تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی

دانلود تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی

رشد

مسیر زندگی انسان به مثابه رودخانه‌ای است که از موقعیت‌های متنوع و متفاوتی عبور می‌نماید، فراز و نشیبی که رودخانه دارد بی‌شباهت به مراحل رشد و تحول انسانی نیست. دوران کودکی به آرامی طی می‌شود و سپس هنگام جوش و خروش نوجوانی و بلوغ می‌رسد و از آن پس دوران پختگی جوانی می‌آید و بدین‌سان در هر دوره قابلیت‌هایی نهفته‌است و همچنین خواسته‌ها و نیازهای هر دوره با دوران دیگر متفاوت است.

رشد به معنی تغییرات کمی و کیفی که با پیشرفت زمان در طبیعت، ساخت و رفتار موجود زنده حادث می‌شود، می‌باشد و در طول حیات موجود زنده ادامه می‌یابد. (شرفی، ۱۳۶۸)

فهرست

چکیده:  ۱
فصل اول  ۲
کلیات  ۲
مقدمه  ۳
بیان مسئله  ۵
اهداف تحقیق  ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق  ۸
فرضیه‌های پژوهش  ۱۰
فصل دوم  ۱۳
ادبیات تحقیق  ۱۳
مقدمه  ۱۴
قسمت یکم  ۱۵
مبانی نظری رشد اجتماع  ۱۵
رشد  ۱۶
دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول  ۱۶
رشد پیوسته :  ۱۶
رشد اجتماعی  ۱۷
۱- تعریف رشد اجتماعی  ۱۷
۲-شاخص های رشد اجتماعی  ۲۳
۳- الگوی رشد و تکامل اجتماعی  ۲۵
نظریه های مربوط به رشد اجتماعی  ۲۹
الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام  ۳۰
ب – روان تحلیل گری  ۳۱
ج – یادگیری اجتماعی  ۳۲
د – یادگیری عامل  ۳۲
ه – یادگیری مشاهدهای  ۳۲
و – کردار شناسی  ۳۳
ز – تحول روانی – اجتماعی  ۳۳
ح- نظریه شناختی  ۳۵
ط- رشد داوری اخلاقی  ۳۶
ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان)  ۳۷
عوامل موثر بر رشد اجتماعی  ۳۷
۱- خانواده  ۳۸
۲- مدرسه  ۳۸
۳- گروه همسالان  ۳۹
۴- اجتماع و فرهنگ آن  ۴۰
۵- هوش  ۴۰
قسمت دوم  ۴۲
مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری  ۴۲
تربیت و آثار سازنده آن  ۴۳
خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک  ۴۴
انواع خانواده  ۵۱
قسمت  سوم  ۵۸
مبانی نظری هوش  ۵۸
هوش  ۵۹
هوش چیست؟  ۶۰
تعارف هوش  ۶۲
عوامل مؤثر در هوش  ۶۴
ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی  ۶۵
قسمت چهارم  ۶۷
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور  ۶۷
الف – تحقیقات انجام شده  در داخل کشور  ۶۸
تحقیقات انجام شده خارج از کشور  ۷۱
فصل سوم  ۷۵
روش تحقیق  ۷۵
مقدمه:  ۷۶
روش تحقیق:  ۷۶
جامعه آماری:  ۷۶
نمونه و روش نمونه‌گیری:  ۷۶
ابزار پژوهش:  ۷۷
روش جمع‌آوری داده‌ها  ۸۱
روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها  ۸۱
فصل چهارم  ۸۳
تجزیه و تحلیل داده‌ها  ۸۳
مقدمه  ۸۴
توصیف داده‌های پژوهش  ۸۵
تحلیل داده‌های پژوهشی  ۸۷
فصل پنجم  ۱۰۳
بحث و نتیجه‌گیری  ۱۰۳
بحث  ۱۰۴
محدودیت‌های پژوهش  ۱۰۷
پیشنهادهای پژوهش  ۱۰۸
پیشنهادهای کاربردی  ۱۰۹


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات