دانلود مقاله ابریشم بافی در استان گلستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله ابریشم بافی در استان گلستان

دانلود مقاله ابریشم بافی در استان گلستان

مقدمه

استان گلستان چشم سبز استان ایران است،چشمی که سبزی آن از لطافت چمن های نرم حاصل شده است،چشمی پاک که اشک آن حاصل عرق ریختن مردمان زحمتکش این آب وخاک است.آب وخاکی که در آن همه مردمان چه مرد وچه زن در آن زحمت می کشند بر روی شالی زمینها ،بر روی گندم زارها ،بر روی هرتکه از آن خاک که سبز بماند و زندگی بدهد.در این میان دستانی هنر مند متولد می شوند که از نرمی برگهای درختان الگو می گیرند،تا نرمینه ای از ابریشم خلق کنند.

ابریشم بافی هنری است که از دیر باز در استان گلستان علی الخصوص شهر رامیان رواج داشته است.رامیان ،سرسبزترین نقطه استان گلستان است که از سرخی انار های باخهای سرسبزش الهام گرفته تا سرخی ابریشم را ببافد.

نقشینه ای راکه تار وپود آنرا از سقف کلبه ای می گیرند که مأمن جانوری است کوچک که تنها چند روزی مهمان زمین ماست،گویی به فرمان خداوند خلق شده که ماحصل عمر آن لباسی باشد بر تن آدمیان.

شاید اگر در لابه لای تمام صندوقچه مادر بزرگ های این سرزمین سبز را جستجو کنم در نگاه اول به یک یادگار میرسیم و آن همین پارچه ای است که آنه با تمام وجود آنرا در گو شه ای از خانه پنهان کرده اند تا به یادگار بماند از آنها برای فرزندانشان و این سنت این مردمان است.

من در زمان بدست آمده به یاری خداوند می خواهم آغاز کنم شرح آفرینش این نقش و نگار را که چگونه از قلب طپنده موجود تنها رگ و پی های وجودش را می شکند ،تار وچودی می کنند،  صندوقچه مادر بزرگ هایشان بی یادگاربماند.گرچه بضاعت مان در شرح این راه بسیار کمتر از دانه های عرقی که در لابه لای چین و چروک خسته صورتشان پنهان شده و هیچ توان شرح زحمت آنها را نداریم.اما تنها به گوشه ای از انجام مراحل تولید آن اشاره می کنم تا شاید ذره ای گویای این جمله باشد که هنر در نزد ایرانیان است وبس.

فهرست

مقدمه. ۱

فصل اول.. ۲

صنعت ابریشم بافی در جهان.. ۲

صنعت ابریشم بافی در ایران.. ۲

تاریخ ابریشم بافی در گلستان.. ۳

فصل دوم. ۴

معرفی مواد ولوازم ابریشم بافی.. ۴

مواد وابزار ابریشم بافی.. ۴

الف)مواد اولیه: ۴

ب)دستگاه بافت: ۵

ج)ابزار. ۶

فصل سوم. ۷

پرورش کرم ابریشم. ۷

تهیه ابریشم خام. ۸

فصل چهارم. ۱۱

بافت فراورده ای ابریشمی.. ۱۱

الف)چله کشی: ۱۱

ب)آماده سازی تار. ۱۲

ج )بافت.. ۱۲

فصل پنجم. ۱۳

تولیدات ابریشمی.. ۱۳

انواع شال.. ۱۳

انواع روسری.. ۱۳

انواع دستمال.. ۱۴

انواع نوار. ۱۴

انواع چادر شب.. ۱۵

منابع و مآخذ. ۱۷


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات