مقاله حجاب و عفاف

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله حجاب و عفاف

Hijab and Chastity Paper

دانلود مقاله حجاب و عفاف

گل  عفاف

هیچ باغبانی  را سرزنش  نمی کنند که چرا دور باغ  خود حصار و پرچین  کشیده است ، چون باغ بی دیوار ، از آسیب مصون نیست و میوه  و محصولی برای  باغبان  نمی ماند .

هیچ کس هم با نام  آزادی دیوار  خانه خود را بر نمی دارد و شبها  در حیاطش را باز نمی گذارد ، چون خطر  رخنه دزد ، جدی است .

هرچیزی که قیمتی  باشد ، مطمئناً  در صد مراقبت از آن بالا تر می رود ، که نفیس تر  باشد ، بیم ربودن  و غارت بیشتر است  و مواظبت ، لازمتر .

اگر در شیشه عطر  را باز بگذاری  عطرش  می پرد  . اگر رشته  مرواریدت  را در گنجینه  و صندوق نگذاری  و در آن  را نبندی گم می شود . اگر  در  مقابل  پنجره  خانه ات ، توری نزنی از  نیش پشه ها و مزاحمت  مگسها در  امان  نخواهی  بود .

وقتی  راه ورود  پشه ها  را می بندی ، خود را « مصون » ساخته ای نه « محدود» و زندانی  . وقتی  در  خانه  را ی بندی ، یا پشت پنجره  اتاقت  پرده  می آویزی خانه خود را از ورود بیگانه  و نگاههای مزاحم  در  چناه  قرار داده ای ، نه  که خود را در قید ئ بند ئ حصار افکنده  باشی .

اگر برای ایمنی  از  خطر ها و آسودگی از  مزاحمان  ، خود را بپوشانی ، نه کسی ایراد می گیرد ، و اگر هم  ایراد بگیرد  اعتنا  نمیکنی ، چرا  که سنخنش  را بی منطق  و ناآگاهانه  می دانی و می بینی  .

اینکه دل  باید  پاک  باشد  بهانه ای برای گریز جاهلانه  از  همین  مصونیت  است  و آویختن  به شاخه «لاقیدی » و گرنه  از  دل پاک  هم نباید  جز نگاه  و رفتار پاک  برخیزد  . ظاهراً « آینه  باطن است و … از  کوزه  همان  برون  تراود که در اوست »

زن به خاطر  ارزش و کرامتی که دارد باید محفوظ بماند و خود را حراج نگذارد  و در بازار سوداگران  شهوت ، خود رابه بهای  چند نامه و نگاه و لبخند  نفروشد . زن به خاطر لطافتی که دارد ، نباید در دستهای خشن کامجویان  دیو ست ، که نقاب مهربانی و عشق  به جهره دارند ، پژمرده  شود و پس از آنکه  گل عصمتش  را چیدیند ، او را دور اندازند  یا زیر پایشان  له کنند .

زن به خاطر  عصمتی که دارد  و میراث دار پاکی  مریم است ، نباید بازیچه هوس و آلوده   به ویروس گناه گردد . گوهر عفاف و پاکی  ، کم ارزشتر از طلاو پول و محصول  باغ و وسایل خانه نیست .

« دزدان  ایمان  و غارتگران  شرف نیز  فراوان  هستند .» سادگی و خامی است که کسی خود را در معرض دید و تماشا نگاهای مسموم و چشمانی  ناپاک قرار دهد و به دلیر یجلو ه گری  بپردازد و خیال  کند  بیمار دلان و رهزنان  عفاف  را به وسوسه نمی اندازند و از زهر نگاهها و نیش په ها شهوت  در اکمام می ماند .

بعضی از  « نگاه ها » ، ویروس « گناه» منتشر میکند ، و بعضی  از  چهره ها حشره  مزاحمت جمع می کنند ، خراب کردن  همه دیوار ها و برداشتن  همه پرده ها و با گذاشتن  همه پنجره ها  ، نشانه  ی تیره  اندیشی  است ، نه روشنفکری  علامت  جاهلیت  است نه  تمدن ! .

 می گویی نه ؟ به طومار کسانی نگاه کن که پس از  رسوایی  و بی آبرویی ، با دو دست پشیمانی  بر سر غفلت  خویش  می زنند  و بر جهالت  خود اعنت  می فرستند  . کسانی که از « جماعت رسوا » نگریزند  « رسوای  جماعت » می شوند !

آنکه  ایمان را به لقمه ای  نان می فروشد ، آنکه یوسف زیبایی را با جند سکه ی بی ارزش عوض کند ، آنکه « کودک عفاف »را جلوی صدها گرگ گرسنه می برد و به تماشا می گذارد ، روزی هم « پشت دیوار  ندامت » اشک حسرت  بر دامن  پشیمانی  خواهد ریخت  ، در آخرت  هم در آتش بی پروایی  خود خواهد ساخت . از اول  باید مراقب بود این کاسه ی چینی نشکند و این جام بلورین  ترک بر ندارد .

واژه حجاب

 واژه «حجاب» کلمه ای  عربی  است و در  لغت به معنای  پوشش ، آنچه بدن خود را می پوشانند ، حائل ، منع کردن ، پرده  ، ستر ، نقابی که زنان چهره خود را بدان پوشانند ، منتهای  زمین ، بلندی کوه ، نور و روشنایی  آفتاب یا کناره  آن و … آمده است .

کلمه « حجاب » هم به معنی پوشیدن است و در  لغت  پرده و حجاب و یا حاجب  ، بیشتر  استعمال  آن به معنی  پرده است . این کلمه  از ان جهت به این مفهوم  می  باشد که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل  لغت  ، هر پوششی حجاب نیست ، آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده  واقع شدن صورت می گیرد . استعمال  کلمه حجاب  در  مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاٌ جدید است . در  قدیم مخصوصاً در  اصطلاح فقها چه در کتاب ااصلوه و چه در  کتاب النکاح که متعرض  این مطلب شدهاند ، کلمه  « ستر » را به کار برده اند نه کلمه  حجاب را .

وظیفه  پوشش که اسلام برای  زنان  مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه  بیرون نروند ، پوشش زن در اسلام  این است که زن معاشرت خود با مردان  بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازند . آیاتی که در این باره  هست  ، چه در سوره مبارکه  نور و چه در سوره مبارکه  احزاب ، حدود پوشش و تماس های  زن و مرد را ذکر کرده است  بدون  آنکه  حجاب را به کار برده باشد  . تنها آیه ای که کلمه حجاب در آن بکار رفته  مربوط  به زنان  پیغمبر  اسلام r است .

 می دانیم  که در  قرآن کریم  درباره  زنان  پیغمبر r دستورهایی  وارد شده است . اسلام  عنایتی  داشته که زنان  پامبر  چه در  زمان  حیات آن حضرت  و چه بعد از وفات ایشان در  خانه های خود بمانند  و دلیل  آن بیشتر در  جهت منظور های اجتماعی و سیاسی  بوده است . اسلام  می خواسته که « امهات المومنین » که خواه  نا خواه  احترام زیادی در  میان مسلمانان  داشتند ،  از احترام  خود سوء استفاده نکنند و احیاناً ابزار خود خواه  و ماجرا جو در  مسایل سیاسی  و اجتماعی  واقع  نشوند .

تاریخچه ی حجاب

تاریخ پوشش انسان و حجاب زنان  با آفرینش  اولین انسانها یعنی  آدم و حوا  آغاز می گردد  . قرآن کریم  در این باره می فرماید  :

و آنگاه  که آدم  و حوا از  درخت ممنوعه  چشیدند  پوشش آند از  میان رفت و بسرعت  با برگ  درختان خویش را پوشاندند .

 ابن عباس  می گوید : بهد از ذبح قوچ بهشتی  به امر خداوند  متعال حوا از پوست آم جامه بلند « جنه» برای  حضرت آدم  و یک پیراهن  و ورسری بای خویش تههی کرد که با آن  بدنشان  پوشیده شد و از  شرمندگی  نجات  یافتند .

 ولی بی حجابی تاریخچه ی قابل طرحی ندارد  ، گرچه در میان اقوام  بدوی  و غیر متمدن  به ندرت  عدم پوشش و بی حجابی وجود داشته است ، ولی  به مقتشای  « النار کالمعدوم » کمیاب  به شمار نمی آید نمی توان  آن موارد کمیاب  را مبدأ تاریخ  بی حجابی قلمداد  نمود  . بی حجابی به شکل اخیر پس از پیدایش انقلاب سنعتی در  غرب آغاز شده است .

فلسفه ی حجاب

فلسفه ی حجاب پوشش اسلامی  چند چیز است ، بعضی از آنها جنبه ی روانی  دارد و برخی جنبه ی خانوادگی و بعضی جنبه ی اجتماعی و بعضی ازیک نوع تدبیر غریزی زن برای بالابردن مقام خود ناشی می شود . حجاب در  اسلام از یک مسئله  کلی  تر و اساسی تری ریشه  می گیرد  و آن این است که اسلام  می خواهد انواع التذاذهای جنسی چه بصری و لمسی و جه نوع دیگر ، در محیط  خانوادگی و در کادر  ازدواج قانونی  اختصاص یابد و اجتماع  منحصراً برای کار و فعالیت باشد .

پوشش زنان و مردان  قبل از هر چیز خواسته های  فطرت پاک و ساختار وجودی – ذاتی  آنهاست  ، زیرا از  همان آغاز  خلقت بشر هر یک از زن و مرد کوشیده اند تا به  هر نحوه ممکن  خود را بپوشانند بی آنکه  قبلاً این آموزش  راببینند . این موضوع بیانگر آن است که د رنگ های نهاد  انسان عامل باز دارنده و هدایت کننده ای  به نان  « حیا» وجود دارد که می خواهد انسان را از خطرها و انحرافات حفظ کند و او را به راه صحیح ، هدایت نماید  بر همین  اسا در قرآن آمده  هنگامی  که آدم و حوا  پس از چشیدن میوه ی آن درخت بهشتی  که از آن نهی شده بودند  از  بهشت خارج شدند ، خود را برهنه یافتند  و شروع کردند  به قرر دادن برگ های بهشتی بر یکدیگر تا همدیگر را بپوشانند . آدم و حوا قبل از این ماجرا  برهنه  نبودند  بلکه دارای نوعی پوشش بهشتی بودند ولی بر اثر خطا آن کرامت و پوشش از  تن آنها فرو ریخت و پس از هبوط به زمین  سعی کردند همدیگر را بپوشانند .این ماجرای قرآنی بیانگر فطری  بودن  موضوع  پوشش است و اینکه  این دستور از خواستگاه  ساختاری  انسان  سرچشمه می گیرد .

 از  سوی دیگر  زن د رآفرینش الهی  نسبت  به مرد  دارای  ظرافت  بیشتری است  ، اگر در  محیطی  بی قانون  قرار بگیرد  و یا در محیطی  که حاکمیت  عقل  و منطق  در آن ضعیف است وارد شود ، از ناحیه مردان  که قدرت  و خشونت  جسمانی  شان بیشتر است مورد ستم قرار می گیرد . حجاب و پوشش برای زن و مرد یک سنگر نیرومند برای  جلوگیری  از  ظلم و تجاوز  به حقوق  همدیگر است . غریزه  خود آرایی  زن ، اگر مهار  نشود  اورا به پوشیدن  لباس های  پر زرقو برق  و استفاده از  زیور آلات  مختلف و بزک های گوناگون وا می دارد  . در این  صورت  حس چشم چرانی مردان  بی بند و بار آنچنان  زن و مرد را به سوی پوچی  و مصرفی زیستن  سوق می دهد که سرانجامش جز گمراهی  و تباهی ، دوری از  علم و معرفت و اخلاق نخواهد بود ، بر همین اساس قرآن پس از  بیان  حفظ عغت چشم  می فرماید : این دستور  برای آنها بهتر و پاکیزه تر است .

زن از  نظر حقوق  و شخصیت انسانی ،  با مرد یکسان است و حرمت و کرامت او تا آنجاست که باید به عنوان یک انسان شرفتمند به او نگریسته شود نه به عنوان  یک وسیله جنسی و عاطفی برای جلب صیادان و … آن بانویی که برهنه  یا بد حجاب از خانه بیرون  می آید ، تا  به خانه برگردد ده ها و صدها  سبکسر او را با چشم  شهوت می نگرد  . چنین  بانویی  در  حقیقت  هویت  خود را فراموش کرده  و به چنگال  هوسبازان  افتاده است  ، آیا چنین  زنی  می تواند در راه صحیح سعادت گام  بردارد ؟

 بنابراین حجاب و پوشش از  جهت حفظ حرمت و کرامت  زن مورد نیاز ضروری  است تاآنجا که امیر مومنان (ع) فرمودند :

کسی که کرام  و شخصیت انسانی  ی ، او را استوار نسخت .

اهانت و پوجی زندگی اورا ادب خواهد کرد  .

 یکی از مهم حشا ، منکرات  و جرایم ویرانگر در جهان غر برهنگی و بی حجابی است . مطابق آمارهای  قطعی  و مستند ، روز له روز  و لحظه به لحظه  بر تعداد  به هم  پاشیدگی خانواده ها ، طلاق ، فرزندان  نامشروع و انحرافات  جنسی  افزوده  می شود  که هر کدام  عاملی  برای انحرافات  گوناگون  خواهد شد .

 یکی از  علل  مهم آن این است که بازار برهنگی  و دوری از  حریم عفاف و حجاب و آزادی در  رابط ، زنان را به صورت  کالی مشترک در اورده ، به طوری که دوهمسر تعق به خود ندارند و در  نتیجه قداست پیمان  زناشویی  مفهوم ندارد و به دنبال این ، خانواده ها همچون تار وپود به سرعت متلاشی می شوند و کودکان  بی رپرست  می مانند . همین  وضه اساس اعتیاد ، بزه کاری ، انحرافت  شدید و قتل  و جنایت  را پی ریزی می نماید  و جامعه  را به صورت  افسار  گسیخته  در می آرورد   تا آنجا که آمار طلاق  به بالاترین  در صد رسیده است .

 هرگاه پوششی برای زن نباشد و آنها با عشوه گری و جلوه گری آشکار گردند  ، به طور طبیعی  مردان  و به خصوص  جوانان  در  یک حالت تحریک  دائم  قرار  می گیرند و همین موجب  هیجان  عصبی و اضطراب  اعصاب  خواهد شد  .

  روشن است که برهنگی و بد حجابی عامل مهمی است که چشم  و گوش  را ناپاک  نموده  و روابط  را نا سالم  می سازد . به عبارت دیگر  ، پوشش غریزه ی جنسی  مردان و زنان  را تعدیل می کند  و آنها را از هواپرسی و پیروی  از  هوای  نفس  ، کنترل می ماید  . ولی  به عکس  اگجر سنگر پوشش شکسته شود و نفس  اماره  میدا  داده  خواهد شد  ، در این هنگام  است  که نفس  اماره  همچون اژدهایی  بی رحم  صاحبش را می بلعد و زندگی  او و جامعه  را متزلزل و نا آرام می سازد  ووضع  روحی  بیمار گونه ای را در انسانها  پدید می آورد .

حدود پوشش

حدود پوشش از  دید  مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری فرمود :  هیچ بحثی  در باره پوشش  زن نباید متاثر از  هجوم تبلیغات غرب  باشد ، دالبته حجاب  زن به چادر منحصر  نمی شود  اما چادر  بهترین  نوع حجاب و نشانه ملی  ماست  و هیچ منافاتی با فعالیت های زنان مسلمان در  مسائل سیاسی ، اجتماعی  و فرهنگی  ندارد .

فهرست مطالب

آرایش معنوی.. ۳

مقدمه. ۴

گل  عفاف.. ۶

واژه حجاب.. ۸

تاریخچه ی حجاب.. ۹

فلسفه ی حجاب.. ۱۰

حدود پوشش… ۱۳

روایات مرتبط با حجاب.. ۱۵

حجاب از  نظر قران. ۱۹

بدحجابی.. ۲۹

به نام او ۳۰

آثار فردی و اجتماعی حجاب.. ۳۰

راههای مبارزه با بی حجابی و بد حجابی.. ۳۵

نتیجه سخن.. ۳۷

منابع و مآخذ. ۳۸


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات