دانلود گزارش کاراموزی شرکت کشت وصنعت دزدشت کنترل کیفیت و تکنولوژی سوسیس کالباس وهمبرگر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کاراموزی شرکت کشت وصنعت دزدشت کنترل کیفیت و تکنولوژی سوسیس کالباس وهمبرگر

دانلود گزارش کارآموزی سوسیس و کالباس دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس و کالباس دانلود گزارش کاراموزی همبرگر گزارش کار کارخانه سوسیس کالباس گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس و کالباس دانلود گزارش کارآموزی سوسیس و کالباس گزارش کارآموزی همبرگر گزارش کار کارخانه همبرگر

 

 

Sausage Vhmbrgr

 

گزارش کاراموزی شرکت کشت وصنعت دزدشت کنترل کیفیت و تکنولوژی سوسیس کالباس و همبرگر


فرمت کاراموزی
نامه های کارخانه
فهرست
پیشگفتار
بخش اول اشنایی با مکان کاراموزی
مقدمه
تاریخچه سازمان
نمودارسازمانی
نوع محصولات تولیدی
فرایندتولید
بخش دوم
بررسی جزییات سازمانی بخش صنایع
اموراجرایی دردست اقدام
برنامه های اینده
تکنیکهای موجود
بخش سوم کنترل کیفیت سوسیس کالباس همبرگر
مقدمه ای از کنترل کیفیت
تاریخچه سوسیس وکالباس درایران
صنعت سوسیس وکالباس
خلاصه کنترل کیفیت سوسیس وکالباس
کنترل کیفیت مواداولیه موردنیاز
کنترل کیفیت درحین تولید
کنترل کیفیت محصول تولیدشده
تاسیسات وتجهیزات
نتیجه گیری
تاریخچه سوسیس وکالباس درایران
پیشگفتار
کمبودموادغذایی رفاه جوامع بشریت را تحت تهدید قرداده وامروزه نیزدر اکثر ممالک دنیا روزبروزمحسوستروتشدید میگردد.افزایش تقاضا برای کلیه ی فرآورده های موادغذایی بر اثر بالا رفتن درامد سرانه درایران ازیک طرف وکاهش درامر تولید فراورده های غذایی دراثر اجرای برنا مه های تحولاتی از طرف دیگران کمبود مواد را که درگذشته چندان احساس نمی شد روزبروز به افزایش گذارده تا انجاییکه ما رانیازمندبه واردات انواع مختلف مواد غذایی اولیه ازخارج نموده است.
علاوه بر اجرای برنامه های توام با طرحهای کنترل کیفیت وجلوگیری از اتلاف مواد غذایی تولید شده در داخل کشور بسیار ضروری وحائز اهمیت می باشد تولید مواد غذایی با کیفیت مطلوب ونگهداری آن در انبار های سرد یکی از مسائل مهم ومؤثر در تا مین وبهبود مواد غذایی می باشد. با توجه به کمبود گوشت که یکی از عمده ترین مواد تامین کنننده پروتئین حیوانی لازمه بدن می باشد ومشکلات ناشی از روش های غلط بکار برده شده در کشاورزی ودامداری در سالهای گذشته که رسیدن به خود کفایی را درزمینه تامین گوشت وشیر مورد نیاز کشور به صورت امری مشکل در آورده است. استفاده از فراورده های گوشتی بعنوان تامین کننده پروتیئن حیوانی وجایگزین آن بجای درصدی از گوشت مصرفی سرانه می تواند پاسخگوی مقداری از مشکلات تغذیه ای جامعه باشد. بتا به دلایلی که به اختصار در زیر ارائه می شود تولید سوسیس وکالباس قادر است مشکلات کمبود گوشت را تاحد قابل ملاحظه ای جبران نماید:

الف- طبقات کم درآمد با پرداخت مبلغ کمتری نسبت به بهای گوشت می توانند مقدار لازم سوسیس وکالباس تهیه ودر رژیم غذایی خود استفاده نمایند.
ب- باتوجه به اینکه در ایران با هر کیلو گوشت مصرفی می توان ۲تا۳ کیلو فرآورده های گوشتی خوب تهیه نمود لذا با برنامه ریزی وایجاد زمینه های لازم جهت تولید فرآورده های گوشتی باکیفیت خوب وجایگزین نمودن آنها در رژیم غذایی کشور قادر خواهیم بود از ورود ومصرف گوشت به مقدار قابل ملاحظه ای بکاهیم که ازنظر مسائل ارزی نیز مطلوب است .
ج- این تولیدات بدلیل استفاده از انواع متنوع مواد اولیه حیوانی وگیاهی از نظر پروتیئن حیوانی وپروتیئن گیاهی جزء یکی از کا ملترین غذاها به شمار می آید.
در حال حاضر فراورده  های گوشتی جزئی از رژیم غذایی مردم شده است بطوریکه در بین شهرنشینان ایرانی کمتر خانواده ایی را می توان یافت که در هفته حداقل یک یا دوبار از فراورده های گوشتی استفاده نکند.مشاهدات روزمره نشان می دهد که بازار شدیداً ًبه این محصولات نیاز دارد وباتوجه به ضریب رشد جمعیت در ایران تقاضا حداقل در یک دوره دراز مدت ، درحال افزایش است وسرمایه گذاری دراین طرح قابل توجه وضروری است.
تشویق در تولیدوتعدیل عرضه وتقاضا توام با تثبیت قیمتها دربازارادامه وتوسعه درتولید راتضمین می نمایدوهمبستگی مستقیم با ایجاد صنایع بسته بندی یک رشته فرعی ازطرح می باشد.موادغذایی با کیفیت مطلوب وطول عمر نگهداری زیادوانبارهای انجمادواحداث صنایع غذایی مختلف جدید درکشور نمایا نگریک اقتصاد مترقی پا برجاوموفق می باشد.
لذا موسسین طرح با توجه به برنامه های بازسازی شهرهای جنگ زده وتوسعه اقتصادی واجتماعی وسیاسی دولت درامرصنایع غذایی وسمینارهای مختلفی در این زمینه موفق به احداث شرکت محصولات غذایی با تولیدات متنوع وتاسیس یک واحد کارخانه سوسیس وکالباس سازی درحومه شهردزفول شدند.که انشاءاله ایزد توا نا حامی وپشتیبان آنان دراین امرخطیروبزرگ باشد


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات