دانلود پایان نامه گرافیک در خبر قدرت هنر تجسمی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  دانلود پایان نامه گرافیک در خبر قدرت هنر تجسمی

دانلود پایان نامه گرافیک در خبر قدرت هنر تجسمی

گرافیک در خبرقدرت هنر تجسمی

زندگی انسان بر اساس ارتباط‌هایش با جهان پیرامون خود و همنوعانش معنا می‌یابد و زبان ، نخستین وسیله ارتباطی انسانهاست که در قالب الفاظ قراردادی موجب انتقال احساس ، عواطف و نیازهای انسانی می‌شود اما فقط دانستن زبان یا توانایی سخن گفتن برای ایجاد ارتباط میان آدمها کافی نیست؛ بلکه برخورداری از قوه شنوایی و دانستن کلمات مشترک نیز ضرورت دارد. چشم و قوه بینایی نیز مؤثرترین نقش را در فراگیری زبان هنر دارد زیرا فرصت تجربه مستقیم و بدون واسطه واقعیت و اشیاء پیرامون را در بی‌طرفانه‌ترین شکل فراهم می‌کند. از این رو به چشم‌هایمان بیش از سایر اعضاء و اندام حسی خود برای فهمیدن واقعیت اطمینان داریم.

بدیهی است انقلاب اطلاعات (کوچک کردن دنیا در میان مردمک چشم) سرآغاز تغییر در همه ارکان حیات انسانی مانند دیدن ، شنیدن و باور حقایق می‌باشد. با توجه به این نگرش است که کارشناسان توصیه می‌کنند خطوط اصلی آموزش مورد بازنگری قرار گیرد. ایجاد روابط نزدیک میان جریانهایی که تاکنون از هم مجزا بودند ، مسئله‌ای است که از مرزهای هنر بسیار فراتر رفته، فرصت‌زا و فرضت زدا بوده است. به عبارت دیگر از یک سو دنیای واقعی را در قالب نمادهای مجازی در مقابل دیدگان ترسیم می‌کند و از سوی دیگر انباشت اطلاعات و داده‌های تصویری موجب سردرگمی مخاطب در فهم حقیقت می‌شود. از این روست که خط، سطح، رنگ ، مواد ، فضا و مکان و زمان باید به مثابه یک مجموعه منسجم جریانهای به هم پیوسته‌ای ایجاد نمایند تا بازتاب وقایع جامعه انسانی را ارائه کند. بنابراین نباید تنها به نتایج اندیشید؛ بلکه راه را برای ظهور دیدگاهی فراهم ساخت تا با پیوندهای متقابل و دقیق‌تر میان زمینه‌های حسی و بصری، حوزه وسیع‌تری از فعالیتها را دربرگرفت.

هنر تجسمی با اتکاء بر ابزارهای هنری، فرم‌های فهم و درک مشترک را در ذهن و باور مخاطب ثبت می‌کند . یعنی با ترکیب‌بندی نقطه ، خط، سطح، رنگ، فضا، مکان و …. در تشدید یا تضعیف حقیقت افکار مشوش انسانها را نظم می‌دهد.

فهرست

گرافیک در خبرقدرت هنر تجسمی  ۱
شناخت گرافیک تلویزیونی  ۳
۱- مباحث فنی  ۳
۲- مباحث محتوایی  ۷
●گرافیک مکمل  ۷
● گرافیک مستقل  ۷
۱- گرافیک ثابت  ۸
●خلاصه‌گویی  ۸
●ایجاز  ۸
●هدایت دید مخاطب  ۸
۲- گرافیک متحرک  ۹
کپشن‌های خبری  ۹
■   انتخاب اول  ۱۰
■   انتخاب دوم  ۱۰
■   انتخاب سوم  ۱۰
■   انتخاب چهارم  ۱۱
■   انتخاب پنجم  ۱۱
■   انتخاب ششم  ۱۱
■   انتخاب هفتم  ۱۲
■   انتخاب هشتم  ۱۲
■   انتخاب نهم  ۱۲
■■   منابع:    ۱۲
تأملی به گرافیک خبر  ۱۳
انواع گرافیک  ۱۵
گرافیک سینمایی Film Graphics  ۱۵
گرافیک تلویزیونی  TV Graphics  ۱۵
گرافیک ویدیویی  ۱۵
گرافیک کامپیوتری  Computer Graphics  ۱۶
گرافیک لیزری Laser Graphics  و هولوگرافی Holography  ۱۶
●  گرافیک ایستا  ۱۶
●  گرافیک متحرک  ۱۶
گرافیک تلویزیونی  ۱۷
گرافیک اخبار تلویزیونی  ۱۸
ویژگی‌های گرافیک خبری  ۲۱
جامعیت  ۲۱
صراحت  ۲۱
شفافیت  ۲۲
عینیت  ۲۲
صفحه‌آرایی  ۲۳
رنگ بندی  ۲۳
نوشتارهای گرافیکی  ۲۳
کاربرد معقول  ۲۴
مهارت‌های گرافیست خبر  ۲۶
■■   منابع:     ۲۷
میزگرد گرافیک در خبر  ۲۸
اینفوگرافیک و کاربردهای خبری  ۶۱
الف ) قابلیت مصور شدن  ۶۱
ب )فوریت خبر  ۶۲
ج ) مخاطبان عام  ۶۲
■■   منابع:  ۶۷
کارکرد رنگ در گرافیک خبری  ۶۹
فرم  ۶۹
عناصر تشکیل دهنده فرم  ۶۹
نقطه  ۷۰
خــط  ۷۱
ســطح  ۷۲
حجــم  ۷۳
کــادر  ۷۴
بافت یا زمینه  ۷۴
سایه و روشن  ۷۴
نـــور  ۷۵
رنــگ  ۷۶
رنگ‌های اصلی  ۷۷
رنگ‌های گرم  ۷۷
رنگ‌های سرد  ۷۸
رنگ‌های زنده  ۷۸
رنگ‌های مرده یا کدر  ۷۸
رنگ‌های تیره  ۷۹
رنگ‌های روشن  ۷۹
رنگ‌های مکمل  ۸۰
تضاد یا تباین رنگ  ۸۰
ترکیب‌های تهاجمی  ۸۲
ترکیب‌های آرام  ۸۳
ترکیب‌های خون‌گرم و مهیج  ۸۳
ترکیب خون سرد و طبیعی  ۸۴
ترکیب منطقی سرد  ۸۴
ترکیب‌های زنانه  ۸۵
همنشینی رنگ‌ها:  ۸۵
دکــور  ۹۲
تأثیر رنگ در برنامه‌های خبری:  ۹۳
اخبار ورزشی  ۹۳
اخبار علمی ، فرهنگی و هنری  ۹۴
اخبار مذهبی  ۹۴
اخبار سیاسی  ۹۵
دوباره‌سازی طرح‌ها  ۹۸
« چرا ، چطور و چگونه ؟ »  ۹۸
Redesign کجا؟  ۹۸
Redesign ، چرا؟  ۹۹
۱- محدودیت‌های فنی  ۹۹
۲- تاثیرات بازخوردها  ۱۰۰
۳- رقبای جدید  ۱۰۱
۴- تقویت ارتباط با مخاطب  ۱۰۲
Redesigning ،گونه‌ها  ۱۰۴
Redesign چگونه ؟  ۱۰۵
■■   منابع:   ۱۰۸
چگونه دیدن یا چگونه دیده شدن  ۱۰۹
۱- چگونگی قرار گرفتن مجری در برنامه‌های تک مجری  ۱۱۴
۲- چگونه قرار گرفتن مجری در برنامه‌هایی با یک میهمان  ۱۱۴
۳- چگونه قرار گرفتن مجری در برنامه‌هایی با دو میهمان  ۱۱۵
۴- چگونگی قرار گرفتن مجری در برنامه‌هایی با بیش از دو میهمان  ۱۱۶
۵- چگونگی قرارگرفتن مجری در ارتباط تلفنی مستقیم بدون تصویر مخاطب  ۱۱۷
۶- چگونگی قرار گرفتن مجری در ارتباط تلفنی مستقیم با تصویر ثابت از نفر دوم  ۱۱۸
۷- چگونگی قرار گرفتن مجری در ارتباط مستقیم با یک مرکز  ۱۱۸
۸- چگونگی قرار گرفتن مجری در ارتباط مستقیم با بیش از یک مرکز  ۱۲۱
۹- چگونگی قرار دادن عکس شخصیتهای سیاست داخلی  ۱۲۴
۱۰- چگونگی افراد دادن تصاویر شخصیتهای خارجی  ۱۲۶
۱۱- چگونه قرار دادن نقشه و پرچم در کپشن‌های تلویزیونی  ۱۲۶
۱۲- چگونگی قرار گرفتن خبرنگار در مجاورت مصاحبه شونده  ۱۲۷
■■   منابع:   ۱۲۷
تأملی بر کارکردهای رسانه‌ای گرافیک  ۱۲۸
چرا به گرافیک نیاز داریم؟  ۱۲۹
ورود اینترنت و اهمیت گرافیک  ۱۳۲
انتشار خبر و چالش‌ها  ۱۳۲
کارکرد گرافیک در رسانه‌ها  ۱۳۳
گرافیک خبری و کاربرد آن  ۱۳۵
■■   منابع:    ۱۳۷
واژه نامه اصطلاحات گرافیکی  ۱۳۹
آرم   Arm  ۱۳۹
آرم‌استیشن  Arm  Station  ۱۳۹
لوگوتایپ Logotape  ۱۳۹
کلیپ Clip  ۱۴۰
گرافیک کلیپ  Graphic Clip  ۱۴۰
فتوکلیپ      Photo Clip  ۱۴۰
فتورمان  ۱۴۰
کپشنCaption  ۱۴۱
کپشن خبری  ۱۴۱
پیج لی آوت  Layout Page  ۱۴۱
پیج‌لی‌آوت خبری  ۱۴۲
کمپین   Campaign  ۱۴۲
آرت‌ورک  Art Work  ۱۴۳
تایپوگرافی    Typorgaphy  ۱۴۳
ایلوستراسیون   Illustration  ۱۴۴
دیزاین            Design  ۱۴۴
هویت سازمانی     Corporate identity  ۱۴۴
زیرنویس  ۱۴۵
آرجی‌بی   RGB  ۱۴۵
سی‌ام‌وای‌کی  CMYK  ۱۴۶
فـونـت            Font  ۱۴۶
تیتراژ ابتدایی  ۱۴۷
تیتراژ انتهایی  ۱۴۷
تیـــزر  ۱۴۷
اینفوگرافیک Info Graphic  ۱۴۸
ری‌دیزاین   Redesign  ۱۴۸
نیودیزاین   New Design  ۱۴۸
صفحه‌آرایی  ۱۴۹
فتوگرافی Photography  ۱۴۹
راست‌چین  ۱۴۹
چپ چین  ۱۵۰
پالت رنگی  ۱۵۰
رنگ‌های سرد  ۱۵۰
رنگ‌های گرم  ۱۵۱
رنگ‌های خنثی  ۱۵۱
رنگ‌های ولرم  ۱۵۱
تردمارک Trade Mark  ۱۵۲
بــرنــد Brand  ۱۵۲
مسترهد  Master Head  ۱۵۳
نشانه‌های اقتباسی  ۱۵۳
سریف  Serif  ۱۵۳
اسکنر  ۱۵۴
بروشور     Brochure  ۱۵۴
بک گراند  ۱۵۵
فورگراند  ۱۵۵
ترکیب‌بندی  ۱۵۵
فریم  Frame  ۱۵۵
کنتراستContrast  ۱۵۶
کلاژ  Collage  ۱۵۶
تُنالیته  ۱۵۶
گرافیک متحرک Motion Graphic  ۱۵۶
المان          Element  ۱۵۶
لوگوی موقت  ۱۵۶
اسلوگان Slogan  ۱۵۷
پوستر       Poster  ۱۵۷
■■   منابع:  ۱۵۷


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات