دانلود گزارش کارآموزی در سازمان مسکن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در سازمان مسکن

کارآموزی در بنیاد مسکن دانلود گزارش کارآموزی در سازمان مسکن سایت سازمان مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی فارس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان سازمان مسکن و شهرسازی کرج سازمان مسکن دانلود گزارش کارآموزی در سازمان مسکن

 

Housing organization

 

کارآموزی در سازمان مسکن

وظایف حوزه ریاست
در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:
تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده
انجام امور و روابط عمومی سازمان استان
انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان
انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه
۳-۱- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت
تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده
برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان
تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده
انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان
بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم
کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم
کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار
کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه،استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان
بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران
اداره امور آرشیو فنی
وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری
مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی ( ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.
نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.
کسب راهنمایی های لازم از معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه عقد قراردادهای مربوط به طرح های توسعه و عمران شهرستان، مناطق شهری، جامع و تفصیلی شهرها و جزئیات شهرسازی مربوطه
فهرست :
– سازمان و وظایف
وظایف حوزه ریاست
– وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت
وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری
وظایف واحدهای تابعه معاونت پشتیبانی
— حوزه معاونت
–اداره امور اداری
– اداره امور مالی و درآمد
– اداره امور ذیحسابی
— حوزه مدیریت/ معاونت
— گروه پیمان و رسیدگی
—گروه فنی و مهندسین
—گروه / گروه های اجرائی
– وظایف واحدهای تابعه مدیریت/ معاونت املاک و مسکن
— حوزه مدیریت املاک
— دبیرخانه کمیسیون ماده
— حوزه مدیریت مسکن
— حوزه مدیریت/معاونت املاک و مسکن
— اداره املاک و امور ثبتی
—اداره حقوقی و قراردادها
—گروه/ گروه اجرائی
— اداره فنی و مهندسی
— اداره پیمان و رسیدگی
– وظایف گروههای کار مستقر ر شهرستان ها:
– گردش کار ارباب رجوع در حوزه مدیریت املاک
– چگونگی گردش کار در حوزه مدیریت امور اجرایی
– نحوه گردش کار ارباب رجوع در حوزه معاونت و پیشتیبانی:
— امور مالی و درآمد، اداره حسابداری (ذیحسابی) و امور اداری
امور مالی و درآمد
– گردش کار ارباب رجوع در حوزه اداره امور حسابداری (ذیحسابی) سازمان:
– اداره اموری مالی:
– گردش کار ارباب رجوع درحوزه مدیریت شهرسازی و معماری
کارگروه معماری و شهرسازی
– کمیسیون ماده(ارباب رجوع شخصی و دولتی)
– چگونگی گردش کار ارباب رجوع در حوزه مدیریت مسکن
– اداره فنی ومهندسی:
– گروههای پیمان و رسیدگی، اجرائی و کنترل پروژه:
– واحد رسیدگی به امور منازل سازمانی
–موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی
– بررسی شرح وظایف کارآموز در واحد صنعتی
-سیمان
– انواع سیمان
– انواع ملات ها
– تهیه انواع ملات ها
– وسایل مورد نیاز در بنایی
-خاک رس
– کف سازی
– کف سازی در سطح زمین
– کف سازی در طبقات
– بتن پاشی پانل ها
– سیمان کاری پانل ها
– شمشه گیری
– پلاستر سیمان
– شیب بندی بام
-رابیتس
–رابیتس دور ستون
– رابیتس بندی زیر کانال کولر
– پله
– نکات حائز اهمیت در اجرای پله
– سنگ ازاره
– اسکوپ کردن سنگها
–روش اسکوپ کردن سنگها
-تراز کردن سطح زیر کاشی
– کاشی کاری
– سرامیک کف
– سنگ قرنیز
– گچ
– سفیدکاری
– گچ کاری روی رابیتس
– کشته کشی
– ابزارزنی
– نماسازی با آجر دوغابی
– آجر مناسب برای نماسازی
–درز بین دو ردیف متوالی آجر سفال
– بندکشی
– هره چینی
– عایق کاری بام
– چاه
– میله چاه
– انبار چاه
– طوقه چاه
–گلدان روی چاه
– دال بتنیروی گلدان
– بالابر
– داربست
– دودکش
-ضد زنگ
– رنگ آمیزی ساختمان
– رنگ آمیزی روی گچ
– رنگ آمیزی کارهای چوبی
– رنگ آمیزی درب و پنجره


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات