دانلود مقاله طبیعت ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  دانلود مقاله طبیعت ایران

دانلود مقاله طبیعت ایران

طبیعت ایران

ایران کشوری است پهناور با آب و هوای بسیار متنوع دارای انواع پوشش گیاهی البته با کمیت های مختلف کشوری است که دارای دو رشته کوه عظیم البرز و زاگرس می باشد و همین نوع از طبیعت باعث بسیاری از تفاوت های آب و هوایی و تنوع آن در نقاط مختلف کشور پهناور ایران می شود.

ایران سرزمینی است پوشیده از کوههای مرتفع، تپه ها ماهورها و بیابانهای وسیع با آب و هوای گوناگون و از اینرو محیطی است مساعد برای زندگی کوچ نشینی. همانگونه که پیش از این گفتیم زندگی کوچ نشینی گونه از از سازش با محیط است که در آن انسان با بهره گیری از دام، اراضی غیر قابل کشت را به صورت چراگاه مورد استفاده قرار می دهد، چنانکه می دانیم بیشتر مناطق ایران قابل کشت نیست ولی در عوض با توجه به تنوع آب و هوا قسمتهای از مناطق عمده قابل کشت برای چند ماهی به صورت چمنزارها و چرا گاههای سبز و خرم در می آیند. از آنجائیکه این چراگاهها فصلی و پراکنده اند تنها کوچ نشینان هستند که با جابجائی منظم خود می توانند از آنها استفاده کنند زیرا در غیر این صورت میلیونها هکتار چراگاه طبیعی بدون استفاده باقی می ماند.

اصولاً کوچ نشینی گونه از از زیست است که در آن انسان بته علت تکنولوژی ساده نمی تواند دگرگونی لازم را در محطی خود بوجود آورد و ناچار از راه پرورش دام خود را با آن سازش می دهد. از اینرو است که کوچ نشینان تا حد زیادی وابسته و مقهور طبیعت هستند. کوچ نشینان در هر منطقه از ایران خواهد سیستان و بلوچستان، خواهد لرستان و کردستان و یا آذربایجان تا حد زیادی وابسته به انواع مختلف دام هستند و دام ها بنوبه خود احتیاج به علوفه دارند که آن نیز وابسته به مقدار بارندگی و سایر عوامل اکولوژیکی است.

فهرست

۱-طبیعت ایران  ۱
الف) فلات ایران  ۲
ب) زاگرس مرکزی  ۴
ج) دامنه های نواحی مرکزی زاگرس  ۷
د) دشت خوزستان  ۸
۲- آب و هوا  ۸
بخش سوم  ۱۱
فصل اول  ۱۱
۱- شهر و منشاء آن  ۱۱
نظریه های شکل گیری شهرها  ۱۷
فصل دوم  ۲۳
۱٫  تحول شهری ایران  ۲۳
۲٫  شهر باستانی  ۲۶
۳٫  شهر اسلامی  ۴۱
بخش چهارم  ۴۸
فصل اول  ۴۸
۱- کلیات فرهنگی عشایر  ۴۸
۲- فرهنگ  ۴۸
فصل دوم:  ۵۱
۱- توزیع جغرافیایی ایلات و عشایر ایران  ۵۱
ایلات کهکیلویه و بویر احمد  ۵۲
بویر احمد:  ۵۲
ایل بهمئی  ۵۵
بابوئی  ۵۶
چرام  ۵۶
دشمن زیاری  ۵۷
طیبی  ۵۷
بختیاری  ۵۸
ایلات کرد  ۶۰
ایلسون (شاهسون)  ۶۳
ترکمن  ۶۷
قشقائی  ۷۰
۱- طایفه دره شوری  ۷۵
۲- طایفه فارسی مدان  ۷۶
۳- طایفه کشکولی بزرگ  ۷۶
۴- طایفه کشکولی کوچک  ۷۷
۵- طایفه شش بلوکی  ۷۸
۶- طایفه عمله  ۷۸
ایلات خمسه  ۷۹
ایل باصری  ۸۰
ایلات عرب  ۸۲
بلوچ ها  ۸۲
بچاقچی  ۸۸
۲- نمونه های فرهنگ عشایری  ۹۱
خانواده و ازدواج  ۹۱


قیمت : 9500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات