مقاله صمغ گیری ابریشم جهت بکارگیری در رنگرزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  مقاله صمغ گیری ابریشم جهت بکارگیری در رنگرزی

دانلود مقاله صمغ گیری ابریشم جهت بکارگیری در رنگرزی

چکیده

ابریشم از  مهمترین محصولاتی  است که در قرون گذشته توسط  انسان کشف  و مورد بهره برداری قرار گرفت و  سالیان دراز  به عنوان یکی از  مهمترین کالاهای  تجاری محسوب  می شد .

ابریشم خام  به رنگ  های  مختلفی  است ، ولی  بیشتر  به رنگ های  زرد و کرم  نزدیک است  دلیل  وجود رنگ مذکور  صمغ سریسین است  که پس از آنکه فیلامنت صمغ گیری شد  رنگ ها از بین میرود . ابریشم خاصیت  رنگ پذیری  زیادی  دارد  و به همین  علت  اسید های اساسی را جذب و رنگ را هدایت میکند .

بنابراین نقاشی  کردن روی  پارچه های  ابریشمی  بسیار آسان و مناسب است  . ابریشم رنگ شده خیلی زود و در هر  شرایطی خشک میشود .

آماده سازی  ابریشم برای رنگرزی  یا نقاشی  نیز  مراحلی دارد که مهمترین نکته عمل  صمغ گیری است چرا که این عمل قبل از سفید گری  یا رنگرزی بسیار لازم است  و باعث  میگرددکه در  رنگرزی ، رنگ به طور یک نواخت وبا درخشندگی و با نرمی  بسیار به وجود میآید .  این صمغ در اصل به نام سریسین ابریشم مشهور است  و به صورت پوششی بر  روی  لیف  ابریشم قرار می گیرد و حدود ۲۵% وزن ابریشم خام را تشکیل می دهد .

پیشگفتار

هنر فرش  بافی  در ایران هنر  اصیل و شناخته شده  توسط  ملل جهان به شمار میرود و استفاده از ابریشم در  بافت انواعه فرشهای  ابریشمی  موفقیت آمیز بوده و موجبات  کسب  درآمد ارزی  قابل توجهی  برای کشور  و ایجاد اشتغال  و رفاه  در جوامع  روستایی گردیده است ،  به طوری که امروز ایران به عنوان بزرگترین صادره  کنند ه  فرش  دست بافت در جهان به شمار می رود . ایران نیز به واسطه پیشنیه  تاریخی و استعداد  با لقوه و بالفعل  خود در  بخش  نوغانداری  از  جمله  کشورهای  است که از  پتانسیل  بسیار قابل  قبولی  برای تولید  ابریشم  برخوردار  است  .

ابریشم که  ۹۷% تولید آن در  کشور در صنایع  قالی  بافی  کشور  مصرف می شود .  در این  راستی  هر  گونه  فعالیتی که منجر  به  بالا  رفتن  راندمان  تولید به  لحاظ  کمی و کیفی چه  در  بخش  پرورش کرم  ابریشم و چه در تولید  نخ و رنگرزی  مناسب  مورد  توجه محققین علوم مربوطه و نیز بخش  صنعت فرش می باشد .

شرایط  حاکم بر مراحل  تولید نخ ابریشم طبیعی و نیز آماده  سازی  آن  جهت رنگرزی  مستقیماً بر کیفیت مطلوب تر فرش  تأثیر بسزایی دارد .

هدف این پایان نامه آشنایی  با روشهای  آماده سازی  ابریشم  جهت رنگرزی  می باشد .

فـهــرســـت

پیشگفتار                                    ۱
فصل  اول ابریشم                                ۲
۱-۱- تاریخچه کرم ابریشم                             ۳
۱-۲- وضعیت ابریشم در ایران                            ۴
۱-۳- چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران                     ۶
۱-۴- مراکز تهیه ، توزیع ، و تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران    ۸
۱-۵- برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران                    ۸
۱-۶-کاربرد ابریشم در قالی ایران                         ۱۲
فصل  دوم خواص شیمیایی و فیزیکی ابریشم                    ۱۵
۲-۱- ساختمان لیف ابریشم و مواد تشکیل دهنده آن                 ۱۶
۲-۲- تاثیر رطوبت بر ابریشم                            ۲۰
۲-۳- تاثیر حرارت بر ابریشم                             ۲۱
۲-۴- تخریب بیولوژیکی ابریشم                        ۲۱
۲-۵- تاثیر اسیدها بر ابریشم                            ۲۲
۲-۶- تاثیر قلیا بر ابریشم                             ۲۳
فصل سوم مقدمات رنگرزی  ابریشم                        ۲۵
۳-۱- مقدمه                                    ۲۶
۳-۲- صمغ گیری                                 ۲۷
۳-۲-۱-صمغ گیری :پارامترهای کلیدی فرآیند .                ۲۸
۳-۲-۲-دما                                ۲۸
۳-۲-۳-طول عملیات                             ۲۹
۳-۲-۴-مواد کمکی صمغ‌‌گیری                        ۳۰
۳-۲-۵-pHحمام                             ۳۱
الف-دستور‌العمل‌های صمغ‌گیری                         ۳۲
ب -آزمایش رنگ سنجی برای تشخیص کیفیت سریسین            ۳۳
۳-۳-انواع  روشهای  صمغ  گیری                         ۳۴
۳-۳-۱-صمغ گیری  صابونی                        ۳۵
۳-۳-۲- صمغ گیری آنزیمی                         ۳۶
۳-۳-۳- صمغ گیری اسیدی                         ۳۸
۳-۳-۴- صمغ گیری قلیایی                         ۴۰
۳-۳-۵-صمغ گیری با آمین                         ۴۰
۳-۴-وزن دهی ابریشم                            ۴۲
۳-۴-۱-افزایش وزن ابریشم با نمکهای مختلف فلزی و نمکهای قلع        ۴۴
۳-۴-۲- جذب آب الیاف و وزین کردن با قلع                ۴۵
۳-۴-۳- تئوری وزین کردن با قلع                        ۴۶
۳-۴-۴-  خواص ابریشم وزن داده شده با قلع                ۴۷
۳-۴-۴-۱-  استحکام کششی و درصد افزایش طول                ۴۷
۳-۴-۴-۲- جذب رطوبت، بازگشت از چروک                    ۴۷
۳-۴-۴-۳-  تغییرات سفیدی و درخشندگی                    ۴۷
۳-۴-۴-۴-  هدایت الکتریکی                         ۴۸
۳-۴-۴-۵-  ظرفیت رنگرزی                        ۴۸
۳-۴-۴-۶-  تأثیر خشک شویی روی ابریشم وزن دهی شده و وزن دهی نشده        ۴۸
۳-۴-۴-۷- تأثیر وزن دهی روی خواص فیزیکی ابریشم                ۴۹
۳-۵-سفید گری                                 ۵۰
۳-۵-۱-سفید گری  ابریشم                         ۵۰
۳-۵-۲-روش های  سفیدگری                        ۵۰
فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاد                        ۵۵
۴-۱-نتیجه‌گیری                                 ۵۶
منابع و مآخذ                                    ۵۸


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات