مقاله حرفه حسابرسی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  مقاله حرفه حسابرسی

دانلود مقاله حرفه حسابرسی تحقیق مقاله در مورد حرفه حسابرسی پروژه مقاله حرفه حسابرسی مستقل آینده حرفه حسابرسی چالشهای حرفه حسابرسی در ایران آیین رفتار حرفه ای حسابرسی قضاوت حرفه ای در حسابرسی رفتار حرفه ای حسابرسی اخلاق حرفه ای در حسابرسی تردید حرفه ای در حسابرسی

Businessman Overburden with Official Work

دانلود مقاله حرفه حسابرسی

مقدمه

وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانکداری که در مورد تأیید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد، و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدفهای تهیه کنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده کنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتواند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر.

بیشتر مؤسسات حسابرسی به شکل تضامنی اداره می شوند، هر چند که یک حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یک شرکت حرفه ای به کار حسابرسی بپردازد. شکل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی که دو یا چند حسابرس یا یکدیگر همکاری می کنند، امکان این که هر یک در کاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبکاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممکن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی که در استخدام مؤسسه می باشند این امکان به وجود می آید که به سمت شریک مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشارکت برای کارکنان، یکی از عوامل  مهم جلب همکاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شکل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شرکا درباره مشکلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.

فهرست

مقدمه   ۱
برنامه ریزی حسابرسی  ۳
آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی  ۴
استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه  ۶
نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل  ۶
تنظیم طرح کلی حسابرسی  ۷
برنامه های حسابرسی  ۸
متناسب سازی برنامه حسابرسی   ۱۱
بودجه های زمانی کار حسابرسی   ۱۳
خلاصه گزارشگری  ۱۵
لیست حقوق و دستمزد   ۱۶
منابع و مآخذ  ۱۷


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات