مقاله بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود مقاله بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

مفاهیم و اصطلاحات :

تدریس فعال :

تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم ، از پیش تعیین شده ، آگاهانه و هدفدار معلم ، برای ایجاد تغییر در رفتار دانش آموزان ( نوروزی و دیگران ،۱۳۷۶ ،شعبانی ،۱۳۷۹ ، ادیب نیا ،۱۳۸۰ ، یادگار زاده ) . در این فرایند یادگیرنده باید انگیزه برای یادگیری داشته باشد ، در جریان یادگیری فعال بوده و احساس تعهد کند و مطالبی که می آموزد در زندگی فردی و اجتماعی کاربرد داشته باشد .

تدریسی را که در آن بر فعالیت دانش آموزان تاکید می شود ، تدریس فعال می نامند . در تدریس فعال دانش آموزان در جریان آموزش و یادگیری نقش فعالی به عهده دارند به بحث می پردازند ، مسائل را حل و تمرین می کنند ، دارای انگیزه اند ، به مطالب درسی احساس نیاز می کنند، با استفاده راهنمایی های معلم به کسب تجربه می پردازند و با تعهد و مسئولیت عمل می کنند . به عبارت دیگر در تدریس فعال تعامل دو یا چند طرفه بین معلم و شاگرد و شاگردان با هم به وجود می آید ( عباسیان ، ۱۳۷۵ –  بررسی روش های تدریس فعال ) .

محتوای کتابهای درسی یا محتوای آموزشی :

محتوای آموزشی یا کتاب درسی که بر اساس هدفهای آموزشی معین ، تهیه و تنظیم میشود اصول و مفاهیمی هستند که به شاگردان ارائه میشود تا ورود آنان را به فعالیتهای آموزشی میسر و رسیدن آنان را به هدفهای اجرایی امکان پذیر سازد ( شعبانی ۱۳۷۱ )

امکانات آموزشی : امکانات آموزشی را از نظر نقشی که در فرایند آموزشی بازی میکند به دو دسته معیاری و تسهیل کننده تقسی میکنند . منظور از امکانات معیاری : وسایلی هستند که از فراگیر خواسته میشود برای نشان دادن کارایی آموخته هایش آنها را شرح دهد ، تفسیر کند و دوباره بسازد یا مشخص کند . این دسته از وسایل جزئی از معیارها و فرایند یادگیری هستند . امکانات آموزشی تسهیل کننده : جزئی از معیارهای مورد نظر فعهالیتهای آموزشی نیستند بلکه نقش این وسایل کمک به شاگرد برای درک بهتر مطالب و یااطلاع بیشتر از موضوع و فعالیت مورد نظر و به طور کلی کسب مهارت است بنابراین بعد از آموزش نادیده گرفته میشود زیرا دیگ ر نیازی به آنها نیست ( شعبانی ۱۳۷۴ –  تاثیر روش های تدریس در افزایش توانائی ها )

فهرست

چکیده : ۱

فصل اول. ۲

کلیات پژوهش… ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله : ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۶

اهداف تحقیق : ۷

موضوع تحقیق : ۷

فرضیه ها و سوالات : ۸

مفاهیم و اصطلاحات : ۱۱

تدریس فعال : ۱۱

محتوای کتابهای درسی یا محتوای آموزشی : ۱۱

فضای آموزشی : ۱۲

رضایت شغلی : ۱۲

نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی : ۱۳

مدیریت کلاس درس : ۱۳

ارتباط عاطفی : ۱۳

ارتباط آموزشی : ۱۴

آموزش و پرورش : ۱۴

افت تحصیلی : ۱۴

مشکلات و تنگناها : ۱۴

خلاصه فصل اول : ۱۵

فصل دوم: ۱۶

پیشینه تحقیق. ۱۶

مقدمه. ۱۷

انواع رویکردها ، در فرآیند یاددهی – یادگیری : ۱۸

نقد یاددهی – یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی : ۲۰

یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال : ۲۱

ویژگی های ونکات اصلی در یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال : ۲۶

رابطه تدریس و یادگیری : ۳۰

مبانی نظری رابطه تدریس ویادگیری : ۳۱

الگوهای تدریس : ۳۳

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی : ۳۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال : ۳۶

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال : ۳۶

پیشینه تحقیق : ۴۲

تحقیقات انجام شده در ایران : ۴۲

تحقیقات انجام شده در جهان  : ۴۶

الگوها تدریس در سه کشور : ۵۰

خلاصه فصل دوم : ۵۱

فصل سوم: ۵۲

روش اجرای تحقیق. ۵۲

مقدمه: ۵۳

روش تحقیق : ۵۴

روش تحقیق توصیفی : ۵۴

جامعه آماری : ۵۴

نمونه آماری و روش نمونه گیری : ۵۴

روش تجزیه و تحلیل آماری : ۵۵

روایی : ۵۵

روایی محتوا : ۵۵

روایی بیرونی : ۵۵

پایایی : ۵۵

خلاصه فصل سوم : ۵۷

فصل چهارم: ۵۸

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش… ۵۸

مقدمه : ۵۹

لیست فرمولها : ۶۰

بررسی فرضیات : ۶۱

جدول و نمودارها ۶۵

خلاصه فصل چهارم : ۸۷

پیشنهادها و راهکارها ۸۸

منابع و مآخذ. ۹۰


قیمت : 9500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات