دانلود مقاله نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران

دانلود مقاله نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران

مقدمه:

مذهب را نیروی الهام دهنده ی هنر می شناسد و هنر را خادم هنروری مذهب و مورخان همیشه به ارتباط آن دو توجه داشتند. اما در دوره ی انحطاط مذهب، این ارتباط به راحتی نادیده گرفته میشود و یا حتی انکار می شود.

در اینکه کلیه ی ادیان دارای جنبه های روحی و ایده آلی هستند و داستان ماده و جسم را فرو گذارده اند تا حدیث روح را از سر بگیرند جای شکی نیست. مذهب برای تبلیغ و انتشار خود هیچگاه حربه ای ظریف تر و وسیله ای مؤثرتر از هنر نیافته و برای تجسم جنبه ی ایده آلی و روحی خود گریزی جز توسل به هنر نداشته. اما اگر کلیه ی ادیان در ابتدای ظهور خود از هنرها اعراض کرده اند از جهت بی نیازی مذهب از هنر نبوده بلکه اعتراضی است به آیین قدیمی که دین جدید ناسخ آن بوده و چون هرمذهبی مذهب پیشین را نسخ کرده ناگزیر وسیله ی تجسم ایده آل قدیم، یعنی هنر قدیم را نیز انکار کرده است. اما چندی بر نیامده است که هر دین و آیین نوین، از قهر خود کاسته و با هنرها از در آشتی درآمده است، نهایت آنکه طبق اعتقاد و سلیقه ی خود، تأثرات و تصوراتی را در هنر موجب گردیده. دعوای هنر و مذهب در ابتدا همواره دعوایی ظاهری و خالی از عمق بوده، مخصوصاً وقتی توجه به مقام والای این پدیده ی محرک بکنیم که غالباً معجز پیامبران را به خود گرفته است.

فهرست مطالب

هدف از تحقیق و انتخاب موضوع: ۳
مقدمه: ۴
بحث اصلی ۵
بررسی نقش مذهب در پیشبرد در هنر جهان و بخصوص در هنر ایران ۸
نتیجه گیری و سخن آخر ۱۱
منابع و مآخذ ۱۳


قیمت : 1500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات