دانلود مقاله صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  دانلود مقاله صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور

دانلود مقاله صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور

صفات ذاتی  و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور ـ صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور چون قدرت کار، از خوگذشتگی‏، شهامت،‏ هوش،‏ استعداد و همچنین صفات اخلاقی مانند وظیفه‌شناسی و درستکاری در دستاورد  کار یک ملت تاثیر شایسته دارد وبه این جهت دولت  و زمامداران ملت وظیفه دارندکه در  پاکیزگی اخلاق وتشویق افراد فعال و درستکار  کوشش های جدی مبذول دارند.

آموزش فنی و تربیت کارگران متخصص

دانستگی ها و آگاهی های در کیفیت کار آنان بسیار کارساز است و به این سبب کشورهای بزرگ به مسئله آموزش فنی و تربیت کارشناسان و کارگران آزموده اهمیت زیادی میدهند. در رژیم اصناف تربیت کارگران و آموزش فنی آنان برعهده روسای اصناف و کارفرمایان بود ولی امروز در صنایع بزرگ غالباً توده کارگران نیاز زیادی به آموزش‌های قبلی و کارشناسی در شغل خود ندارند و در صنایع کوچک هم کارفرما اهمیی بتربیت و آموزش کارگران نمی‌دهد وکارگران غالباً در نتیجه سختی معیشت و هزینه زیاد آموزش و پرورش بدون اینکه قبلا اطلاعات لازم را بدست آورده باشند‏ بعنوان کارگر ساده برای دریافت فوری مزد وارد کار می‌شوند، باشند باین جهت است که در بیشتر کشورهای صنعتی نوعی بحران ویژه در بخش آموزش فنی دیده می‌شود.

پیرازیست طبیعی و چشمه‌های زیرزمینی :بودن زمینهای بارور و‏ آب و هوای معتدل و سرچشمه‌های زیرزمینی در ارزش کار و فعالیت اقتصادی یک ملت کارآترین عامل ها بشمار می‌آیند. کشورهای بزرگ اقتصادی آنهائی هستند که دارای سرچشمه‌ها و منابع طبیعی سرشاری هستند و از این روی قادر به رقابت با کشورهای دیگرند.

فهرست

آموزش فنی و تربیت کارگران متخصص  ۱
میزان سرمایه و سازمان صنعتی و کشاورزی:  ۲
روش کار  ۲
کمیت کار و جمعیت  ۳
خانواده  ۳
ملت  ۵
جمعیتها و اتحادیه‌های اختیاری  ۵
تقسیم سکنه روی زمین  ۶
تراکم جمعیت  ۶
تمرکز جمعیت و پیدایش شهرهای بزرگ  ۶
تقسیم کار و نظام علمی کار  ۷
۱ ـ نوع اول تقسیم کار  ۸
۲ ـ رشته‌های گوناگون اقتصادی  ۹
۳ ـ تقسیم کار بین نواحی مختلف کشور  ۱۱
۴ ـ تقسیم جهانی کار  ۱۱
۵ ـ تقسیم فنی کار در کارگاه  ۱۱
۶ ـ نتایج تقسیم کار  ۱۲
حدود تقسیم کار  ۱۵
سیستمهای علمی کار  ۱۶
شیوه اجرای نظام تیلور  ۱۹
افزایش سطح دستمزدها  ۲۰
آزمایش‌های مدیریت علمی  ۲۱
مدیریت علمی و تیلوریسم  ۲۴
فردریک تیلور و پژوهش‌های او  ۲۴
اصول روش تیلور  ۲۸
نخست ـ اصل انجام کار  ۲۹
دوم ـ اصل انتخاب کار  ۳۰
سوم ـ اصل پاداش و نظارت  ۳۰
چهارم ـ تقسیم کار و اشتراک مساعی کارگر و کارآما  ۳۱
عناصر سیستم مدیریت تیلور  ۳۳
تقسیم کار  ۳۵
برآیند پژوهش‌ها و بررسیهای تیلور  ۳۸
اقتصاد کار  ۴۱
بازار کار:  ۴۷
ویژگی‌های بازار کار:  ۴۹
آموزش کار و پیشه  ۵۱
دوره کارآموزی  ۵۲
جنبه‌های فیزیولوژی کار  ۵۴
فیزیولوژی کار و دانش‌ارگونومی  ۵۸
اصول فیزیولوژی کار  ۶۱
کار ماهیچه‌ای  ۶۱
نیروی ماهیچه‌ای  ۶۲
تولید انرژی از پدیده‌های شیمیایی  ۶۳
کار ماهیچه‌ای استاتیک و دینامیک  ۶۴
گردش خون  ۶۵
خستگی  ۷۰
ریتم توان کار در طول روز  ۷۲
تأثیر سن  ۷۳
انسان و ماشین  ۷۴
کار و فراغت:  ۷۵
قانون کار و قانون تأمین اجتماعی  ۷۸
قرارداد کار و شرط‌های بنیادی انعقاد آن  ۸۰
کتابنامه  ۸۳


قیمت : 8500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات