دانلود مقاله پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین

دانلود مقاله پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین

فصل یکم- معرفی کنترل‌های وب و نحوه استفاده از آن‌ها در صفحات ASP.NET

۱-۱-انتخاب Layout

هنگامی که شما کنترلی را بر روی فرم قرار می‌دهید دو گزینه پیش رو خواهید داشت:

Gird Layout -1-1-1

در این حالت مکان کنترل‌ها مطلق می‌باشند و بیشتر شبیه به طراحی ظاهر برنامه‌های ویندوز می‌باشد که با مقدار زیادی متن مخلوط نیستند.

Flow Layout -2-1-1

در این حالت کنترل‌ها نسبت به یکدیگر روی صفحه قرار می‌گیرند. برای مثال اگر شما کنترلی را در زمان اجرا به برنامه اضافه کنید کنترل‌های بعد از آن به سمت پایین حرکت خواهند کرد. از این حالت بیشتر برای مواردی که مخلوطی از متن‌ها و کنترل‌ها نیاز است استفاده می‌گردد.

برای تنظیم این موارد در پنجره‌ی خواص که در سمت راست صفحه قرار دارد شی Document را انتخاب کنید و سپس خاصیت Page Layout آن را تغییر دهید (شکل ۱-۱).

۱-۲-انتخاب کنترل صحیح

می‌توان کنترل‌های سرور وب و یا کنترل‌های HTML را روی فرم‌های وب قرار داد. چه تفاوتی در این زمینه وجود دارد؟ کنترل‌های سرور وب مزایای قابل توجهی را نسبت به کنترل‌های HTML ارائه می‌دهند که در جدول زیر مرور شده‌اند:

      جدول ۱-۱ مقایسه کنترل‌های سرور وب و کنترل‌های HTML

ویژگی

Server Controls

HTML Controls

رخدادهای سرور

می‌توانند به رخدادهای مربوط به کنترل پاسخ دهند

تنها می‌توانند به رخدادهایی در سطح صفحه عکس‌العمل نشان دهند.

حفظ حالت

داده‌ی وارد شده در کنترل بین درخواست‌ها ثابت باقی می‌ماند.

داده‌هانگهداری نمی‌شوند و باید به صورت دستی و با برنامه‌نویسی این کار صورت می‌گیرد.

سازگاری

به صورت خودکار نوع مرورگر را تشخیص می‌دهد و خود را هماهنگ می‌کند.

هیچ‌گونه سازگاری اتوماتیکی وجود ندارد و باید با برنامه‌نویسی این کار انجام شود.

  خواص

از .NetFrameWork به ارث رسیده شده است.

تنهاویژگی‌های مربوط به HTML در آن‌ها وجود دارد.

سوال: با این مقایسه چرا مایکروسافت کنترل‌های HTML را ارائه داده است؟ دلایل آن به شرح زیر هستند:

– مهاجرت از ASP قدیمی به ASP.NET به سادگی صورت گیرد. زیرا ASP قبلی تنها از عناصر HTML و یا همان کنترل‌های HTML جدید می‌توانست استفاده کند.

– تمام کنترل‌ها نیازی به رخدادهای سمت سرور و یا حفظ حالت ندارند.

– کنترل کاملی در مورد شکل نهایی صفحه با کنترل‌های HTML وجود دارد زیرا به صورت خودکار نمی‌تواند نوع مرورگر را حدس بزند و خود راهماهنگ با آن نماید.

در حالت کلی استفاده از کنترل‌های سرور وب ساده‌تر و کارآتر می‌باشد. در جدول زیر کنترل‌هایی را که در Toolbox ویژوال استودیو دات‌نت می‌بینید با هم مقایسه شده‌اند و عملی را که هر کدام انجام می‌دهند مرور گردیده است.

    جدول ۱-۲- مقایسه عملکرد کنترل‌های وب و کنترل‌های HTML

عملکرد

Server Control

     HTMLControl

نمایش متن

Label, TextBox, Literal

Label, TextField, TextArea, PasswordFiled

نمایش جدول

DataGrid, Table

Table

انتخاب از لیست

ListBox, DropDownList, Repeater, DataList

DropDown, ListBox

انجام دستورات

Button, LinkButton, ImageButton

Button, ResetButton, SubmiButton

تنظیم مقادیر

CheckBoxList, CheckBox, RadioButtonList, RadioButton

Button, ResetButton, SubmitButton

نمایش تصاویر

ImageButton, Image

Image

حرکت بین صفحات

HyperLink

(فقط تگ <a>)

کنترل‌های گروهی

Placeholder, Panel

FlowLayout, GirlLayout

کار با تاریخ

Calender

نمایش تبلیغات

AdRotator

نمایش خط افقی

Literal

Horizontal rule

دریافت نام فایل از کلاینت

FileField

ذخیره‌سازی داده‌ها روی صفحه

به وسیله مدیریت حالت و به صورت خودکار انجام می‌شود

Input Hidden

ارزیابی داده‌ها

RequierdFieldValidator, Comare Validator, RangeValidator, RegularExperssionValidator, CustomValidator, ValidationSummury

در قسمت‌های آتی نحوه‌ی استفاده از کنترل‌های وب مرور خواهند شد.

۱-۳- کار با متن

روش‌های زیادی برای نمایش متن روی یک صفحه وجود دارد. برای یک متن فقط خواندنی می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

– استفاده از دستور Response.Write(“Some Text”);

– استفاده از کنترل Lable

– استفاده از کنترل TextBox با خاصیت RealOnly مساوی True

– استفاده از کنترل Literal

برای نمایش یک متن قابل ویرایش می‌توان از کنترل سرور TextBox استفاده کرد. خواص کلیدی آن در جدول زیر مرور شده‌اند:

               جدول ۱-۳- خواص مهم کنترل TextBox

خاصیت

نحوه استفاده

Text

برای دریافت متن از آن و یا نوشتن متن در آن به کار برده می‌شود.

TextMode

حالت SingleLine و یا MultiLine که مانند TextArea می‌شودو یا حالت Password

ReadOnly

در صورت True بودن، کاربر نمی‌تواند آن راتغییر دهد.

AutoPostBack

تا زمانی که True نشود نمی‌توان از رخداد TextChanged آن کنترل استفاده کرد و به صورت پیش‌فرض False است.

چون نحوه استفاده از این کنترل در طی فصول قبلی در عمل مطالعه گردید، لزومی به تکرارآن در اینجا نمی‌باشد.

۱-۴- کار با جداول و لیست‌ها

برای آراستن متن در ردیف‌ها و ستون‌ها باید از یکی از کنترل‌های لیست که در جدول ۱-۲ نامبرده شدند استفاده شود. از ListBox، DropDownList و جدول برای جداول و لیست‌های دینامیک استفاده می‌گردد. از DataGrid، DataList و Repeater برای نملیش جدول و لیست‌های پیچیده مانند آن‌هایی که حاوی کنترل‌ها هستند و یا متصل به پایگاه داده‌اند استفاده می‌گردد. در جدول زیر مرور شده‌اند.

     جدول ۱-۴- کنترل‌های لیست و جدول ASP.NET

کنترل

موارد کاربرد

ListBox

نمایش متنی فقط خواندنی در یک لیست با قابلیت Scoroll

DropDownList

نمایش متن فقط خواندنی در یک DropDownList ساده

Table

نمایش متن و یا کنترل‌ها در ستون‌ها و ردیف‌ها

DataGrid

نمایش داده‌ها و کنترل‌های پیچیده در جداول

 ۱-۵- اضافه کردن آیتم‌ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی

فهرست

مقدمه                              ۱
فصل یکم-معرفی کنترل های وب و نحوه استفاده از آنها در ASP      ۲
۱-۱- انتخاب Layout                      ۲
۱-۱-۱- Grid Layout                         ۲
۱-۱-۲- Flow Layout                         ۲
۱-۲- انتخاب کنترل صحیح         ۳
۱-۳- کار با متن   ۶
۱-۴- کار با جداول و لیست ها                                 ۷
۱-۵- اضافه کردن آیتم ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی                           ۸
۱-۶- اضافه کردن آیتم ها به لیست یا جداول در زمان اجرای برنامه         ۱۰
۱-۷- دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست                        ۱۲
۱-۸- نحوهData Binding ساده در کنترل لیست ها                               ۱۲
۱-۹- اضافه کردن آیتم ها به DataGrid,DataList , Repeater Control            ۱۵
۱-۱۰- انجام دستوات                  ۲۲
۱-۱۱- دریافت مقادیر از کاربر                           ۲۴
۱-۱۲- نمایش گرافیک و تبلیغات                              ۲۷
۱-۱۳- کنترل های گروهی       ۳۱
۱-۱۴- کار با تاریخ               ۳۲
فصل دوم بررسی و تعیین اعتبار داده های وارد شده از طرف کاربر               ۳۳
۲-۱- ارزیابی داده های ورودی کاربر            ۳۳
۲-۲- ترکیب کنترل های تعیین اعتبار               ۳۶
۲-۳- Cansel کردن تعیین اعتبار داده      ۴۱
۲-۴- تعیین اعتبار سفارشی            ۴۴
۲-۵- موارد تکمیلی کنترل های وب                      ۴۶
۲-۵-۱- طریقه حرکت بین صفحات مختلف در ASP   NET         ۴۶
۲-۵-۲- استفاده از HyperLink   و Redirection      ۴۷
۲-۵-۳- استفاده از متد Transfer                                 ۴۷
۲-۵-۴- استفاده از متد Execute                               ۴۹
۲-۶- نمایش در یک صفحه مرورگر جدید               ۴۹
فصل سوم – توضیحات پروژه               ۵۱
۳-۱- معرفی معماری سه لایه            ۵۱
۳-۲- ایجاد متدهای insert, update, delete  به صورت سفارشی         ۵۵
۳-۲-۱- افزودن پروسیژر به DataSet  و ایجاد TableAdapter      ۶۰
۳-۲-۲- استفاده از TeacherCourseTableAdapter                            ۶۲
۳-۳- طراحی لایه ی ارائه                  ۶۴
۳-۳-۱- صفحه اصلی                   ۶۴
۳-۳-۲- صفحه ثبت استاد جدید                               ۶۶
۳-۳-۳- صفحه نمایش لیست اساتید                         ۶۸
۳-۳-۴- صفحه ثبت درس جدید            ۶۹
۳-۳-۵- صفحه ثبت دانشجو در کلاس                        ۷۱
۳-۳-۶- صفحه لیست انشجویان هر کلاس               ۷۴
۳-۳-۷- صفحه ثبت آزمون جدید                                 ۷۶
۳-۳-۸- صفحه آرشیو سوالات               ۷۸
۳-۳-۹- صفحه تنظیم سولات آزمون                           ۷۹
۳-۳-۱۰- صفحه ثبت نمرات نهایی دانشجو            ۸۰
۳-۳-۱۱- صفحه کارنامه دانشجو                            ۸۱
۳-۳-۱۲- صفحه ثبت اعتراض توسط دانشجو         ۸۵
۳-۳-۱۳- صفحه مشاهده اعتراض دانشجویان      ۸۷
۳-۳-۱۴- صفحه لیست اعتراضات         ۸۸
۳-۳-۱۵- صفحه ارزیابی ملکرد استاد               ۸۹
۳-۳-۱۶- صفحه نتایج نظرسنجی                                 ۹۱
۳-۳-۱۷- صفحه آپلود مقالات            ۹۲
۳-۳-۱۸- صفحه ورود مسئول آموزش                        ۹۶
۳-۳-۱۹- تغییر رمز عبور Admin                              ۹۷
۳-۴- DATA BASE   ۹۸
۴-۱- فصل چهارم-نتیجه گیری                                 ۱۰۲
منابع                        ۱۰۳


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات