تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

مقدمه:

خانواده که ابتدائی ترین جامعه در زندگی است منشاء تمام دلگرمیها و دلسردیها و هسته بروز مشکلات و ایمنی هاست خانواده از اتحاد یک زن و مرد به وجود می آید و نخستین کانون گرم زندگی و هسته اولیه همه سازمانهای اجتماعی است و انسان به حکم طبیعت در دامان خانواده پا به عرصه حیات می گشاید و تا پایان عمر عضوی از یک یا چند خانواده باقی می ماند . بقاء بشریت به وجود خانواده بستگی داشته و پیشرفت هر جامعه ای نتیجه مستقیم تلاش و کوشش خانواده ها در تربیت صحیح فرزندان خویش است تا در آینده خدمتگزاران شایسته ای برای اجتماع خود باشند و در حقیقت خانواده نه تنها رکن طبیعی اجتماع است بلکه رکن اساسی آن نیز محسوب می شود و امروز ملل پیشرفته جهان برآنند فرد تربیت شده موجب عدم از هم گسستگی و متلاشی شدن خانواده ها از هم گردند ، فردی که وابسته به خانواده است دلگرم تر می باشد و بهتر تولید می نماید و در نتیجه فرد سازنده تری برای اجتماع است، فردی که کارآئی او در تمام زمینه ها اجتماع را یاری می دهد و با این طرز تفکر دولتها به حمایت از خانواده برخاستند و با همه امکانات زنان، مردان، نوجوانان و اعضای خانواده را در استحکام این پایه های تردیدناپذیر اجتماع تشویق نموده اند به علاوه همان طور که از نظر انسانیت هر فردی صرفنظر از نژاد، رنگ پوست، ملیت، مذهب ، و …..  مورداحترام و ستایش می باشد و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود برخوردار گردد خانواده از نظر بین المللی کوچکترین واحد اجتماعی حق حمایت دارد به این جهت سازمان ملل متحد نه تنها مدافع حقوق بشر است بلکه موجبات تصویب اسناد بین المللی مهمی را در زمینه حمایت از خانواده ، حمایت از حقوق بشر را فراهم ساخته است. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق کودک و مقاوله نامه راجع رضایت در امر ازدواج ، حداقل سن ازدواج و ثبت واقعه ازدواج گر چه از عمر بعضی از این اسناد در حدود یک ربع قرن میگذرد ولی این موضوع در کشور ما سابقه ای جدید دارد و چند سالی بیش نیست که امور مربوط به خانواده مراد توجه خاص جامعه و دولت قرار گرفته و روز به روز این توجه افزایش می یابد. نباید تصور کرد که یک خانواده هم اکنون از اکثر حمایت برخوردار می باشد با توجه به این مسئله که با وضع قانون حمایت از خانواده که حقوق زن و شوهر را در برابر پدر و مادر حمایت می نماید توانسته تا ندازه ای به مشکلات درون خانواده ها از نظر قانونی توجه نماید ولی هنوز بسیاری از مشکلات خانواده ها شناخته نگردیده و حتی طبقه بندی نشده است . مشکل افراد دوره تکنولوژی اثرات آشنایی با زندگی و فرهنگ آدمیان دیارهای دیگر، وسیله تلویزیون ، فیلم ، سینما ، کتاب ، نشریات مختلف و …. شکل ارتباطی آدمهای دو نسل متفاوت ، گسیختگی عاطفی خانواده ها و دهها عامل دیگر در فونکسیون و کارکرد خانواده اثر می گذارد و نتیجه اش عدم تعادل رفتاری اطفال گسیخته از خانواده و بزهکاری در بین اطفال است. خانواده که ازپیوند یک مرد و زن پا کی گیرد و آنگاه وجود فرزندان آنرا گرمی و شکوه دیگر می بخشد نخستین هسته تشکیل دهنده اجتماع است ، اجتماعی که سلامت بیشترش متکی است بر سالم بودن افراد خانواده های آن.

روانشناسی مسئله همانند سازی را بخش مهمی از خود می داند و معتقد است که پیدایش و تکوین شخصیت فرزندان نقش الگوهای آنان یعنی پدران و مادران تردیدناپذیر و طبیعی است. هراندازه این الگوها متعادل تر و باشعورتر باشند فرزندان سالمتری راتحویل خانواده بزرگتر یعنی اجتماع خواهند داد. و باز مطالعات روانشناسی اهمیت تجارب طفل را در طول سالهای اولیه حیاتش در متشکل ساختن تکامل جسمانی ، روانی و اجتماعی آینده او نشان داده است واکنشهای طفل نسبت به محیط خود طبیعتاً تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی قرار دارد که طفل در میان آنها بزرگ می شود. در صورتیکه در حالت اصلی واکنشها و بنابراین در احتیاجات اساسی روانی او تغییری حاصل نمی شود . محبت و تفاهم و حس همدردی همه جا به همان اندازه برای طفل مهم است که تأمین احتیاجات فیزیولوژیکی آنها. محبت و مراقبتهای مادر اولین حس اعتماد طفل را به جهان خارج به وجود می آورد . رشد متکامل طفل به عنوان موجود اجتماعی در خانه یعنی در محلی شروع می شود که شالوده رشد اجتماعی برای تکامل او در محیط وسیع تر مدرسه و جامعه ریخته می شود. اطفالی که در زندگی اولیه خود درخانه شاد نباشند نوعی احساس ترس، اضطراب و رنجش در آنها به وجود می آید که ترک آن حتی در محیط مساعدتر بعدی بسیار دشوار می باشد.

فهرست

فصل اول  ۱
۱- مقدمه  ۱
۳-  نظریه بی هنجاری رابرت مرتل  ۲
رابطه میان اهداف و وسایل  ۴
رویکردها در مورد علل بزهکاری  ۸
۴- سؤالات تحقیق  ۱۶
۵- اهداف پژوهش  ۱۶
۶- اهمیت وضرورت پژوهش  ۱۷
فصل دوم  ۱۷
۲- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش  ۱۷
فصل سوم  ۱۹
۱- مقدمه:  ۱۹
۲- تاریخچه توجه به بزهکاری نوجوانان در جهان:  ۲۳
۳- تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار در ایران:  ۲۷
۴- عوامل محیطی جرم  ۲۸
۵- نقش خانواده در ساخت اجتماعی:  ۳۵
بزهکاران جوان ـ بزهکاران نوجوانان و اطفال  ۴۰
تقسیم بندی بزهکاران  ۴۲
تشریح مشکل  ۴۴
الف) جمله های سئوالی مشکل  ۴۴
ب) تشریح عوامل سازنده مشکل بزهکاری اطفال:  ۴۵
الف) مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی:  ۴۹
۱٫تاثیر سینما و تلویزیون  ۶۰
۲٫تاثیر مطبوعات و نشریات  ۶۱
طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان:  ۶۲
۱-پیشگیری اولیه (سطح اول): ایجاد محیط آرام و سالم در خانوده  ۶۲
الف) برقراری دوستی و تفاهم بین والدین  ۶۲
ب) همبازی شدن با کودک و نوجوان  ۶۳
ج) عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده  ۶۴
د) عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان  ۶۵
ذ) پرورش حس اعتماد به نفس  ۶۵
ر) حفظ شخصیت فرزندان  ۶۶
ز) مشورت با فرزندان  ۶۷
ژ)  ابراز مهر و محبت به فرزندان  ۶۸
ه) تامین نیازهای مادی و معنوی  ۶۸
۲-پیشگیری ثانوی (سطح دوم): کاهش عوامل خطر زا  ۶۹
۳-پیشگیری ثانویه (سطح سوم): کنترل موقعیت خطر  ۶۹
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری:  ۶۹
فصل چهارم  ۷۵
۲- پیشنهاد های پژوهش  ۷۵
الف) مشاور خانوادگی  ۷۵
ب) مشاور فردی  ۷۵
ج) مشاور گروهی  ۷۶
ح ) اصلاح محیط های آموزشی  ۷۶
د) آموزش مهارتهای اجتماعی  ۷۶
ذ) تقویت بنیه اخلاقی فرد بزهکار  ۷۷
فصل پنجم  ۷۸
منابع  ۷۸


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات