دانلود مقاله ساختار لیزوزوم ها و میکرو بادیها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود مقاله ساختار لیزوزوم ها و میکرو بادیها

دانلود مقاله ساختار لیزوزوم ها و میکرو بادیها

مقدمه

 اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل لیزوزومها و میکروبادیها نسبت به بقیه ارگانل های سلولی بسیار جدید و در سنوات اخیر کسب شده است .اگر چه اجسام کوچک گوناگون موجود در سلولهای گیاهی جانوری به اسامی متفاوتی از قبیل میکروبادی و سیتوزوم نامیده می شدند و لی تنوع ساختمان  و عمل آنها تا دهه ۱۹۵۰ شناسایی نشده بود. کشف لیزوزوم و میکروبایدها در خلال دهه ۵۰ را می توان در رابطه با تکامل روشهای میکروسکوپ الکترونی و جزء جزء کردن و تفکیک عناصر سلولی دانست . در عصر حاضر لزوزومها به عنوان یک ارگانل مستقل شناسایی شده در صورتی که پراکسیزومها و گلی اکسیزومها Peroxisome and glayoxysome)) و ارگانل های وزیکولار دیگری مربوط به آنها می شوند . جمیعاً میکروبادی نامیده می‌شوند .

وجود لیزوزوم اولین بار در اوایل دهه پنجاه توسط دیدوChristian de Duve و همکارانش پس از یک سری آزمایشات مفصل به اثبات رسید . این آزمایشات برای مشخص نمودن محلهای درون سلولی دو آنزیم به نامهای گلوکز -۶- فسفاتاز و اسید فسفاتاز طراحی شده بود . هموژنات بافت کبد را توسط سانتریفوژ  تمایزی به جزء‌های هسته‌ای ، میتوکندریایی ، میکروزومی و سیتوپلاسمی تفکیک نمودند و هر کدام از این قسمت ها را برای مشخص نمودن محتویات آنزیمی آن مورد آزمایش قرار دارند . در مورد گلوکز -۶- فسفاتاز آزمایشات به وضوح مشخص نمود که این آنزیم به ذراتی که با جزء میکروزومی رسوب می نمایند باند شده است ، ولی در مورد اسید فسفاتازها در ابتدا استنباط مشخصی را مقدور نمی ساخت به خاطر اینکه ؛

۱)  فعالیت اسید فسفاتاز در صورتی که هموژنات با همگن ساز یا هموژنیزر (homogenizer) به آرامی تهیه شده باشد یک دهم زمانیست که برای تهیه هموژنات از روشهای قوی تری ،نظیر به کارگیری مخلوط کن ، استفاده نماییم.

۲)     کل فعالیت آنزیمی جزءهای جدا شده پس از سانتیفیوژ تمایزی دو برابر فعالیت هموژنات اصلی بود و

۳)     پس از چند روز نگهداری در فریزر ، فعالیت آنزیمی کل هموژنات و همچنین فعالیت جزء های جدا شده ، علی الخصوص جزء میتوکندریایی افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می داد . این نتایج در جدول ۱-۸ خلاصه شده است .

 جدول ۱-۸ فعالیت آنزیمی اسید فسفاتاز در جزء های سانتریفیوژی بافت کبد که توسط سانتریفیوژ تمایزی تهیه شده اند .

فعالیت اسید فسفاتاز (۱)

جزء مورد آزمایش

قبل از ذخیره کردن در فریزر

بعد از ذخیره کردن بمدت ۵ روز

کل هموژنات

۱۰

۸۹

جزء هسته‌ای

۲

۱۰

جزء میتوکندریایی

۷

۴۶

جزء میکروزومی

۶

۱۰

جزء محلول

۶

۹

فهرست مطالب

مقدمه ۴
ساختمان و شکل لیزوزمها ۱۰
لیزوزومهای اولیه ۱۳
اجسام رسوبی ۱۵
نحوه تشکیل شدن و عمل لیزوزومها ۱۵
هتروفاژی ۱۷
توزیع لیززومها ۲۰
واکوئولهای گیاهی ۲۲
لیزوزومها درباکتریها ۲۳
تنظیم تولید لیزوزومها ۲۴
محل استقرار و اثر آنزیمهای لیزوزومی ۲۵
میکروبادیها ۲۶
پراکسزومها ۲۷
تشکیل پراکسیزومها ۳۰
توزیع ومنشاء گلی اکسیزومها ۳۳


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات