پرسشنامه تکنولوژی آموزشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه تکنولوژی آموزشی

Inventory of Educational Technology

 

دانلود پرسشنامه نگرش به کاربردتکنولوژی در آموزش – یاکووز

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش توسط یاکووز در سال ۲۰۰۵ طراحی شد که یک ابزار سنجش نگرش است. این مقیاس شامل ۵۰ گویه با اظهارات سازگار و ناسازگار درباره ی نگرش نسبت به تکنولوژیهای روز و بهره گیری از آن در فرایند یاددهی – یادگیری است.

در هر دوره از تاریخ ، آموزش و پرورش با بهره گیری از تکنولوژی و روشهای آموزشی آن دوره که معلمان و دانش آموزان با آنها آشنایی داشتند، کوشیده اند تا نیازهای آنان را برآورده کند. امروزه دانش آموزان در دنیای شنیداری،دیداری و جنبشی متولد می شوند بنابراین تلاش معلمان برای آموزش آنان با بهره گیری از روش ها و رسانه های آموزشی دوره گذشته بی نتیجه خواهد بود یا چندان ثمره ای به همراه نخواهد داشت . بنابراین معلمان باید درباره تکنولوژی و رسانه های نوین آموزشی هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش مشتاقی و همکاران(۱۳۸۷) ذکر شده است.


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات