تحقیق نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی

دانلود تحقیق نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی

مقدمه

در عصری زندگی می کنیم که عصر ارتباطات نامگذاری شده . اگر افراد از مهارتهای ارتباطی مناسب برخوردار نباشند در بسیاری از جنبه های زندگی آسیب پذیر خواهند بود . چگونگی ارتباط ما با افرادی که با آن ها زندگی می کنیم و دوستشان دارم بخش مهمی از توانایی روابط بین فردی ما را تشکیل می دهد . افرادی که از مهارتهای ارتباطی ضعیف تری برخوردارند کمتر مورد پذیرش اطرافیان خود قرار می گیرند . افراد از طریق برقراری ارتباط صمیمانه قادر خواهند بود که احساسات و عواطف خود را به دیگران ابراز کنند. برقراری ارتباط صمیمانه بادیگران تنها از طریق حرف زدن حاصل نمی شود بلکه با خوب گوش دادن ، احترام گذاشتن ، مشارکت ، ابراز وجود و … این ارتباط میسر خواهد شد .

هر انسان تجربه گفتگو با انسانهای دیگر را داشته و یا به سخنان آنان گوش فرا داده است در گوش دادن به دیگران شاید اکثر انسانها به خود اندیشیده­اند با خود گفته­اند که فلان کس آدم معتبری است و سخن بیهوده نمی گوید یا بر عکس بیان کرده که فلان کس آدم معتبری نیست و حرف سنجیده نمی زند .

هر اندازه اهمیت سخن بیشتر باشد و تأثیر بیشتری در زندگی انسانها، داشته باشد اهمیت اعتبار فرستنده پیام بیشتر خواهد بود . تقریباً تمام انتخاب ها در روابط میان فردی ، دست کم در یک قسمت به این نکته وابسته است که آیا به گفته و رفتار طرف مقابل خود اعتماد داریم و برای آن اعتباری قایل هستیم یا نه ؟ این انتخاب ها موضوعات متفاوت و گاه تناقصی را در بر می گیرند، موضوعاتی مانند معامله با فرد ویژه­ای ، انتخاب شریک ، انتخاب فردی برای انجام کاری و … .

همه اینها و هزاران موضوع دیگر ما را بر آن می دارند که در مقوله اعتبار یا مشروعیت طرف مقابل خود حساس باشیم . سالهای اول دهه ۱۹۸۰ مبین این واقعیت است که تأیید یا عدم تأیید یکی از مهمترین ، قابل توجه ترین و رایج ترین موضوعات ارتباط بین اشخاص در سالهای اخیر است بدون شک ، این مقوله یکی از مهمترین مقوله های ارتباطی است که مسأله تأثیر گذاری و نفوذ دیگران را مطرح می کند . در یک فراگرد استمرار ارتباطی ، بدون شک در انسان گاه به پیام های تأیید کننده و زمانی به پیام های غیر تأیید کننده روی آورد حتی مثبت ترین انسانها در فراگرد ارتباطی مرکز به ارسال پیام های تأیید کننده نمی پردازند . آنچه در ارتباطات مؤثر[۱]  حائز اهمیت است این است که بدانیم چه وقت باید پیام های تأیید کننده و چه زمان غیر تأیید کننده ارسال داریم . به عبارت بهتر، شرایط در این مورد بهترین راهنمای ما جهت ارسال پیام است . برای اینکه بتوانیم با دیگران ارتباط بهتری داشته باشیم اول باید بیاموزیم که چگونه خویشتن را بشناسیم و به تواناییهای خود وقوف حاصل کنیم . خود کنترلی مانند کنترل شدن توسط دیگران به خود تشریحی و آماده شدن برای خود گشودگی لطمه وارد می کند در نتیجه ممکن است چنین احساس کنیم که در برابر افرادی که می باید با آنان ارتباط برقرار کنیم چندان حساس و علاقمند نیستیم و ارتباط با آنها برای ما اهمیت زیادی ندارد که این از نظر ارتباطی نادرست است . بازشناسی خود از نظر سلامت روانی حائز اهمیت است و می تواند به نوبۀ خود در توان ارتباطی ما با دیگران تأثیر بسزایی بگذارد . پژوهشهای روانشناسی بر این باورند که بازشناسی خود از بسیاری جهات کلید اساسی از رفتارها و موفقیتهای اجتماعی و گروهی است .( فرهنگی ، علی اکبر ، ۱۳۸۲، ص ۳۴۳-۳۴۱)

فهرست

فصل اول  ۱
پیشگفتار:  ۲
مقدمه:  ۴
بیان مسئله  ۶
ضرورت و اهمیت موضوع:  ۷
اهداف تحقیق:  ۸
طرح سوالات مورد پژوهش:  ۸
فرضیه‌ها:  ۹
روش تحقیق :  ۱۰
تعاریف عملیاتی واژه‌ها:  ۱۰
مدیریت آموزشی(educational administration)  ۱۱
ارتباط موثر:  ۱۱
ارتباطات میان فردی :  ۱۲
ویژگی ارتباطات میان فردی:  ۱۳
پیشینه تحقیق  ۱۴
محدودیت های پژوهش  ۱۶
منابع :  ۱۸
فصل دوم  ۱۹
مقدمه  ۲۱
چرا ارتباط برقرار می کنیم ؟  ۲۳
پیوستار ارتباط :  ۲۳
ارتباط انسانی  ۲۵
ارزش ، مقام و منزلت انسان  ۲۶
ارتباط بین فردی :  ۲۶
رهنمودهایی در خصوص مهارت در ارتباطات میان فردی :  ۲۷
انواع ارتباط :  ۲۷
استفاده از زبان را چگونه می آموزیم؟  ۲۷
عوامل تأثیر گذار در روابط بین فردی:  ۳۱
راهکارهایی برای تقویت روابط بین فردی:  ۳۲
ارتباط موثر:  ۳۲
راهکارها و نکات مهم در روانشناختی در ارتباط مؤثر :  ۳۳
نظریه های رفتاری :  ۳۶
ارتباط در سازمانها  ۳۷
ملاک های شناخت مهارت انسانی  ۳۸
ملاک های روابط انسانی  ۳۹
هدف روابط انسانی  ۴۲
مهارت روابط انسانی  ۴۳
روابط انسانی  ۴۳
اعتماد به دیگران  ۴۴
روابط انسانی در سازمان های آموزش و پرورش  ۴۵
اهداف مدیریت منابع انسانی :  ۴۶
برنامه ریزی  ۴۶
ویژگیهای اثربخشی در ارتباطات میان فردی  ۴۷
همدلی( Empthy )  ۴۹
حمایتگری ( Supportiveness )  ۵۱
مثبت گرایی ( Positiveness )  ۵۲
تساوی ( Equality )  ۵۳
خود آگاهی ( self – awareness )  ۵۳
اثر بخشی مدیر  ۵۴
نقش مدیریت در ارتباط با روابط انسانی  ۵۵
برقراری ارتباط موثر مدیریت  ۵۶
مهارتهای مدیران  ۵۶
تفاوت اثر بخشی با کارایی :  ۵۹
محیط آموزشی مؤثر :  ۶۰
وظایف مدیر آموزشی :  ۶۱
شاخص های مدیریتی منابع انسانی  ۶۲
برقراری توافق وهماهنگی بین اعضاء :  ۶۴
فراهم کردن محیط مناسب برای انجام کار:  ۶۵
بهبود کیفیت آموزشی و افزایش کارآیی معلمان:  ۶۶
منابع :  ۶۷
فصل سوم  ۷۰
مقدمه  ۷۱
جامعه آماری و نمونه پژوهش  ۷۱
روش تحقیق  ۷۱
ابزار اندازه گیری  ۷۱
اعتباریابی پرسشنامه  ۷۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها  ۷۵
آزمون مقایسه میانگین ها  ۷۵
کمی سازی داده ها  ۷۶
نحوه کمی سازی در پژوهش حاضر  ۷۸
تحقیق پیمایشی :  ۷۸
تکنیک جمع آوری اطلاعات  ۸۰
محتوای سوالات  ۸۱
منابع  ۸۴
فصل چهارم :  ۸۵
مقدمه  ۸۶
بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی  ۸۷
بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی  ۱۱۱
بررسی فرضیه های پژوهش  ۱۱۱
الف ) برسی فرضیه های اصلی  ۱۱۱
ب ) برسی فرضیه های فرعی  ۱۱۵
بخش سوم :  نمودار ها  ۱۲۱
فصل پنجم  ۱۴۵
مقدمه  ۱۴۶
یافته های پژوهش  ۱۴۸
پیشنهادات  ۱۵۲


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات