مقاله نقش حامیان هنری در اعتلای فرهنگ و هنر دوره تیموریان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله نقش حامیان هنری در اعتلای فرهنگ و هنر دوره تیموریان

دانلود مقاله نقش حامیان هنری در اعتلای فرهنگ و هنر دوره تیموریان

چکیده

دوران حکومت تیموریان بر ایران را عصر ظهور مجدد هنر و ادب ایران و ایرانیان دانسته اند. در این دوره نهضت هنری پر رونقی شکوفا شد که ادوار بعدی ایران نظیر صفویه را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. تیموریان به طور کلی شاهانی هنر دوست وهنر پرور بودند و اکثر جانشینان تیمور دربار خود را به محفل هنرمندان، شعرا و ادبا مبدل ساختند. آنان هنرمندان را تشویق می کردند. تحت حمایت آنها هنرهایی همچون خطاطی، نقاشی، صحافی و جلد سازی به کمال پیشرفت خود رسیدند.

در تحقیق حاضر سعی شده تا اقدمات هنری پادشاهان دوره تیموری و تاثیر پذیری هنر دراین دوره از هنر کشورهای دیگر نقش حامیان هنری را در اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی در دوره تیموریان بررسی کنیم.

فهرست مطالب

۱٫چکیده۳
۲٫مقدمه ۴
۳٫هرات ۱۰
۴٫مهمترین حامیان هنری دوره تیموری ۱۳
۵٫سندی مربوط به فعالیّتهای هنری دوره تیموری در کتابخانه بایسنغری هرات ۲۲
۶٫تاثیر هنرچینی بر هنر دوره تیموری ۲۴
۷٫مکاتب نقّاشی در ایران ۲۶
۸٫منابع ۳۰


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات