دانلود تحقیق شناخت محرومیت و علل آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود تحقیق شناخت محرومیت و علل آن

دانلود تحقیق شناخت محرومیت و علل آن

بخش اول:

تاریخچه ، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی

باتوجه به این معضل اجتماعی و به منظور معدوم و یا تعدیل نمودن فقر و مبارزه با استکبار در سال۱۳۵۶ و  ۱۳۵۷ که مبارزات مردم ایران در برابر رژیم شاهنشاهی به اوج خودش رسیده بود اعتصاب و تحصن ها همه جا را فراگرفته بود  در اثر تعطیل شدن کارخانه ها و بیکار شدن کارگران و ازدیاد خانواده های بی سرپرست و اعتصابیون و خانواده زندانیان سیاسی و نیازمندان جامعه سیر سعودی یافت.  و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آ‎غاز فعالیت مجدد بخشهای اداری ، اقتصادی و فرهنگی کشور ،لزوم حمایت از نیازمندان در صدر برنامه های نظام قرارگرفت و دقیقاً ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ ، کمیته امداد امام ، باصدور حکمی از طرف امام خمینی برای مدت نامحدود بمنظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه در حمایت و امداد   محرومان و مستضعفان و خود کفا کردن آنان ، تاسیس گردید.                        کیمته امداد امام ، بعنوان نهادی انقلابی و از نوع موسسات غیر انتفاعی و عام المنفعه میباشد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستانها و اکثر

بخشهای کشور و در بعضی نقاط خارج از کشور دارای شعبه می باشد.

شورای مرکزی کمیته امداد که پس از ولایت فقیه، عالیترین رکن نهاد می باشد ، مسئولیت کلی کارها و امور را به عهده دار است. اعضای این شورا عبارتند از آقایان : حبیب الله عسگر اولادی ، سید رضا نیری ، حبیب الله شفیق و ابوالفضل حاجی حیدری.

این نهاد مستقیماً تحت نظر مستقیم مقام معظم رهیری قرار دارد و اساسنامه آن نیز در مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۶ به توشیح و تایید حضرت امام خمینی رسیده است.     و همچنین با توجه به اهداف اساسی انقلاب که حمایت از نیازمندان و در ماندگان را در صدر برنامه های نظام قرار گرفت .در حال حاضر این نهاد مقدس با انجام وظایفی خطیر و اساسی در زمینه فراهم نمودن فضای خودکفایی و اشتغال زایی ، انجام خدمات بهداشتی و درمانی ، مددکاری ، فرهنگی ، عمرانی و نهایت توسعه نیروی انسانی جهت بهبود فرایند انجام کار ، سعی دارد با زدودن سایه فقر و محرومیت از جامعه نقش موثری را در کارایی و اثر بخشی آن ایفا نماید.

فهرست

پیشگفتار:  ۱
مقدمه  ۲
طرح موضوع :  ۴
بیان مسئله  ۵
بخش اول:  ۷
تاریخچه ، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی  ۷
منابع مالی کمیته امداد امام خمینی  ۹
قسمت دوم  ۹
اهداف و وظایف امداد امام  ۹
قسمت سوم  ۹
وظایف اساسی کمیته امداد امام خمینی  ۹
قسمت چهارم  ۱۰
ارکان کمیته امداد امام خمینی  ۱۰
قسمت پنجم  ۱۲
ساختار کمیته امداد امام خمینی  ۱۲
قسمت ششم  ۱۲
وضعیت نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی  ۱۲
قسمت هفتم  ۱۴
جایگاه آموزش در کمیته امداد امام خمینی  ۱۴
قسمت هشتم  ۱۵
اهم فعالیتهای آموزشی کمیته امداد  ۱۵
بخش دوم  ۱۹
صدقه و انفاق در اسلام  ۱۹
بخش سوم:  ۲۲
موقعیت و امکانات کمیته امداد  ۲۲
الف –  تعداد واحدهای امداد، روستاهای تحت پوشش  ۲۲
قسمت اول:  ۲۳
تعداد خانوار تحت پوشش  ۲۳
قسمت دوم:  ۲۳
تعداد نفرات تحت پوشش  ۲۳
قسمت سوم:  ۲۴
تعداد تحت پوششهای موردی  ۲۴
قسمت چهارم:  ۲۴
سایر اطلاعات در مورد مددجویان  ۲۴
قسمت پنجم:  ۲۵
توزیع کارت پوشاک  ۲۵
بخش چهارم :  ۲۷
طرح شهید رجایی  ۲۷
قسمت اول :  ۲۹
جنسیت افراد:  ۲۹
قسمت دوم:  ۲۹
وضعیت مسکن خانوارهای تحت پوشش  ۲۹
قسمت سوم :  ۳۰
کمکهای پرداختی  ۳۰
بخش پنجم  ۳۱
امور بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی اقشار نیازمند  ۳۱
قسمت اول:  ۳۲
تعداد و مشخصات بیمه شدگان  ۳۲
قسمت دوم :  ۳۲
ارائه خدمات نقاهتگاهی به محرومان طی سال ۱۳۸۰  ۳۲
بخش ششم:  ۳۳
خدمات فرهنگی و آموزشی  ۳۳
قسمت اول:  ۳۴
اطلاعات دانش آموزان تحت پوشش
قسمت دوم:  ۳۴
اطلاعات دانشجویان و طلاب تحت پوشش .  ۳۴
اردوی دانش آموزان و مددجویان خارج از کشور  ۳۵
قسمت چهارم:  ۳۶
اردوهای زیارتی مشهد مقدس و سایر اماکن مقدس، ویژه سالمندان    ۳۶
قسمت پنجم:  ۳۷
خوابگاههای طرح جداسازی محصلین خانواده معتاد     ۳۷
بخش هفتم :  ۳۸
برنامه خودکفایی مدد جویان   ۳۸
قسمت اول:  ۳۹
تعداد و مبلغ وامهای خودکفایی پرداختی  ۳۹
قسمت دوم:  ۳۹
تعداد خانوار های خوکفا شده:    ۴۰
قسمت سوم:  ۴۱
تعداد و متراژ قالی، گلیم و جاجیم بافته شده و تعداد دارقالیدر حال کار:  ۴۱
قسمت چهارم:  ۴۱
تعداد دام و طیور در اختیار خانوارهای تحت پوشش طرحهای خودکفایی در پایان سال:  ۴۱
قسمت پنجم:  ۴۲
طرح حضرت زینب (س):  ۴۲
بخش هشتم:  ۴۳
برنامه امداد به آسیب دیدگان    ۴۳
بخش نهم  درآمدهای اختصاصی امداد امام      ۴۸
بخش دهم:  ۵۲
اقدامات مرتبط با امور نمایندگان و مجلس شورای اسلامی       ۵۲
بخش یازدهم :  ۵۴
برنامه تامین خدمات حمایتی خاص     ۵۴
بخش دوازدهم:  ۶۰
برنامه ازدواج فرزندان خانوادهای تحت پوشش  ۶۰
بخش  سیزدهم  ۶۲
طرحهای منطقه ای  ۶۲
بخش چهاردهم  ۶۵
پرداخت وام قرض الحسنه  ۶۵
بخش پانزدهم :  ۶۶
حمایت از محرومان خارج از کشور         ۶۶
پرسشنامه  ۷۴
نتیجه گیری:      ۹۴
نتیجه گیری کلی و پیشنهادات:  ۱۰۳


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات