مقاله سبک ها و روش های مدیریت در معدن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله سبک ها و روش های مدیریت در معدن

دانلود مقاله سبک ها و روش های مدیریت در معدن

تاریخچه مدیریت:

مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد.

دلایل موفقیت مدیران:

در بررسی مؤسسه گالوروی ۷۸۲ مدیر موفق در جهان دلایل موفقیت ایشان عبارتند از: ۱- صداقت ۲- جدّیت و سخت کوشی ۳- توانایی کار با مردم. سایر پارامترها عبارتند از: مهارت در برنامه ریزی و سازماندهی – تخصص حرفه ای – ایجاد انگیزه در پرسنل – هدایت و رهبری مؤثر – انعطاف پذیری – هوشیاری و درک موقعیت – قضاوت منصفانه.

عوامل شکست مدیران:

درک نکردن موقعیت – عدم توانایی کار با دیگران – آگاه نبودن به آنچه در حول و حوش سازمان می گذرد – نداشتن انگیزه – مردود بودن در انگیزه – مخالفت با تغییر – متکی نبودن به خود – غیر مسئولانه برخورد کردن – ضعف در حل معزلات – عدم صداقت در رفتار و گفتار از عوامل شکست مدیران بوده اند.

انواع مکاتب مدیریت:

مدیریت دارای سه مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب سیستمهای اجتماعی است.

الف- مکتب کلاسیک یا مدیریت علمی یا مدیریت تبلور یا مدیریت آمریکایی

در سال ۱۹۱۱ توسط فردیک تیلور تئوریسین اقتصاد صنعتی آمریکا ارائه شد. دارای چهار اصل به شرح زیر است:

۱-   کشف روش علمی هر جزء از کار کارگر بجای روشهای غیر علمی سنتی

۲-  انتخاب کارکنان با استفاده از روشهای علمی و انتخاب نیروی انسانی مناسب برای هر شغل همراه با تعلیم و آموزش او در ضمن خدمت.

۳-   همکاری صمیمانه و تسریک مساعی مدیر با کارکنان و تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان.

۴-  ایجاد کنترل و برقراری تشویق و تنبیه بطوریکه هر کارگری که خوب کار کرد مورد تشویق و کارگری که به خوبی از انجام مسئولیتهای خود فارق نشد مورد تنبیه قرار گیرد.

فهرست

فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن
۱-۱-    تاریخچه مدیریت
۱-۲-    دلایل موفقیت مدیران
۱-۳-    عوامل شکست مدیران
۱-۴-    انواع مکاتب مدیریت
۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی
۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی
۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌
۱-۶-مکتب سیستمهای اجتماعی
۱-۷-روشهای مدیریت‌
فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن
۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت
۲-۲- خلاقیت و مدیریت
۲-۳- شخص نوآور و سازمان نوآور
۲-۴- نکات کاربردی در مدیریت
۲-۵-اهمیت نو آوری
۲-۵-۱-فایده های خلاقیت و نو آوری
۲-۵-۲- تکنولوژیها، محصولات و خدمات جدید
۲-۵-۳- متغیرهای محیطی و نوآوری
۲-۶- نوآوران
۲-۶-۱- عوامل روانی و اجتماعی
۲-۶-۲- شایستگی متمایز
۲-۷- تأسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
۲-۸- انتخاب یک سازمان
۲-۹- خلاصه
فصل سوم -نقش مدیران و مدیریت در معدن
۳-۱- مقدمه
۳-۲- عملکرد مدیریت و سازمان
۳-۳- فرآیند مدیریت
۳-۳-۱- برنامه ریزی
۳-۳-۲- در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد
۳-۳-۳- عوامل عدم موفقیت برنامه
۳-۳-۴- طبقه بندی برنامه ها
۳-۳-۵- روش Dispathing
۳-۴-۱- سازماندهی
۳-۵-۱- رهبری
۳-۶-۱- کنترل
۳-۲-۶-هشت عنصر مهم در  نظام کنترلی
۳-۷- تصمیم گیری
۳-۷-۱- درخت تصمیم گیری
۳-۸- سطح مدیریت و مهارتهای مدیران
۳-۸-۱- سطوح مدیریت
۳-۹- نقش مدیریت
۳-۹-۱- نقشهای ارتباطی
۳-۹-۲- نقش اطلاعاتی
۳-۹-۳- نقشهای تصمیم گیری
۳-۱۰- چالشهای مدیریت
فصل چهارم -مدیریت بهره وری در سطح مؤسسات
۴-۱- مقدمه
۴-۲- اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)
۴-۳- کنترل طرح ایمپروشر
۴-۴- تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
۴-۵- سقف درآمدها و بازخرید
۴-۶- تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
۴-۷- اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر:
۴-۸- بنیان اندازه گیری ایمپروشر
۴-۹- چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین
۴-۹-۱- شاخصهای بهره وری
۴-۹-۲- شاخص روحیه کاری
۴-۹-۳- بهره وری ارزش افزوده
۴-۹-۴- بهره وری کارگران
فصل پنجم -مدیریت بر مبنای هدف
۵-۱- انواع روشهای مدیریت
۵-۲- منظور و مقصود از M.B.O
۵-۳- مراحل مدیریت بر مبنای هدف
۵-۳-۱- تعیین نقشها و مأموریتها
۵-۳-۲- اقدامات و نتایج مورد انتظار
۵-۳-۳- تعیین شاخصها
۵-۳-۴- تعیین هدفها
۵-۳-۵- طرحهای عملیاتی
۵-۳-۶- کنترل
۵-۴- لزوم تعریف نقشها و مأموریتها
۵-۵- تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
۵-۶- شناخت و تعیین شاخصهای اثربخشی
۵-۷- انتخاب و تعیین هدفها
۵-۷-۱- دسته بندی هدفها براساس اولویت
۵-۸- تهیه طرح عملیاتی
۴-۸-۱- برنامه ریزی اجرایی
۵-۸-۲- تنظیم برنامه اجرایی:
۵-۸-۳- برنامه ریزی زمانی
۵-۸-۴- بودجه بندی
۵-۸-۵- تعیین مسئولیتها
۵-۸-۶- بازنگری اصلاح
۵-۸-۷- ایجاد مکانیسمهای کنترل
۵-۹- تعیین استانداردها
۵-۱۰- اثرات تکنیک M.B.O
فصل ششم -بهره وری و شاخصهای مهم در اندازه گیری آن
۶-۱-مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
۶-۲- مفهوم بهره وری
۶-۳- شاخصهای بهره وری
۶-۳-۲- بهره وری سرمایه
۶-۳-۳- بهره وری مواد اولیه
۶-۳-۴- بهره وری انرژی
۶-۳-۵- محاسبه بهره وری کل
۶-۴- مدیریت بهره وری
۶-۵- سطوح بهره وری
۶-۶- بهره وری و رقابت
۶-۷- ارتقاء بهره وری
۶-۸- طرح ریزی واحدهای صنعتی
۶-۹- مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی
نتیجه گیری
منابع و مراجع


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات