دانلود مقاله ریاضیات گسسته

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » ریاضی  »  دانلود مقاله ریاضیات گسسته

دانلود مقاله ریاضیات گسسته

مقدمه:

تاریخچه ریاضیات گسسته

پیشرفتهای سریع تکنولوژی در نیمه دوم قرن یبستم به ویژه پیشرفتهای شگفت آور علوم کامپیوتر، مسائل جدید را مطرح کردندکه طرح و حل آنها روشها و نظریه های تازه ای می طلبد. طبیعت متناهی و گسسته بسیاری از این مسائل موجب شده است که روشها و قواعد گوناگون شمارش از اهمیت خاصی بر خوردار شوند. توفیق مفاهیم لازم برای بررسی این مسائل به کار گیری منطق ریاضی و نظریه مجموعه ها را اجتناب ناپذیر ساخته است.

معادلات تفاضلی، روابط بازگشتی، توابع مولد، از دیگراجزایی هستند ک در حل مسائل مورد بحث نقشی اساسی دارند از طرف دیگر هنگام بررسی مسائل مربوط به مدارها، شبکه های حمل و نقل، ارتبا طات بازاریابی و غیره نقش جایگزین ناپذری گرا فها قا طعانه آشکار می شود.

ریاضیات گسسته مقدماتی متنی فشرده برابر یک دوره ریاضیات گسسته در سطحی مقدماتی برای دانشجویان کارشناسی علوم کامپیوتر و ریاضیات است. مولفه های اساسی برنامه کار ریا ضیات گسسته در سطحی مقد ماتی عبارتند از : ترکیبات نظریه گرا فها همراه با کار بردهایی در چند مسئاله استاندارد بهینه سازی شبکه ها، الگوریتمهایی برای حل این مسائل مهم اتحادیه سازندگان ماشینهای محاسبه و مهم کمیته برنامه ریزی یرای کارشناسی ریا ضی بر نقش حیاتی یک دوره درسی روشهای گسسته در سطح کارشناسی که دانشجویان را به حیطه ریاضیات ترکیباتی و ساختارهای جبری و منطقی وارد کند و روی ارتباط متقابل علوم کامپیوتر و ریاضیات تأکید داشته باشد صحه گذاشته اند.

فهرست

–    مقدمه       ۱
–    جایگاه و ضرورت آموزش ریاضیات گسسته در نظام جدید دبیرستان       ۲
–    محتوای کلی ریاضیات گسسته   ۳
–    تفاوت ریاضیات گسسته و حساب دیفرانسیل و ا نتگرال    ۴
–    مرور تاریخی مباحث مهم ریاضیات گسسته        ۸
–     مفهوم جایگشت   ۸
–    اولین فن حدس زدن       ۸
–    دیریکله        ۹
–    تاریخچه اصل شمول و عدم شمول   ۹
–    نظریه گراف  ۱۰
–    مسئله پل کونیگسبرگ  ۱۰
–    طریقه نمایش گراف  ۱۱
–    گراف هامیلتونی ۱۲
–    رابطه های بازگشتی و مبادلات تفاضلی  ۱۹
–    نمودار ترسیمی روشها و مدلهای گسسته و پیوسته ریاضی   ۲۵
–    منابع  ۲۸


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات