تحقیق شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری

دانلود تحقیق شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری

مقدمـه :

یکی از تحولات اساسی و چشمگیر در زمینه مدیریت طی دو دهه گذشته, الگوها و نظریاتی است که پیرامون کیفیت و بهبود کیفی خدمات و تولیدات در سازمانهای صنعتی, غیرصنعتی،تولیدی و خدماتی ارائه داده‏اند. از جمله این الگوها،الگوی مدیریت کیفیت فراگیر است.

مدیریت کیفیت فراگیر هر چند که بر پایه کارهای برخی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ[۱], جوزان[۲], کرزابی[۳], و دیگران در ژاپن و آمریکا و اروپا پدیدارشد, اما الگوی جامع آن بتدریج و با بهره‏گیری از نوآوریهای مدیریت در زمینه‏های فنون کمی و آماری, ساختاری و معماری نوین سازمان, فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوی مشارکتی و تواناسازی کارکنان که در چند دهه گذشته پرداخته بود شکل گرفته است.

امروزه با بهره‏ گیری از این الگو بسیاری از سازمانهای پیش‏رو به نتایج و دستاوردهای قابل توجهی نائل شده‏اند. مزیت عمده مدیریت کیفیت فراگیر, توجه آن به تمامی جوانب سازمان با تأکید بر بعد کیفی تولیدات و خدمات است که در نهایت به رضایت مشتریان که همان دریافت کنندگان تولیدات و خدمات هستند, منجر می‏شود. (خانی ،موسی ، ۱۳۷۵, ص ۸۶)

همچنین در این الگو تأکید بر عامل تغییر و بها دادن به عامل انسانی هم به عنوان تصمیم‏گیرنده و هم به عنوان منبع اصلی قابلیتهای سازمانی خود دلیل دیگری بر کارآمدی کیفیت فراگیر در حل مسایل پیچیده سازمانهای اجتماعی در دوران پرتلاطم امروزی است. جوامع پیشرفته با استفاده از الگوی کیفیت فراگیری برای تولید کالاها و یا انجام کارها و امور, استانداردها و رده‏بندیهای مدونی را ارائه نمودند که در قالب آن دستیابی به کیفیت برتر سهل‏الوصول‏تر می‏گردد و این امر تبادل کالا, خدمات و تولید انسان را در سطح جهانی و تسخیر بازارهای بین‏المللی و سلطه بر کشورهای جهان سوم میسر می‏سازد. پس به جا خواهد بود که ما نیز با تلاشهای وسیع و پی‏گیر استفاده از این مدل نوین را سرلوحه فعالیتهای تولیدی و خدماتی خود قرار داده و در راستای کیفیت در همه محورها بکوشیم.

با توجه به تمام اهمیتی که این مدل دارا است لازم است استفاده از آن در همه سطوح همگانی شود و با آموزشهای لازم تمام سازمانها از مزایای آن به منظور افزایش کارایی همه فعالیتها و امور بهره‏مند گردد.

در این فصل از پژوهش،سعی محقق بر آن قرار گرفته است تا ابتدا مبانی نظری پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر را مورد مطالعه قرار داده و کلیاتی راجع به آنها مطرح نماید و سپس چکیده تحقیقاتی را که در این زمینه چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور انجام شده‏اند ارائه دهد.

فهرست

چکیده:  ۱
مقدمـه :  ۲
بیان مسئله :  ۵
ضرورت و اهمیت موضوع:  ۸
اهداف تحقیق:  ۱۱
سؤالات تحقیق:  ۱۳
تعاریف مفهومی و عملیاتی :  ۱۴
فصـل دوم  ۱۸
ادبیات و پیشینه تحقیق  ۱۸
مقدمـه :  ۱۹
الف : ادبیات  ۲۱
– مفهوم مدیریت :  ۲۱
مدیریت آموزشی و اهمیت آن:  ۲۲
تاریخچه پیدایش مدیریت کیفیت فراگیر  ۲۵
اجزا مدیریت کیفیت فراگیر :  ۳۱
۱- تعریف کیفیت:  ۳۱
عوامل مؤثر در کیفیت  ۳۲
ب ) نقش مدیران میانی :  ۳۳
وظایف مدیران میانی و کارشناسان شامل :  ۳۳
ج ) نقش نیروی کار :  ۳۴
۲- تعریف کنترل  ۳۵
نظارت و ارزشیابی :  ۳۶
مدیریت مشارکتی:  ۳۷
آموزش ضمن خدمت :  ۳۸
تعریف مدیریت کیفیت فراگیر  ۳۹
کاظمی مدیریت کیفیت فراگیر را به ۳ دسته تقسیم نموده است :  ۴۱
اصول مدیریت کیفیت فراگیر  ۴۲
نظریه‏پردازان مدیریت کیفیت فراگیر  ۴۴
ویلیام ادوارد دمینگ:  ۴۴
اصول چهارده‏گانه دمینگ  ۴۶
ژوزف جــوران   ۵۲
فیلیپ کرازبی  ۵۳
کائوروایشی کاوا  ۵۶
کنچی تاگوچی  ۵۷
ویلیام کان وی  ۵۹
ب ) پیشینه تحقیقات  ۶۱
تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ۶۱
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  ۶۵
چکیده :  ۶۸
بحث و نتیجه‏گیری از فصل:  ۶۹
– نتیجه‏گیری از مطالب نظری  ۶۹
فصــل سوم  ۷۲
روش اجرای تحقیق  ۷۲
مقدمه :  ۷۳
روش تحقیق:  ۷۳
جامعه آماری:  ۷۴
نمونه ‏آماری و نحوه گزینش  ۷۴
ابزار جمع‏‏آوری اطلاعات:  ۷۵
سنجش اعتبار:  ۷۵
سنجش پایایی پرسشنامه:  ۷۵
تجزیه و تحلیل آماری:  ۷۸
روشهای آماری به کار رفته:  ۷۸
فصــل چهـارم  ۷۹
توصیف و تجزیه و تحلیل داده‏ها  ۷۹
الف) توصیف داده‏ها:  ۸۰
فصــل پنجـم  ۱۱۲
نتیجه‏گیری و پیشنهادها  ۱۱۲
مقدمه:  ۱۱۳
محدودیتها :  ۱۱۷
پیشنهادها:  ۱۱۸
پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی :  ۱۲۰
فهرست منابع  ۱۲۱
مقالات خارجی :  ۱۲۵


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات