دانلود مقاله شیعه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » فرهنگ و معارف  »  دانلود مقاله شیعه

دانلود مقاله شیعه مقاله شیعه شناسی تحقیق پروژه مقاله شیعه هراسی مقاله در مورد شیعه مقاله درباره تاریخ شیعه مقاله وحدت شیعه و سنی مقاله در مورد شیعه و سنی فراخوان مقاله شیعه مقاله شیعه در اسلام مقالات تخصصی شیعه شناسی تحقیق درباره تاریخ تشیع

Shia

 

شیعه فهرست مطلب
شیعه ۱
انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثی ۱۴
سخت ترین روزگار برای شیعه ۱۶
استقرار سلطنت بنی امیه ۱۸
شیعه در قرن دوم هجری ۲۱
شیعه در قرن سوم هجری ۲۳
شیعه در قرن چهارم هجری ۲۳
شیعه در قرن پنجم تا نهم هجری ۲۵
شیعه در قرن ۱۰-۱۱ هجری ۲۶
شیعه در قرن ۱۲-۱۴ هجری ۲۷
انشعابات شیعه ۲۷
۱- اصل انشعاب ۲۷
۲- شیعه زیدیه ۲۹
۳-شیعه اسماعیلیه و انشعاباتشان ۳۱
۴- نزاریه و مستعلیه و دروزیه و مقنعه ۳۴
شیعه دوازده امامی و فرق ایشان بازیدیه و اسماعیلیه ۳۶
خاتمه فصل ۳۷
خلاصه تاریخچه شیعه دوازده امامی ۳۸
شیعه
 شیعه که در اصل لغت بمعنی پیرو می‌باشد به یکسانی گفته می‌شود که جانشینی پیعمبر اکرم (ص) حق اختصاصی خانواده رسالت می‌دانند و در معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت می‌باشند
آغاز پیدایش شیعه را که برای اولین باربشیعه علی (ع) (اولین پیشوا از پیشوایان اهل بیت (ع) معروف شدند همان زمان حیات پیغمبر اکرم باید دانست و جریان ظهور و پیشرفت دعوت اسلام در بیست و سه سال زمان بعثت موجبات زیادی در برداشت که طبعا پیدایش چنین جمعیتی را در میان یاران پیغمبر اکرم (ص) ایجاب می‌کرد.
۱- پیغمبر اکرم در اولین روزهای بعثت که بنص قرآن ماموریت که خویشان نزدیکتر خود را بدین دعوت کند صریحا بایشان فرمود که هر یک از شما بایجابت دعوت سبقت گیرد وزیر و جانشین ووصی من است. علی علیه السلام پیش از همه مبادرت نموده اسلام را پذیرفت و پیغمبر اکرم ایمان او را پذیرفت و وعده های خود را تقبل نمود و عادتا محال است که رهبر نهضتی در اولین روز نهضت و قیام خود یکی از یاران نهضت را بسمت وزیری و جانشینی به بیگانگان معرفی کند ولی بیاران و ودوستان سر تا پا فداکار خود نشناساند یا تنها او را با امتیاز وزیری و جانشینی بشناسد و بشناساند ولی در تمام دوره زندگی و دعوت خود، او از وظائف وزیری معزول و احترام مقام جانشینی او را نادیده گرفته و هیچگونه فرقی میان او و دیگران نگذارد.
پیغمبر اکرم ص بموجب چندین روایت مستقیض و متواتر که سنی و شیعه روایت کرده‌اند تصریح فرموده که علی علیه السلام در قول و فعل خود، از خطا و معصیت مصون است هر سخنی که گوید و هر کاری که کند با دعوت دینی مطابقت کامل دارد و داناترین مردم است بمعارف و شرایع اسلام…


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات