تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری

Investigate the possibility of commercial mortgage companies

دانلود تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری

چکیده:
آنچه که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارت از امکان رهن سهام در شرکت های تجاری و نحوه انجام آن می باشد. آیا ماهیت حقوقی رهن سهام را باید در قالب عقد رهن بیان کرد. یعنی با توجه به مواد ۷۷۲ تا ۷۷۴ قانون مدنی یا باید بر اساس عقود نا معین یا ماده ۱۰ق م تحلیل کرد. برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید ماهیت و ویژگی های سهم را در شرکت های تجاری بررسی کرد و علاوه بر آن ویژگی های مربوط به عقد رهن را نیز مورد توجه قرار داد. سهم از لحاظ ماهیت حقوقی مال منقول غیر مادی است اگر چه در شرکت های سهامی به اعتبار اوراق سهام به اموال مادی نزدیکتر است. در هر حال سهم مالی است قابل نقل و انتقال . رهن سهام شرکت های سهامی مانعی ندارد. اما سهم الشرکه در شرکت های غیر سهامی را نمی توان به رهن گذاشت بلکه توثیق آنها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود و توثیق سهام نیز بر حسب مورد مشمول احکام و آثار عقد رهن و اداره طرفین قرارداد می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
فصل اول: سهام و شرایط رهن    
گفتار اول: سهام
مفهوم لغوی، اصطلاحی سهام
تعریف سهام از نظر لغوی
تعریف سهم از نظر اصطلاحی
انواع سهام
سهام از حیث شکلی
سهام با نام و بی نام
سهام نقدی و غیر نقدی
سهام انتفاعی و مؤسس و سرمایه
سهام عادی و ممتاز
ماهیت حقوقی سهام
گفتار دوم: رهن
مفهوم و اوصاف رهن و شرایط رهینه
الف) تعریف لغوی و اصطلاحی رهن
اوصاف عقد رهن
۱- عقد تبعی
۲- عقد عینی است
۳- از سوی راهن لازم و ا زسوی مرتهن جایز می باشد
۴- تجزیه ناپذیری عقد رهن
۵- سایر اوصاف عقد رهن
شرایط اختصاصی رهینه
فصل دوم: موانع رهن سهام تجویز رهن سهام و آثار آن    
موانع رهن سهام
در مورد لزوم عین معین بودن مورد رهن
منافع متصّل، منافع منفصل مورد رهن
راه حل های ارائه شده
۱- معامله با حق استرداد
۲- ضمانت در پرداخت
۳- وکالت در تملک
۴- انتقال صوری
مقررات حاکم بر توثیق سهام در قالب ماده ۱۰ ق م
پیشنهاد اصلاح قانون
آثار مرتبط بر رهن سهام
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ماهیت حقوقی وثیقه سهام
توثیق سهام در حقوق بین الملل
به نظر گردآورنده
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات