دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکها

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکها مقاله پایان نامه در مورد بانک پایان نامه حسابداری بانک پایان نامه بانکی پایان نامه بانکداری الکترونیکی پایان نامه بانک ملی ارزیابی عملکرد بانک تجارت ارزیابی عملکرد بانک ملت ارزیابی عملکرد بانک مسکن ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی اهمیت ارزیابی عملکرد بانکها

Banks

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارزیابی عملکرد بانکها (لیسانس سه فصل)

موضوع ارزيابي عملكرد در سازمان تا آن حد اهميت يافته است كه صاحب نظران دانش امروزه مديران بانك ها « آنچه را كه نتوان انداز ه گيري نمود، نمي توان مديريت كرد » : مديريت معتقدند جهت برنامه ريزي و اداره امور شعب خود نياز به اندازه گيري و ارزيابي عملكرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با يكديگر مقايسه كرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراين، بانك ها، به خصوص بانك هاي دولتي كه ازنظرساختاري حجيم هستند و بعضاً مسئوليت گردش وجوه دولت نيز بر عهده آنان است، ارتقاءحتي يك درصد در برنامه هاي بهبودشان،كمك شايان توجهي به امرخدمات رساني به مردم و هم مديريت بانك مي نمايد.

 

هدف  از اين تحقيق  ارزيابي و رتبه بندي  عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباري با روش تصمیم گیري چند معیاره فازي است. در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه اي معیارهاي ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی براي سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندي شدند.


فهرست مطالب:

 

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهميت و ضرورت مسئله
1-4- تحقیقات انجام شده
1-5- فرضیات تحقيق
1-6- اهداف تحقيق

فصل دوم: ادبیات پیشینه پژوهش
2-1- اندازه گیری عملکرد سازمان ها
2-2- رتبه بندي بانکها در سطح بین المللی
2-2-1- The Banker
2-2-2- شاخص CAMEL
2-2-2-1- کفایت سرمایه
2-2-2-2- کیفیت دارایی ها
2-2-2-3- کیفیت مدیریت
2-2-2-4- درآمدها
2-2-2-5- نقدینگی
2-2-3- درجه بندي توان مالی بانکها (BSFRs)  توسط مودیز
2-3- روش سلسله مراتبي AHP
2-4- رتبه بندي بانکها در سطح کشور
2-4-1- سازمان مدیریت صنعتی ایران
2-4-2- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت هاي دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی


فصل سوم: فرضیه ها و روش انجام کار
3-1- روش پژوهش
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه و روش نمونه گیری
3-4- ابزارهای پژوهش
3-5- تعريف متغيرها


تحلیل یافته ها
عملکرد مالی
عملکرد غیرمالی
عملکرد کلی
نتیجه گیري


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات