسان نسل دوم    ۲۵
۲-۳-۳- سیستم سوخت رسانی نسل سوم    ۲۶
فصل سوم : موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و ویژگی آنها و عوامل  موثر در کارکرد این موتورها
مقدمه    ۲۹
۳-۱- صنعت تبدیل    ۳۰
۳-۲- سیکل موتورهای دیزلی و otto    ۳۰
۳-۲-۱- سیکل otto     ۳۰
۳-۲-۲- سیکل دیزل    ۳۰
۳-۳- بازده حرارتی  موتور    ۳۰
۳-۴- نسبت هوا به سوخت    ۳۰
۳-۵- آنالیز و عملکرد موتور     ۳۰
– آنالیز گاز    ۳۰
۳-۵-۱-تاثیرات روی بازده موتور    ۳۰
۳-۵-۲-تاثیرات روی خروجی    ۳۰
۳-۵-۳-تاثیرات روی قابلیت اشتغال     ۳۰
۳-۶- ویژگی سوخت    ۳۰
۳-۷- ویژگی ‌های احتراق     ۳۰
۳-۷-۱- حرارت احتراق در واحد حجم    ۳۰
۳-۷-۲- ضریب Wobbe    ۳۸
فصل چهارم : آلودگی خودروها
مقدمه    ۳۰
۴-۱- آلاینده‌های موتورها    ۳۰
۴-۲- راههای آلودگی    ۳۰
۴-۳- برنامه وسایل نقلیه با آلودگی کم CARB    ۳۰
۴-۴- آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی    ۳۰
۴-۵- عامل میزان آلایندگی موتورهای  گازسوز    ۴۹
۴-۵-۱- سیستم احتراق     ۴۹
۴-۵-۲- فن آوری استفاده از کاتالیزور    ۵۰
۴-۶- سیستم‌های عیب یاب  قابل  نصب بر روی  خودرو( OBD)    ۵۴
۴-۷- آلاینده‌های کنترل  شده    ۳۰
۴-۷-۱- نوع اول از خودروها    ۳۰
۴-۷-۲- نوع دوم از خودروها    ۵۵
۴-۷-۳- خودروهای نوع سوم    ۵۷
۴-۸- انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور    ۵۸
۴-۹- استاندارد آلودگی    ۶۰
۴-۹-۱- استاندارد‌هایی که در آمریکا به اجرا  در آمده‌اند    ۶۰
۴-۹-۲- قوانین  مربوط به آلاینده‌ها در اروپا    ۶۲
فصل پنجم : بررسی اثرات گازسوز کردن یک سری موتور‌های خاص از نظر  عملکرد  موتور  و آلایندگی آن و مقایسه  با حالت  بنزین سوز آنها
۵- ۱- نمونه موتور ۴ سیلندر  تزریق مستقیم     ۶۳
۵-۱-۱- آلودگی    ۶۳
۵-۱-۲- تست عملکرد موتور    ۶۵
۵-۲- نمونه ماشینg523     ۶۶
۵-۲-۱- تست آلودگی     ۶۷
۵-۲-۲- تست عملکرد موتور    ۶۸
۵-۳- هوندا سیویک ۶/۱    ۷۰
۵-۴- موتور سیکلت    ۷۶
۵-۴-۱- تست آلودگی    ۷۷
۵-۴-۲- تست عملکرد موتور    ۸۰
۵-۵- بررسی عملکرد و کیفیت کیت‌های گازسوز تولیدی در کشور    ۸۰
۵-۵-۱- موتور پیکان ۱۶۰۰    ۸۲
۵-۵-۲- موتور پژو ۴۰۵    ۸۳
نتایج حاصله    ۸۴
فصل ششم : بررسی کلی  معایب و مزایای گازسوز کردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری
۶-۱- مزایا و معایب گازسوز کردن    ۸۶
مراجع     ۹۱


قیمت : 9500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات