دانلود مقاله بررسی قرآن و حقوق انسان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » فرهنگ و معارف  »  دانلود مقاله بررسی قرآن و حقوق انسان

دانلود مقاله بررسی قرآن و حقوق انسان انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن قرآن و حقوق انسان حقوق انسان در قرآن حقوق انسان از دیدگاه قرآن حقوق انسان در اسلام حقوق انسان در جامعه مقاله حقوق انسان حکومت دینی و حقوق انسان

 

 

Quran and human rights

 

قرآن و حقوق انسان
فهرست مطالب
قرآن و حقوق انسان ۱
حق در اصطلاح فقیهان ۴
حق در اصطلاح حقوقدانان ۴
حقوق قرآن، آمیزه ای از امتیاز و تکلیف ۶
انواع حقوق در قرآن ۷
مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حقوقی ۷
الف- کلی بودن ۸
ب. الزامی‌بودن ۹
ج. داشتن ضمانت اجرا ۱۰
هدف حقوق از دیدگاه‌های گوناگون ۱۲
مکتب حقوقی اصالت فرد ۱۳
مبانی مکتب اصالت فرد ۱۴
الف. حقوق فطری یا طبیعی ۱۵
ب. عدالت معاوضی ۱۵
مکتب حقوقی اصالت اجتماع ۱۶
مبانی مکتب اصالت اجتماع ۱۷
عدالت توزیعی ۱۸
هدف حقوق در قرآن ۱۸
حقوق طبیعی انسان، از مبانی حقوق قرآن ۲۰
حق حیات ۲۱
حق مالکیت ۲۲
حقوق طبیعی- معنوی انسان ۲۲
قرآن و حقوق اجتماعی انسان ۲۴
عدالت معاوضی یا توزیعی ؟ ۲۸
عدالت معاوضی ۲۹
عدالت توزیعی ۳۰
۳- مصالح برتر، سومین مبنای حقوقی قرآن ۳۱
الف: مصالح فردی ۳۲
ب- مصالح دولتی ۳۵
ج- مصالح اجتماعی ۳۵
قرآن و حقوق انسان
عصر رنسانس، عصر جدا انگاری علم و دین و تفکیک قلمروهای آن دو است. در این دوران، بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که از برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی‌ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند.
یکی از مسائل که در این عصر مورد توجه قرار گرفته مساله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره‌های دینی بود. عده ای از حقوقدانان می‌گفتند: قلمرو دین محدود به مسایل آن جهانی و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسائل دنیوی و مشکلات و نابسامانی‌های آن ساکت است. گروسیوس هلندی از حقوقدانان بر جسته قرن هفدهم در این باره می‌گوید
(خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کاری ندارد.)۱
سیطره دانش غربی از یک سو، و بهره گیری شرقیان از دستاوردهای فریبنده آنان از سوی دیگر، و جیره خواری شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدایی دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نیز رسوخ یابد و گروهی معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقی ندارد، چرا که این حقوق آن‌اندازه ارزشمند و پر ارج نیست تا خداوند در آن دخالت کند، و اگر هم اسلام را دارای نظام حقوقی بدانیم چنین سیستمی‌بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می‌کند و آزادی و اختیار انسان را از میان می‌برد، و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد نه حقانیت و قوت آن.
در مقابل،  گروه دیگری از حقوقدانان، اسلام را دارای نظام حقوقی دانستند، نظامی‌که با آزادی انسان سازگار است و ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد…


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات