دانلود ترجمه مقاله رهبران نظریه کیفیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقالات ترجمه شده  »  دانلود ترجمه مقاله رهبران نظریه کیفیت

Essay, theory of leadership quality

دانلود ترجمه مقاله رهبران نظریه کیفیت

موضوع پروژه:ترجمه مقاله رهبران نظریه کیفیت

مدیریت کیفیت یک دیدگاه فلسفی – مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزاینده جایگاه خود را در جوامع باز می کند و توجه به نیازها و ابتکارات مشتریان، راههای ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار می دهد. همین توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دائمی نقش اساسی و مهم در توسعه کیفیت دارد. در سالهای اخیر نظامهای ارتقای مدیریت کیفیت به سرعت متحول شده اند. از حدود دو دهه گذشته فعالیتهای بازرسی ساده باروشهای کنترل کیفیت تکمیل با جایگزین گردیده اند تضمین کیفیت به وجود آمده و راه تکامل در پیش گرفته که هم اکنون ارتقای مستمر کیفیت با مدیریت جامع کیفیت (TQM) جای همه آنها را گرفته است.

A philosophical perspective of quality management – management that is now rapidly growing its position in open societies, and attention to customer needs and initiatives, ways of providing services and upgrade the quality of their work puts principle. The same attention to quality and constant effort to improve crucial role in development is quality. In recent years, promoting quality management systems are changing rapidly. Nearly two decades of activities Barvshhay simple inspection of quality control have been replaced with a complete quality assurance and there was way ahead of evolve is now continuous quality improvement with Total Quality Management (TQM) has replaced them all.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات