دانلود تحقیق مطالعات جمعیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  دانلود تحقیق مطالعات جمعیت

دانلود تحقیق مطالعات جمعیت

الف) رشد طبیعی

باروری:

جامعه ایران در حال حاضر در مرحله سوم انتقال جمعیتی یعین « کاهش بسط و توسعه جمعیتی» قرار دارد و طی دهه های اخیر رشد شتابان جمعیت و سپس کاهش پر شتاب باروری را شاهد بوده است. به همین دلیل نرخهای باروری در مناطق مختلف کشور طی این دهه ها تغییرات سریعی داشته اند و شدت این تغییرات در نوع خود کم نظیر بوده است. از این رو علی رغم تعدد برآوردها و پیش بینی هایی که برای سطح باروری در مناطق مختلف کشور انجام شده است، اما چون بیشتر این مطالعات شدت تغییرات آتی را متصور نبوده اند ( که تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بوده است) ، با واقعیت فعلی مغایرت دارند. در زیر به نتایج برخی از طرحهای سالهای اخیر که در زمینه اندازه گیری سطح باروری در استان تهران مطالعه کرده اند ، اشاره می شود:

فهرست

۱ . مطالعات جمعیت منطقه ۱۲ تهران  ۱
۱٫۱٫ تحولات جمعیت  ۱
الف) کل منطقه  ۱
۱٫۱٫ تحولات بعد خانواده و ساختار سنی – جنسی  ۸
الف) بعد خانوار  ۸
ب) ساخت جنسی جمعیت  ۱۳
ج) ساخت سنی جمعیت  ۱۶
۱٫۳٫ تحولات تراکم های جمعیتی  ۲۱
الف) کل منطقه  ۲۱
د) مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت  ۲۴
۱٫ ۴ .بررسی رشد طبیعی و مهاجرت  ۲۶
الف) رشد طبیعی  ۲۶
باروری:  ۲۶
۱) طرح بررسی ویژگیهای بهداشتی و جمعیتی خانوار ( DHS )  ۲۶
۲) محاسبه نرخهای باروری با روش « فرزندان خود» ( Own Childern Method )  ۲۷
۵) طرح اندازه گیری رشد جمعیت ایران ( ارج)  ۲۸
۶) محاسبه سطح باروری منطقه تهران به روش رله ( RELE ) توسط بخش مطالعات جمعیت مشاور  ۲۸
مرگ و میر :  ۲۹
رشد طبیعی :  ۳۲
ج) مهاجرت  ۳۳
۲ . سیمای اقتصادی و اجتماعی جمعیت  ۴۴
۱٫ ۲٫ ساختار و روند تحول اشتغال  ۴۴
الف ) اشتغال زنان  ۴۷
ب) بار تکفل  ۴۸
ج) جمعیت بیکار  ۴۹
د) وضع سواد و تحصیلات شاغلین  ۵۴
۲٫۲٫ گروه بندی اجتماعی جمعیت  ۶۰
۲٫ ۳ . درآمد خانواده  ۶۹
۲٫ ۴ . خصوصیات عمده اجتماعی – اقتصادی  ۷۰
الف) بررسی وضع سواد و ساختار تحصیلی  ۷۰
ب) نرخ بیسوادی بزرگسالان  ۷۱
ج) میزان دسترسی به خدمات  ۷۴
۲٫ ۵ . مقایسه شاغلان ساکن با شاغلان کارگاه ها  ۷۶
۲٫ ۶ . پهنه بندی منطقه بر اساس شاخص های تراکم جمعیت  ۷۷
۳٫ مراکز کار و فعالیت  ۷۸
۳٫ ۱٫ تعداد وشاغلان کارگاه ها  ۷۸
۳٫ ۲٫ کارگاه بزرگ  ۸۵
۳٫ ۳٫ نحوه توزیع کارگاه ها بر حسب مناطق پستی  ۸۷
۳٫ ۴٫ نحوه توزیع فعالیتهای تجاری، صنعتی و خدماتی به تفکیک کوچک و بزرگ  ۸۸
۴٫ ۲ تحلیل عوامل مؤثر بر رشد جمعیت  ۹۴
۴٫ ۴٫ جایگاه وعملکرد اقتصادی منطقه در تهران با تأکید بر نقش بازار تهران  ۱۰۱
الف) نقش اقتصادی بازار تهران در منطقه ۱۲ و شهر تهران  ۱۰۴
۴٫ ۵٫ مقایسه عملکرد اقتصادی موجود با عملکرد پیش بینی شده در طرح های فرادست  ۱۱۰
۴٫ ۶ . جایگاه منطقه در شهر از نظر خصوصیات اجتماعی و درآمدی ساکنان  ۱۱۱
•نرخ رشد خانوار  ۱۱۱
•نرخ اشتغال  ۱۱۱
• نرخ اشتغال زنان  ۱۱۲
• نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی  ۱۱۲
•سرانه کاربری فرهنگی  ۱۱۲
• نرخ رشد قیمت زمین مسکونی  ۱۱۳
• قیمت مسکن و نرخ رشد آن  ۱۱۳
• هزینه ( درآمد ) خانوار  ۱۱۴
۴٫ ۷ . عملکرد اسکان و اشتغال شاغلان ساکن و غیر ساکن  ۱۱۸
۴٫ ۸٫ عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر استقرار فعالیت ها  ۱۱۹
۴ . ۹ . مسائل حاد و معضلات اجتماعی – اقتصادی منطقه  ۱۲۰
منابع بخش جمعیت  ۱۲۴


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات